07 червня 2019, 16:58

Екологічна свідомість: екологічні права, дотримання яких варто вимагати

Богдана Кодола
Богдана Кодола «Горецький і Партнери, ЮФ» юрист

Реформування проведення екологічної політики та гарантування забезпечення екологічних прав громадян стали для України одними із зобов’язань, взятих згідно з Угодою про асоціацію з ЄС.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Українці та громадяни ЄС однаково відчувають високий вплив екологічних факторів на якість життя, а екологічні проблеми мають прямий вплив на життя громадян як в Україні, так і в ЄС.

За словами науковців, екологічна свідомість перебуває в тісному зв'язку зі світоглядною концепцією співвідношення свідомості і буття, гносеологічною парадигмою  принципового  пізнання  світу. Іншими словами, екологічною свідомістю є бажання особи жити і функціонувати в чистому навколишньому середовищі.

З підвищенням рівня самосвідомості українських громадян, з’явилась потреба жити та народжувати дітей в не забрудненому сміттям, шкідливими викидами навколишньому природному середовищі.

Дотримання екологічних прав: позиція громадян

Як свідчить нещодавнє екологічне опитування, практично дев’ять з десяти українців  вважають, що можуть особисто відігравати роль в охороні довкілля, а більшість вважає, що повинна робити більше для охорони довкілля. В той же час, більшість українців відмічають, що має місце порушення їхніх екологічних прав з боку органів державної влади та місцевого самоврядування, що уповноважені законодавчими актами на здійснення екологічної політики.

Екологічні права громадян, їх становлення та розвиток є одним із пріоритетів діяльності міжнародної спільноти. Яскравим прикладом є Конвенція Європейської Економічної Комісії ООН «Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля», що була прийнята 25 червня 1998 р. у м. Оргусі (Данія). Україна стала однією з перших держав, що підписала цю Конвенцію. Оргуська конвенція визначила три основних екологічних права, що розглядаються як важливі чинники у становленні демократії:

1) доступ громадськості до екологічної інформації;

2) участь громадськості у процесі прийняття рішень з питань, що стосуються довкілля;

3) доступ громадськості до правосуддя з питань, що стосуються довкілля.

Відповідно до українського законодавства, кожен з українців має право на безпечне для його життя і здоров’я навколишнє середовище; внесення пропозицій до нормативно-правових актів, які регулюють стан навколишнього природного середовища; участь у розробленні та здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального і комплексного використання природних ресурсів; здійснення загального і спеціального використання природних ресурсів; об'єднання в громадські природоохоронні формування; вільний доступ до інформації про стан навколишнього природного середовища; оскарження у судовому порядку рішень, дій або бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб щодо порушення екологічних прав громадян у порядку, передбаченому законом.

В той же час, існують непоодинокі випадки порушення екологічних прав та свобод громадян, шляхом безкарного пограбування природних ресурсів, надання дозволів на забруднення повітря, водойм, гранту шкідливими речовинами.

Екологічні проблеми в Україні

Негативні екологічні наслідки війни на Донбасі; аномальне маловоддя в річках України; вирубування лісів на Закарпатті; лісові пожежі на Поліссі та приховування інформації про них; незаконний видобуток бурштину як порушення права виключної власності українського народу; вимирання зникаючих видів тварин і рослин та інші екологічні катастрофи, що є проявами порушення екологічних прав та свобод громадян України, частково або повністю спричинені діями або ж бездіяльністю органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

У Основних засадах (стратегії) державної екологічної політики України на період до 2020 р. було визначено її стратегічні цілі, які полягають у поліпшенні екологічної ситуації та підвищенні екологічної безпеки, зменшенні антропогенного впливу на довкілля, досягненні безпечного для здоров’я людини стану навколишнього природного середовища, інтеграції екологічної політики до усіх сфер діяльності та вдосконаленні системи інтегрованого екологічного управління, припиненні втрат біологічного та ландшафтного різноманіття і формуванні екологічної мережі, забезпеченні екологічно збалансованого природокористування, підвищенні рівня суспільної екологічної свідомості.

Прикро визнавати, проте аналіз вищезазначеного документа свідчить, що реалізація його цілей на практиці є дуже низькою.

Звісно, є екологічні проблеми, які не мають антропогенного чинника, а на які впливають так звані «глобальні зміни клімату», як-то повені чи посухи, аномальні коливання температури повітря, атмосферного тиску, магнітні бурі тощо.

В той же час, більшість екологічних проблем в Україні може бути вирішена на рівні держави.

Отже, основними напрямками нового політичного курсу України має стати реформування законодавства, що регулює захист навколишнього середовища та забезпечення прав громадян України задня уникнення екологічної катастрофи в подальшому.

Чи в змозі ми самі змінити екологічну ситуацію в Україні?

Навколишнє середовище в Україні, особливо в великих містах, наразі перебуває в кризовому стані.

Одним з показових підтверджень цьому є, висновки нещодавніх досліджень, що в центрі Києва радіологічний фон вищий, ніж в Чорнобилі. Вражає, так? Це спричинено безконтрольністю викидів фабрик, заводів, автомобілів та неспроможністю зелених насаджень очистити повітря з таким обсягом шкідливих речових.

Надмірне використання поліетиленових пакетів та пластикових пляшок є світовою катастрофою. В водах Тихого океану плаває Велика тихоокеанська сміттєва пляма, площу якої різні дослідники оцінюють від 700 тис. до 15 млн км2, тобто найменша оцінка перевершує площу України на 20%. Залежно від щільності, поліетиленові пакети розкладаються від 100 до 400 років, призводять до загибелі риб і тварин.

Як свідчить статистика в Україні, кожен десятий українець нічого не зробив за останніх півроку для захисту довкілля. 48,2% не зменшили використання одноразових поліетиленових пакетів, а лише 1,8% ніколи їх не використовували.

Кожному з громадян України потрібно почати, перш за все, з самого себе: мінімізувати використання пластикових пакетів, замінивши їх на еко-сумки; сортувати сміття; користуватись світлом та електроприборами лише за необхідності; економити воду; відавати на переробку одяг, макулатуру, батарейки; використовувати альтернативні види енергії (сонячну, вітрову); пересісти з автомобілів на велосипеди; змінити раціон харчування на органічну продукцію тощо. Кожен має розуміти, що екологічні проблеми потрібно вирішувати вже сьогодні і розпочати необхідно з самого себе.

Наразі в Україні починає популяризуватись стиль здорового та екологічного життя. В закладах харчування пластикові трубочки заміняються залізними чи паперовими, в магазинах поліетиленові пакети – на тканинні мішечки. В той же час, Україні потрібно пройти ще тривалий час до забезпечення чистого екологічного середовища, чого можна досягти лише спільними зусиллями громадян та самої держави, в особі уповноважених органів.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати