04 вересня 2017, 11:39

Стягнення аліментів по-новому

Опубліковано в №36 (586)

Софія Придатко
Софія Придатко «Jurimex, ЮК» молодший юрист

Питання виконання батьками обов’язку щодо утримання своїх дітей не втрачає актуальності. Проблема забезпечення належної виплати аліментів сьогодні торкається багатьох сімей. 08.07.2017 р. набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку стягнення аліментів», який суттєво врегульовує багато прогалин і неточностей, що були присутні у цій сфері. Головна особливість нововведень – спрямованість на першочерговий захист інтересів дитини. Отже, що ж змінилося? На які моменти варто звернути увагу? Яких результатів можна очікувати? Які положення потребують доопрацювання? Спробуємо з’ясувати.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Збільшення мінімального розміру аліментів

Чи не найбільш важливим питанням в аліментних правовідносинах є визначення розміру виплат. Загалом, закон встановлює, що розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини. Відповідно, мінімальний розмір аліментів на одну дитину збільшено з 30% від прожиткового мінімуму до 50%. Тобто відтепер до грудня 2017 р. дитині до 6 років не може виплачуватися менше ніж 713 грн (від 6 до 18 років – менше ніж 888,5 грн), а з грудня 2017 р. мінімальний розмір аліментів становитиме 746 грн для дитини віком до 6 років (від 6 до 18 років – 930 грн).

Таке нововведення хоча і містить чимало помітних покращень у контексті аліментних зобов'язань, але все ж викликає деякі питання, пов'язані саме з реалізацією його положень.

По-перше, як бути, якщо раніше суд уже прийняв рішення про призначення аліментів у меншій сумі, ніж нововведений мінімальний розмір (наприклад, 30% від прожиткового мінімуму). У такому випадку присуджені до набуття чинності закону аліменти у фіксованому розмірі 30% від прожиткового мінімуму підлягають перерахунку до 50% від прожиткового мінімуму. Однак закон не дає відповіді на питання, як це має бути здійснено, чи необхідно стягувачу подавати позов про збільшення розміру аліментів. В останньому випадку вбачається загроза перевантаження судів такими позовними заявами. На нашу думку, перерахунок має бути здійснений з дня набуття чинності законом.

По-друге, проблемним залишається питання про те, що робити, коли аліменти в сумі, меншій їх нового мінімального розміру, відраховувалися із заробітної плати платника. Варто зазначити, що такі відрахування на користь стягувача аліментів здійснюються на підставі заяви працівника або постанови виконавця в рамках виконавчого провадження.

Так, згідно з ч. 3 ст. 68 Закону України «Про виконавче провадження», про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника виконавець виносить постанову, яка надсилається для виконання підприємству, установі, організації, фізичній особі, фізичній особі-підприємцю, які виплачують боржнику відповідну заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи. В цій постанові має вказуватися розмір та порядок здійснення відрахування із заробітної плати, а тому роботодавець не може самостійно відраховувати із заробітної плати суму, яка перевищує суму, що міститься в постанові виконавця.

З огляду на зазначене, є два шляхи вирішення ситуації:

  • працівник повинен написати заяву про те, щоб з його заробітної плати відраховували не 30%, а 50% від прожиткового мінімуму на користь стягувача аліментів.
  • Продовжувати відраховувати із заробітної плати 30% від прожиткового мінімуму та чекати, доки надійде нова постанова державного виконавця з новим розміром та порядком здійснення відрахувань.

Проте, ймовірно, державний виконавець за весь час з моменту набуття чинності законодавчими змінами до моменту ухвалення постанови нарахує заборгованість зі сплати аліментів у розмірі різниці між 30% та 50%, і тоді все одно цю різницю потрібно буде сплатити.

Аліменти – власність дитини?

Новий закон чітко визначив правовий титул аліментів. Відтепер такі кошти вважаються власністю дитини, а не того з батьків, на ім'я кого вони виплачуються. При цьому на отримувача аліментів покладається обов'язок розпоряджатися аліментами лише за цільовим призначенням в інтересах дитини. Інакше, якщо за результатами перевірки буде виявлено факт нецільового витрачання аліментів, то платник, як і раніше, може в судовому порядку вимагати внесення частини аліментів на особистий рахунок дитини у банку. Відповідно до норм цивільного законодавства, самостійно розпоряджатися такими коштами дитина зможе після досягнення 14 років.

Вплив ухилення від утримання дитини на поділ спільної сумісної власності

Згідно із нововведеннями, під час поділу спільного майна подружжя суд вправі відійти від презумпції рівності їхніх часток, якщо один із подружжя ухилявся від участі в утриманні дітей. Таким чином особі, яка самостійно утримувала дитину, ніби компенсуються здійснені витрати.

Право вибору способу стягнення

Новелою законодавства стало розширення можливості отримувача аліментів щодо вибору способу стягнення. Так, за старим порядком аліменти визначалися як частка від доходу платника, а якщо заробіток платника був нерегулярним (наприклад, у художників, музикантів, журналістів-фрилансерів тощо), то кошти стягувалися у твердій сумі. Зараз отримувач аліментів наділений винятковим правом в аспекті вибору того, як стягувати аліменти – у частці від доходу платника чи у фіксованій сумі. До того ж одержувач аліментів у майбутньому може в судовому порядку змінити спосіб стягнення коштів.

Таким чином, платник аліментів відтепер не може вплинути на вибір способу стягнення коштів, проте законодавець зберіг його право клопотати про зменшення розміру виплат (наприклад, у разі нецільового витрачання аліментів отримувачем або якщо змінився матеріальний стан, погіршилося здоров’я платника тощо).

Нові обставини, які впливають на визначення розміру аліментів

Законодавцем було доповнено перелік обставин, які враховуються під час визначення розміру аліментів. Так, окрім стану здоров'я, матеріального становища дитини та платника аліментів, перебування інших осіб на утриманні платника, суд братиме до уваги наявність рухомого та нерухомого майна, грошових коштів. Тут спостерігаємо прогалину правової норми, адже не конкретизовано, чиє саме майно та кошти будуть враховуватися – лише платника чи також отримувача аліментів, а можливо, суди зважатимуть і на наявність майна у дитини. Практика покаже.

Цікаво, що на визначення розміру аліментів тепер впливатимуть витрати та неофіційні доходи платника. При цьому мають значення придбані об’єкти рухомого чи нерухомого майна, вартість яких у 10 разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи та джерело походження яких платник не довів. Наприклад, якщо особа до грудня 2017 р. придбала автомобіль, будинок, туристичну путівку на суму понад 16 840 грн, то суд повинен врахувати такі обставини під час визначення розміру аліментів. Обов’язок підтвердження наявності таких витрат покладається на стягувача. З огляду на зазначене, отримувач аліментів може скористатися такими механізмами доказування як клопотання про витребування доказів судом, коли потрібне підтвердження туроператора про здійснену платником поїздку чи продавця про укладений договір купівлі-продажу з платником аліментів.

Це нововведення спричинить подвійні наслідки: по-перше, платнику буде складніше приховати неофіційні доходи у вигляді виплат «у конверті»; по-друге, в кілька разів може зрости сума аліментів, які вираховуються у частці від доходу.

Однак врівноважуючи позиції сторін, законодавець обмежує максимально можливий розмір аліментів для кожної дитини – 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку. Тобто до грудня 2017 р. дитина до 6 років не може отримувати більше ніж 14260 грн за місяць, а дитина від 6 до 18 років – більше ніж 17770 грн.

Врахування судом витрат платника під час визначення розміру аліментів надає можливість призначити більшу суму виплат, а тому таке положення є досить прогресивним для українського законодавства.

Спрощення судового процесу

Позитивним аспектом новацій законодавства є можливість звернення до суду з вимогою про стягнення аліментів у порядку наказного провадження. Це означає, що рішення суду з чітким визначенням розміру аліментів буде прийнято вже протягом 3-х днів з моменту відкриття провадження.

У заяві про видачу судового наказу викладається вимога про стягнення аліментів у розмірі 1/4 доходу платника на одну дитину, 1/3 доходу – на двох дітей, 1/2 доходу – на трьох і більше дітей. Отримувач аліментів може зазначити у заяві про бажання отримувати аліменти у фіксованій сумі (50% від прожиткового мінімуму). При цьому закон забороняє платнику аліментів звертатися до суду із заявою про скасування судового наказу.

Процедура наказного провадження фактично звільняє одержувача виплат від довгих судових тяганин, які часто супроводжували процес стягнення аліментів, адже відтепер не потрібен виклик сторін до суду, заслуховування їхніх пояснень і взагалі проведення судового засідання. Окрім того, платник не зможе створювати штучні перепони для розгляду судом у позовному провадженні справ про аліментні зобов’язання, оскільки нові зміни до Закону забороняють зупиняти такі провадження з підстави наявності спору про батьківство (материнство), визначення місця проживання дитини, про участь одного з батьків або родичів у вихованні дитини чи спілкуванні з нею.

Насамперед, такий підхід спрямований на захист інтересів дитини, яка не може чекати, поки батьки місяцями вирішують питання про майно, батьківство тощо. Спочатку суд матеріально забезпечує дитину, а далі розглядає скарги невдоволених (як правило, тих осіб, які ухиляються від сплати аліментів).

Питання судового збору

Також законодавцем було розширено перелік справ, під час розгляду яких позивач звільняється від сплати судового збору. Наразі не потрібно сплачувати судовий збір не лише у справах про безпосереднє стягнення аліментів, але й у справах, що стосуються оплати додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексації аліментів чи зміни способу їх стягнення. Безперечно, тут вбачається гуманістичний підхід до вирішення справ у сфері аліментних зобов’язань.

Відповідальність за аліментну заборгованість

Змін зазнало і положення законодавства про сплату неустойки у разі заборгованості за аліментами. Так, законодавець конкретизував, що пеня у розмірі 1% за кожен день прострочення буде виплачуватися від дня прострочення до дня повного погашення заборгованості або до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені. При цьому сума такої неустойки не може перевищувати 100% від заборгованості. Таке нововведення захищає інтереси платника аліментів, оскільки убезпечує його від сплати надмірно великих сум неустойки. Можливо, це певною мірою стимулюватиме до виконання платниками аліментів своїх зобов’язань та погашення наявних заборгованостей.

Крім того, закон передбачає відповідальність за порушення щодо сплати додаткових витрат на дитину. У такому випадку сума заборгованості виплачується з урахуванням індексу інфляції за час прострочення і 3% річних.

Висновки

Отже, нещодавні нововведення торкнулися багатьох аспектів, пов’язаних зі стягненням і виплатою аліментів. Зокрема, варто відзначити такі позитивні зміни для дитини та отримувача аліментів як суттєве збільшення мінімального розміру аліментів, законодавче закріплення права власності дитини на аліменти, можливість вибору способу стягнення коштів у твердій сумі або частині доходу, врахування всіх видів доходів платника (в тому числі прихованих) та здійснених ним витрат при визначенні розміру виплат, можливість оперативного вирішення питання про стягнення аліментів шляхом наказного провадження тощо. Водночас закон містить деякі плюси для платника аліментів. Зокрема, встановлено верхню межу розміру аліментів та неустойки у разі виникнення заборгованості.

Звичайно, зміни до законодавства у сфері аліментних зобов’язань повністю не вирішують усього спектру наявних проблем. Так, залишається відкритим питання щодо впровадження дієвого механізму виконання судових рішень. Однак зазначені нововведення хоча б частково, але усувають можливості платника щодо ухилення від утримання дітей і затягування судового процесу, конкретизують норми закону, пов'язані зі стягненням аліментів.

0
0

Останні коментарі

Я підтримую нововведення, але ж не всі суди дотримуються законів. І багато хто лишається підкупним. Моєму знайомому присудили спочатку 1/3 від зп на дитину і 1/4 на матір дитини, що вже є більше ніж 50% від заробітку. Підстав стягувати таку велику суму небуло, так як дитина повністю здорова. Апіляційний суд нічого не змінив, лиш після верховного буду суму аліментів зменшили до 1/3 на дитину і 1/6 на матір дитини. Три місяці був безробітній і назбиралась сума боргу більше 10 тис грн. Потім пішов на офіційну роботу і нараховано було 6500 грн, з яких йому прийшло лиш 1500, все інше пішло на аліменти. Як таке можливо, підскажіть будь-ласка? Ніхто не вірить, що таке буває, але це дійсно так.
Анонім 23 травня 2018, 14:44


Я підтримую нововведення, але ж не всі суди дотримуються законів. І багато хто лишається підкупним. Моєму знайомому присудили спочатку 1/3 від зп на дитину і 1/4 на матір дитини, що вже є більше ніж 50% від заробітку. Підстав стягувати таку велику суму небуло, так як дитина повністю здорова. Апіляційний суд нічого не змінив, лиш після верховного буду суму аліментів зменшили до 1/3 на дитину і 1/6 на матір дитини. Три місяці був безробітній і назбиралась сума боргу більше 10 тис грн. Потім пішов на офіційну роботу і нараховано було 6500 грн, з яких йому прийшло лиш 1500, все інше пішло на аліменти. Як таке можливо, підскажіть будь-ласка? Ніхто не вірить, що таке буває, але це дійсно так.


Так, не ту країну назвали Гондурасом. Основна проблема зводиться до того, що суди абсолютно не враховують обставини, в котрих перебуває платник-отримувач. Відповідно, отримувач (ка) в силу свого стервозного характеру і бажанням наживи заганяє платника в глухий кут, попри реальний стан свого фінансового становища, котре часто є значно кращим, ніж у платника. Натомість, платник опиняючись у борговій ямі має тільки один вихід - на той світ, щоб борг не наростав. Бо сплатити не спроможний - за умови відсутності роботи йому нараховують середню виплату в регіоні, котра перевищує фінансові можливості платника у кілька разів. Ну щож, вітаємо, закони гондураса в дії! І ніхто навіть не спробує ввести до аналізу ситуації та визначення законності аліментів аспект про причини відсутності мождивості піклування прго дитину у платника аліментів! Одним слово, курви і шлюхи в ГОНДУРАСІ рулять. Принцип простий: залетіла-вродила_Живеш за чужий рахунок.!!!!!! Ну і гроші на нарогдження дитини хапнула! (Заодно хрестини на них гучні влаштувала). Це не фантазія, це історія реальної ситуації. Сам так живу, і думка про доцільність такого життя мене не покидає ні на секунду. Важко наважитись, але гондурас вибору не залишає. А якщо врахувати, що одною з причин смерті моєї матері стала саме та особа, котра намагається зараз жити за мій рахунок?????? Одним словом, вихід один, залишилося знайти двері.....

Додати коментар

Відмінити Опублікувати