11 червня 2019, 14:05

Ніхто не заробляє на грошах більше ніж АРМА!

Опубліковано в №24 (678)

Агентство з розшуку та менеджменту активів (далі — АРМА) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, а також управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


АРМА займається управлінням активами, на які накладено арешт або які підлягають стягненню в дохід держави в позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх витребування. Окрім того, АРМА здійснює міжнародне співробітництво у сфері виявлення, розшуку та управління активами, а також бере участь у забезпеченні представництва прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах, пов'язаних з поверненням в Україну активів, одержаних від корупційних та інших злочинів.

Основною метою діяльності АРМА є сприяння процесуальній діяльності слідчого, детектива, прокурора, слідчого судді, суду, спрямованій на досягнення завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України.

Світовий аналог

Заснування АРМА є результатом таких дій:

 • імплементації у правову систему України положень Директиви ЄС від 03.04.2014 р. №2014/42/EU про арешт та конфіскацію предметів злочинної діяльності та доходів від неї, а також Рішення Ради ЄС №2007/845/JHA від 06.12.2007 р. про співробітництво у сфері повернення активів;
 • виконання Україною Плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС (який наразі вважається виконаним);
 • дотримання вимог Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції, Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією, Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, а також про фінансування тероризму;
 • впровадження 38 рекомендації Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей та Кращих практик щодо адміністрування арештованих активів, затверджених 27.04.2018 р. у межах підгрупи з кримінально-правових питань «Великої вісімки» (G8).

Офіційна статистика показує, що у 2018 р. АРМА було опрацьовано 1 064 звернення від правоохоронних органів щодо виявлення та розшуку активів (коштів, майна, майнових та інших прав), на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

В минулому році АРМА було запропоновано органам досудового розслідування, прокуратури та суду такі види й кількість об'єктів ймовірної майбутньої конфіскації: 7 093 об'єкти нерухомості; 4 457 земельних ділянок; 3 758 транспортних засобів; 2 522 об'єктів рухомого майна (товари); 950 одиниць сільськогосподарської техніки; 848 об'єктів інтелектуальної власності (права вимоги, торгові марки); грошові кошти в розмірі понад 357 млн грн, 1,9 млн євро та 97,8 млн доларів США; цінні папери загальною вартістю понад 557 млн грн.

У сфері менеджменту активів у 2018 р. АРМА було прийнято в управління понад 700 об'єктів нерухомого майна на загальну суму понад 3,5 млн грн. Депозитний портфель АРМА на кінець 2018 р. складав понад 147,9 млн грн.

Євроінтеграція

Україна як європейська країна має спільну історію та спільні цінності з країнами Європейського Союзу. Саме тому з часів незалежності інтеграція в Європейське Співтовариство стала одним із пріоритетів та важливою складовою стратегії її подальшого розвитку. З 2014 р. в Україні значно посилилася робота, спрямована на адаптацію українського законодавства, норм і стандартів до чинних в Європейському Союзі. Зокрема, вже у 2015 р. було прийнято Спеціальний закон, за яким утворено АРМА — установу з аналогічними функціями та завданнями мережі установ, які існують у 28 країнах-членах Європейського Союзу та більше ніж у 100 юрисдикціях по всьому світу.

Проте перейнявши найкращі цивілізовані практики та інструменти (зокрема, з менеджменту арештованими активами) за дуже короткий проміжок часу Україна, в особі АРМА, спромоглася настільки покращити їх ефективність, що одразу здивувало весь фінансово-банківський світ. Сьогодні вже країни Європейського Союзу та Америки вивчають та охоче переймають український досвід менеджменту арештованими активами (зокрема, управління грошовими коштами).

Управління грошима

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 10 Спеціального закону, АРМА з метою виконання своїх функцій має рахунки в органах Державної казначейської служби України та державних банках.

П. 1 ч. 1 ст. 20 Спеціального закону передбачено, що АРМА здійснює управління грошовими коштами у готівковій та безготівковій формах у будь-якій валюті, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, шляхом їх розміщення на депозитних рахунках АРМА у відповідній валюті, відкритих у державних банках, визначених на конкурсних засадах у порядку, встановленому законодавством про публічні закупівлі, за договором банківського вкладу на вимогу.

Розмір процентів відсоткової ставки за користування банками коштами на депозитних рахунках АРМА визначається договором на рівні не нижче облікової ставки Національного банку України або процентної ставки банку за такий вид послуг для третіх осіб (для іншого банку) [ч. 2 ст. 20 Спеціального закону].

Депозит на вимогу

Згідно з абз. 3 п. 1.1 гл. 1 Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними та фізичними особами, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 03.12.2003 р. №516, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.12.2003 р. за №1256/8577, вклади (депозити) на вимогу — це грошові кошти, що розміщені вкладниками в банках на умовах видачі вкладу (депозиту) на першу вимогу вкладника.

У банківському світі практикується укладення договорів банківського вкладу переважно на умовах видачі вкладу (депозиту) на першу вимогу [вклад (депозит) на вимогу] та повернення вкладу (депозиту) зі спливом встановленого договором строку [строковий вклад (депозит)].

Зазвичай розмір процентної ставки за договорами банківського вкладу на вимогу є дуже мізерним (близько 1‑2% річних). Банки намагаються у своєму портфелі або взагалі не тримати, або тримати зовсім незначну кількість таких депозитів, оскільки за договором банківського вкладу на вимогу банк зобов'язаний видати вклад або його частину та нараховані проценти на першу вимогу вкладника. При цьому, якщо вклад знаходився в банку менше ніж місяць, то банк на ньому міг навіть не встигнути заробити, а отже, повертаючи такий вклад, банк несе лише збитки та віддає вкладнику свої прибутки, одержані від іншої банківської діяльності.

У зв'язку з цим, відкриваючи договори банківського вкладу на вимогу, як правило, банки передбачають у таких договорах умову, що в тому випадку, якщо вкладник забере гроші раніше ніж через декілька місяців після їх розміщення, то жодні проценти йому взагалі не виплачуватимуться. Водночас сьогодні АРМА за своїми договорами банківського вкладу на вимогу, відкритими в державному банку АТ «Ощадбанк», розміщує грошові кошти під 15% річних. При цьому зазначені проценти за користування банком коштами на депозитному рахунку АРМА нараховуються з першого дня розміщення вкладу і за кожен день.

Тобто якщо АРМА скористається своїм правом забрати вклад або його частину та нараховані банком проценти на першу вимогу вже через день після розміщення грошей на депозитному рахунку, то банк буде зобов'язаний виконати таку вимогу і видати АРМА вклад або його частину та нараховані проценти (за один день розміщення) у розмірі 15%. В усьому світі у жоден історичний період, у жодній банківській системі ніколи не існувало можливості розмістити кошти у фінансовій установі на такий незначний період часу та під такі високі прибутки для вкладника.

Таким чином, договори банківського вкладу на вимогу АРМА сьогодні з впевненістю можна назвати найефективнішим шляхом заробітку на грошових коштах, який коли-небудь існував у світовій історії банківської справи.

Практика роботи

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.09.2017 р. у справі №757/53393/17‑к було передано в управління АРМА три транспортні засоби, які 20.11.2017 р. були продані на електронних торгах: TOYOTA CAMRY, 2013 р. — за 538 105 грн 82 коп.; TOYOTA CAMRY, 2012 р. — за 535 027 грн 74 коп.; MERCEDES-BENZ GL500 4МАТІС, 2013 р. — за 1 419 504 грн 30 коп.

Гроші кошти, отримані від реалізації цих активів, АРМА розмістило на депозитному рахунку, відкритому в державному банку АТ «Ощадбанк». Станом на 30.04.2019 р. загальна сума нарахованих процентів від управління цими грошовими коштами складала 489 011 грн 48 коп. Слід зауважити, що АРМА від початку запровадило унікальний підхід роботи з вкладом та нарахованими на нього процентами, який також не практикує жоден банк у світі.

На прикладі цих авто, сума нарахованих процентів станом на 31.12.2017 р. складала 25 532 грн 78 коп.; на 31.12.2018 р. — 357 131 грн 90 коп.; на 30.04.2019 р. — 106 346 грн 80 коп.

При цьому на початку січня кожного року АРМА заново переукладала всі депозитні договори, що тягло за собою переміщення вкладу та нарахованих процентів з депозитного рахунку на поточний (обслуговуючий). Далі, укладаючи новий депозитний рахунок, АРМА розміщувало на ньому вже не те тіло вкладу, яке існувало в минулому році, а нове тіло вкладу, до якого додавалися нараховані за минулий рік проценти. Таким чином, АРМА на початку кожного наступного нового року створювало нове збільшене тіло вкладу, що дозволило в кожному новому році нараховувати проценти вже на більше тіло вкладу та отримувати значно більші прибутки.

Прості математичні розрахунки показують, що за нормальних умов, як це класично відбувається в банківському бізнесі, якщо вклад був розмішений на депозиті під 15%, то потрібно майже 7 років, щоб нараховані проценти на вклад стали рівні (співмірні) розміру вкладу. Натомість застосований АРМА на початку кожного року унікальний підхід об'єднання тіла вкладу та нарахованих процентів дозволяє досягти зазначену вище рівність (співмірність) вже за 5 років. Тобто АРМА з власної ініціативи, застосовуючи додатковий ефективний спосіб збільшення вартості коштів (збільшення їх розміру), заробляє на них на третину більше ніж це можливо за звичайних умов.

Отже, наразі АРМА не лише забезпечує найбільшу процентну ставку (15%) за договором банківського вкладу на вимогу, чого не може дати жоден банк у світі, але й винайшло власний спосіб щонайменше на третину збільшити ефективність свого управління грошовими коштами та в майбутньому гарантувати значно вищі надходження до Державного бюджету від майбутньої конфіскації. Якщо кримінальне провадження закінчиться виправдувальним рішенням, то зі скасуванням арешту власник коштів отримає максимально можливий прибуток, який від управління його грошовими коштами забезпечило АРМА та державний банк АТ «Ощадбанк».

Менеджмент активів

Інші приклади управління грошовими коштами:

 • Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.06.2018 р. у справі №757/29328/18‑к передано в управління АРМА транспортний засіб марки «LEXUS RX 350» 2008 р., який 06.08.2018 р. було реалізовано за 410 001 грн. Станом на 30.04.2019 р. загальна сума зароблених АРМА процентів від управління цими грошовими коштами за весь період склала 39 560 грн 84 коп.;
 • Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 29.12.2017 р. у справі №552/8633/17 передано в управління АРМА зерно кукурудзи 3 класу (кормові потреби) у кількості 134 419 кг, яке 19.03.2018 р. було реалізовано за 500 000 грн. Станом на кінець квітня 2019 р. загальна сума зароблених АРМА процентів склала 86 593 грн 32 коп.;
 • Ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 13.03.2018 р. у справі №760/6523/18 передано в управління АРМА грошові кошти у розмірі 185 000 000 грн. У період з березня до липня 2018 р. включно нараховані проценти від управління цими грошовими котами склали 9 822 739 грн 73 коп.;
 • 16.07.2018 р. згідно з ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 05.04.2018 р. у справі №11‑сс/796/1875/2018 з половини арештованих 185 млн грн було скасовано арешт і грошові кошти в сумі 92 304 718 грн, а також нараховані за ними проценти в сумі 4 901 001 грн 19 коп. були повернуті на рахунок законного власника. Залишок коштів у сумі 92 695 282 грн та нараховані за ними проценти в сумі 4 921 738 грн 54 коп. продовжили розміщуватися на депозитному рахунку АРМА, на які надалі були нараховані проценти: за липень-грудень 2018 р. — 6 476 153 грн 84 коп., а у 2019 р. — 3 850 021 грн 52 коп.

Наповнення держбюджету

Окремо хочемо навести приклади ефективної роботи АРМА, які дозволяють констатувати, що у разі подальшого збереження позитивної динаміки показників роботи, зокрема, щодо отримання в управління активів, АРМА зможе забезпечити величезні надходження (поповнення) Державного бюджету.

Наприклад, доходи від управління, перераховані до Державного бюджету, склали:

 • 4 257 776 грн 67 коп. — від управління 3,5 місяці активами Салтівського хлібзаводу (м. Харків). Слід зазначити, що управління цими активами було подвійно ефективне, оскільки обраний АРМА управитель зберіг всі робочі місця і навіть виплатив двомісячну заборгованість власника зі сплати заробітної плати понад 530 працівникам;
 • 4 565 821 грн 47 коп. — від управління 9 місяців активами 31‑33 поверхами ТРЦ «Гулівер» (м. Київ). Всі пам'ятають, як поліція, військова прокуратура та АРМА понад півроку запекло билися з приватними арміями власника цих активів, але врешті-решт наприкінці літа 2018 р. правоохоронні органи вручили підозри та «закрили» всіх злочинців, які чинили супротив управлінню АРМА. Державний бюджет нарешті почав отримувати прибутки від управління цим майном;
 • 650 000 грн — від управління понад 1 рік майном Новоайдарського елеватора (м. Новоайдар). Заслуговує на повагу те, що управителю АРМА вдалося забезпечити ефективне управління та хоча б якусь мінімальну дохідність для Державного бюджету від управління майном, яке знаходиться у прифронтовій зоні (близько лінії розмежування), яке суттєво зруйноване ворожими обстрілами, на поля поруч якого постійно потрапляють ворожі снаряди.

Цей список можна продовжувати ще дуже довго, але наша мета сьогодні не відзвітувати цією публікацією щодо всіх надходжень до Державного бюджету, а звернути увагу суспільства та всіх правоохоронних органів на те, що в Реєстрі досудових розслідувань понад 4 млн записів про арешт, з яких понад 1 млн записів — це арешт рухомого та нерухомого майна, грошових коштів, майнових та інших прав; Україна перейняла найкращі практики та стандарти Європейського Союзу у сфері управління арештованим майном; сьогодні управління АРМА може стати головною статтею надходжень (поповнення) Державного бюджету.

Компенсація інфляції

Протягом усього періоду незалежності України правоохоронні органи зберігають арештовані кошти у власних кабінетах або у спеціально обладнаних сховищах, або у фінансових установах під 0% річних. Мова йде про десятки мільярдів грошових коштів щороку.

Кримінальні провадження тривають роками, а грошові кошти також мають свою вартість, яку поступово втрачають. Всі розуміють, що таке інфляція та як знецінюються грошові кошти. Наприклад, 10 тис. грн у 2000 р., 2005 р., 2008 р., 2014 р. — це зовсім різні кошти, які мають різну купівельну спроможність. Власник арештованих коштів, як ніхто інший, зацікавлений, щоб на його кошти держава нараховувала проценти, завдяки яким щонайменше компенсуватиметься інфляція, втрата вартості (знецінення) грошей.

Сьогодні лише договори банківського вкладу на вимогу під 15% річних, які укладає АРМА, дозволяють у цивілізований спосіб захистити інтереси власників арештованих коштів та зберігати вартість грошей, компенсувати їх неминуче знецінювання з часом, а також реально збільшувати їхню вартість.

Підписуйтесь на "Юридичну Газету" в FacebookTwitterTelegramLinkedin та YouTube.


0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати