14 липня 2020, 12:30

Проблеми ціноутворення у газотранспортуванні

Опубліковано в №14 (720)

Святослав Святюк
Святослав Святюк «Горецький і Партнери, ЮФ» адвокат

Монопольне становище будь-якого суб'єкта господарювання рано чи пізно приводить останнього до зловживання таким становищем з необережності або ж з власної волі. Аналогічна історія спіткала і ТОВ «Оператор ГТС України» (ТОВ «ОГТСУ», Оператор). Нещодавно створений монополіст газотранспортної системи вже з лютого 2020 р. почав демонструвати ознаки зловживання монопольним становищем, що відразу ж спричинило обурення з боку суб'єктів ринку природного газу, котрі здійснюють господарську діяльність з постачання природного газу на території України (Постачальники газу), яке вилилося у численні звернення до суду.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Так, на сьогоднішній день тільки у провадженні Господарського суду міста Києва перебуває щонайменше чотири справи за позовами різних Постачальників газу до ТОВ «ОГТСУ». Предметом зазначених справ є стягнення з ТОВ «ОГТСУ» заборгованості, яка виникла внаслідок односторонньої зміни ціни автоматичного придбання газу Оператором.

Коротка історія створення та діяльності ТОВ «ОГТСУ»

Згідно з інформацією, що міститься на офіційному сайті товариства, ТОВ «ОГТСУ» є українським монополістом, що транспортує природний газ споживачам України та здійснює транзит природного газу через територію України до країн Західної і Центральної Європи.

Засноване ТОВ «ОГТСУ» 4 лютого 2019 р. на виконання міжнародних зобов'язань України за Договором про заснування Енергетичного співтовариства та Угодою про асоціацію з ЄС. У період з лютого по грудень 2019 р. ТОВ «ОГТСУ» проходило сертифікацію на газотранспортну діяльність. Зокрема, 17 грудня 2019 р. від секретаріату Енергетичного співтовариства ЄС було отримано позитивний висновок щодо сертифікації ТОВ «ОГТСУ» як оператора газотранспортної системи.

Відповідно до ч. 1 ст. 33 Закону України «Про ринок природного газу», саме оператор газотранспортної системи наділений повноваженнями розробляти Кодекс газотранспортної системи (далі— КГС) за результатами консультацій із суб'єктами ринку природного газу.

Свою безпосередню діяльність ТОВ «ОГТСУ» розпочало з 1 січня 2020 р. (https://tsoua.com/pro-nas/istoria/).

Сутність спірних правовідносин

Правовідносини між суб'єктами ринку газу України регулюються, зокрема, Законом України «Про ринок природного газу» та Кодексом газотранспортної системи.

Нормами закону встановлено, що газотранспортні відносини між учасниками ринку виникають на підставі типового договору, який затверджується Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та є невід'ємною частиною Закону (ч. 2 ст. 32 Закону України «Про ринок природного газу»). Отже, кожний суб'єкт ринку природного газу, що здійснює господарську діяльність з постачання природного газу на території України, має укласти з ТОВ «ОГТСУ» договір транспортування природного газу на одних і тих самих умовах.

За таким типовим договором ТОВ «ОГТСУ» діє у ролі Оператора газотранспортування як єдиний в Україні суб'єкт господарювання, який отримав ліцензію на провадження діяльності з транспортування природного газу, що корелюється з приписами ст. 20 Закону України «Про ринок природного газу».

З іншого боку, Постачальники газу виступають як замовники послуг газотранспортування. Відповідно до ст. 5 КГС України, замовник послуг транспортування — юридична особа або фізична особа-підприємець, яка на підставі договору транспортування, укладеного з оператором газотранспортної системи, замовляє одну чи декілька складових послуг транспортування природного газу.

Як вже було зазначено, ТОВ «ОГТСУ» є монополістом у даній сфері, а отже, у замовників просто немає альтернативи вибору контрагента, тому саме для забезпечення рівності умов ведення господарської діяльності учасниками ринку продажу природного газу договори транспортування газу повинні мати однакові умови, а єдиний Оператор газотранспортування має дотримуватися принципу недискримінації як до, так і під час виконання типових договорів.

Зворотна дія договору

Спірні відносини склалися навколо оплати так званого «добового небалансу». Під добовим небалансом розуміється різниця між об'ємом газу, який було подано у систему Замовником, та об'ємом газу, який було відібрано з системи (об'єм газу, який надійшов споживачам), що, у свою чергу, поділяється на «позитивний добовий небаланс» та «негативний добовий небаланс» (пп. 1 п. 6 розділу 14 КГС). Позитивним добовим небалансом є становище, коли об'єм подачі газу його Постачальником у систему газотранспортування є більшим, ніж об'єм відбору газу остаточними споживачами. Негативним добовим небалансом є випадок, коли об'єм подачі газу менший, ніж об'єм його відбору.

За умови наявності позитивного добового небалансу вважається, що Оператор автоматично купує весь надлишковий об'єм газу у Замовника. На противагу цьому, при негативному добовому небалансі Замовник автоматично купує весь недопоставлений об'єм газу у Оператора.

Враховуючи сутність правовідносин Замовника та Оператора, спори з приводу стягнення заборгованості з ТОВ «ОГТСУ» могли виникнути лише у випадку, якщо загальна місячна сума позитивного добового небалансу перевищує загальну місячну суму негативного добового небалансу. За таких обставин Оператор буде вважатися боржником у відносинах газотранспортування, який має сплатити вартість усього автоматично придбаного об'єму газу.

Відповідно до пп. 3 п. 6 розділу 14 КГС, Оператор газотранспортної системи на підставі попередніх алокацій подач та відборів замовника послуг транспортування природного газу (з урахуванням обсягів природного газу, відчужених чи набутих на віртуальній торговій точці) щодобово не пізніше, ніж о 15:00 UTC (17:00 за київським часом) для зимового періоду або о 14:00 UTC (17:00 за київським часом) для літнього періоду після закінчення газової доби (D) надає кожному замовнику послуг транспортування природного газу інформацію про його попередній добовий небаланс та розрахунок попередньої вартості за добовий небаланс. Плата за добовий небаланс має відображати витрати та враховувати вартість вчинення балансуючих дій оператором газотранспортної системи, а також коригування, визначене відповідно до вимог цієї глави. Тобто п. 6 розділу 14 КГС України встановлює обов'язок оператора визначати вартість придбаного газу за кожний день окремо, а сплату здійснювати за сукупною сумою вартості добового небалансу за кожний день поточного місяця.

Підтвердження зазначеного міститься і у пп. 9 розділу 14 КГС України, в якому зазначено, що маржинальна ціна продажу та маржинальна ціна придбання природного газу розраховуються для кожної газової доби таким чином:

1) маржинальна ціна продажу є найменшим з таких значень:

  • найнижча ціна продажу будь-якого короткострокового стандартизованого продукту, стороною якого є оператор газотранспортної системи, що належить до газової доби (D);
  • середньозважена ціна короткострокових стандартизованих продуктів за газову добу (D), зменшена на величину коригування.

На ситуацію, що склалася, відреагувала Асоціація газових трейдерів України. На її офіційному сайті опубліковане інформаційне повідомлення щодо зловживання ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» монопольним становищем на ринку газу (http://gasua.com/ru/news/6260.html). Всупереч зазначеним положенням 11.02.2020 р. Замовники отримали повідомлення про оновлені маржинальні ціни продажу та маржинальні ціни придбання природного газу за січень 2020 р. Після отримання зазначеного повідомлення на сайті Інформаційної платформи Оператора з'явились оновлені ціни природного газу за січень 2020 р.

Вірогідною підставою для зменшення вартості добового небалансу в односторонньому порядку може слугувати укладення між ТОВ «ОГТСУ» та НАК «Нафтогаз України» додаткових угод про внесення змін до договору балансування, укладеного тими ж сторонами. Так, у січні 2020 р. ТОВ «ОГТСУ» звернулося до НАК «Нафтогаз України» з проханням розглянути пропозицію щодо зниження ціни за 1 000 м3 газу для першої газової доби передачі з 6 635 до 5 434 грн без ПДВ. НАК «Нафтогаз України» прийняла пропозицію Оператора, відповідні зміни були внесені до договорів шляхом укладення відповідних додаткових угод від 31 січня та 14 лютого, які опубліковано в системі Prozorro.

Тобто за таких умов ТОВ «ОГТСУ» фактично зменшило ціну вже автоматично придбаного об'єму газу не лише в односторонньому порядку, але й з порушенням принципу договірних відносин.

Відповідно до зазначеного вище пп. 9 КГС України, такі зміни ціни газу можуть впливати тільки на маржинальну ціну продажу газу на наступний день після підписання угоди про її зменшення та не можуть вплинути на вже автоматично придбані об'єми газу у Замовників за позитивний добовий небаланс. За вже поставлений об'єм газу має бути лише вчинено розрахунок за ціною, відповідною до дня здійснення автоматичної купівлі.

Як вбачається з офіційного сайту «Асоціації газових трейдерів України», останні вже звернулися зі скаргою на дії ТОВ «ОГТСУ» до контролюючих органів, а саме Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та Антимонопольного комітету України. Водночас вирішальним орієнтиром для врегулювання спірного питання (визначення ціни автоматичного викупу позитивного добового небалансу) слугуватиме судова практика, що сформується, зокрема, у справах №№910/6208/20, 910/5757/20, 910/6628/20, 910/4424/20.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати