04 червня 2024, 18:37

Реалізація активів у процедурі банкрутства під час війни та перспективи на майбутнє

Опубліковано в №4 (782)

Євгеній Зимненко
Євгеній Зимненко «АО «А.Д.ХОК»» радник

Війна в Україні стала складним випробуванням для усіх сфер життя країни, особливо економічних структур і юридичних процесів. З початком бойових дій велика частина українського бізнесу опинилася перед безпрецедентними викликами, які вимагають негайної адаптації та переосмислення традиційних підходів. На тлі цього економічна стабільність України була серйозно підірвана, проте адаптивність і реагування на кризові виклики проявляється в кожній сфері, зокрема правових механізмах та економічних процедурах.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Однією з ключових галузей, де ці виклики стали особливо актуальними, є аукціони у справах про банкрутство — важливий інструмент економічного та правового регулювання, який дає змогу реалізовувати активи неплатоспроможних юридичних та фізичних осіб. Аукціони у справах про банкрутство, які традиційно відіграють роль у реструктуризації та оптимізації ринкових активів, набули нового значення в умовах, де кожен ресурс є критично важливим.

Вплив війни на аукціонну діяльність можна розглядати крізь призму кількох ключових аспектів: від прямих руйнувань і втрат активів до більш суб’єктивних факторів, таких як зміни в інвестиційній привабливості та ризиках. Ці зміни вимагають глибокого переосмислення від наявних правил і підходів до стратегій оцінки та продажу активів.

Аукціони, що проводяться в таких складних умовах, стають не лише економічною необхідністю, але й своєрідним тестом на здатність країни підтримувати правову та економічну систему в робочому стані. Вони є важливим індикатором не тільки для внутрішніх, але й зовнішніх спостерігачів при оцінці здатності України зберігати соціальну стабільність та економічну дієздатність.

Розуміння того, як аукціони адаптуються та розвиваються під час війни, дає змогу краще оцінити потенціал для відновлення та подальшого розвитку цього сектору. Такий аналіз є ключовим для розробки підходів, що будуть спрямовані на підтримку відновлення економіки та зміцнення правових основ бізнесу в Україні після завершення війни.

Отже, аукціони у справах про банкрутство слугують не просто механізмом реалізації активів, а індикатором більш широких економічних та соціальних трендів, що формують майбутнє країни. Вони допомагають мінімізувати втрати робочих місць шляхом швидкого відновлення економічної активності на базі збанкрутілого боржника.

Динаміка проведення аукціонів у справах про банкрутство під час війни порівняно з довоєнним періодом

Проведення аукціонів у справах про банкрутство зазнало суттєвих змін з початком воєнних дій. Значні руйнування інфраструктури, нестабільність у регіонах і втрата контролю над деякими територіями призвели до тимчасового призупинення чи взагалі скасування багатьох аукціонів. Однак з часом система почала адаптуватися до нових умов.

За час війни суттєво зросли показники банкрутуючих підприємств, які не змогли адаптуватися до воєнних умов, що збільшило кількість справ про банкрутство.

Для забезпечення більш деталізованого аналізу ми можемо порівняти статистичні дані аукціонів у справах про банкрутство до та під час війни в Україні. Це дасть змогу краще зрозуміти, як змінилася ситуація на цьому ринку в результаті воєнних дій.

За січень-лютий 2024 року було успішно проведено понад 2000 аукціонів приблизно на 559,2 млн грн. Аукціони в справах про банкрутство принесли майже 41 млн грн із загальної суми.

До початку війни, у 2021 році, ринок активів у банкрутстві характеризувався такими показниками.

В середньому щомісяця проводилося близько 1000 аукціонів з продажу активів банкрутів. При цьому загальний оборот активів у сферах банкрутства сягнув приблизно 5 млрд грн. Середня вартість активів, що виставлялися на продаж, становила відносно стабільні показники зі зростанням цін на комерційну та житлову нерухомість близько 10–15% на рік.

Проте у зв’язку із повномасштабним вторгненням росії ринок продажу активів у сфері банкрутства зазнав суттєвих змін.

Кількість аукціонів зменшилася до приблизно 600 на місяць у перші місяці війни, але поступово почала відновлюватися до 800 аукціонів на місяць завдяки певній економічній стабілізації в країні. Суттєво знизилися й обороти — до 3 млрд грн за рік, що на 40% менше порівняно з 2021 роком, що свідчить про згортання економічної активності та вплив воєнних дій на здатність бізнесу функціонувати у звичайному режимі.

Середня вартість активів, зокрема нерухомості у прифронтових зонах, зазнала зниження на 30–50%, тоді як у безпечних регіонах спостерігалося зростання вартості активів на 20–30%, що відображає регіональні особливості впливу війни на економіку. Тоді як прифронтові регіони відчувають зниження вартості активів через зростання ризиків і втрату інфраструктури, більш захищені регіони можуть виграти від перерозподілу економічних ресурсів та капіталу.

Статистичний розподіл продажу різних видів майна у справах про банкрутство під час війни може бути складно оцінити точно, але зазвичай нерухомість становить значну частку об’єктів:

  • нерухомість — близько 40–50% усіх продажів;
  • транспортні засоби — до 20–30%;
  • обладнання — до 20–25%.

Це порівняння вказує на глибокий вплив війни на ринок банкротних активів, але також висвітлює потенціал адаптації та відновлення завдяки змінам у підході потенційних інвесторів до купівлі активів.

Проте наразі інвестиційна активність у справах про банкрутство перебуває в позитивній динаміці. Це відбулося завдяки адаптації процесів та впровадженню нових підходів. Розглянемо докладно ключові фактори, які цьому сприяли. Завдяки тому, що в 2019 році відбувся перехід аукціонів на онлайн-формат, було забезпечено доступність процесу для більш широкого кола учасників, зокрема з тими, хто вимушено переїхав в інші регіони або за кордон через війну. Онлайн-платформа сприяла збільшенню прозорості угод, що підвищило довіру до процесу аукціонів.

Завдяки онлайн-аукціонам зникла потреба в особистій присутності, що покращило безпеку учасників і співробітників в умовах війни.

Активна робота майданчиків для проведення аукціонів з приваблення міжнародних інвесторів та покупців допомогла компенсувати відтік внутрішніх інвесторів, що скоротили свою активність через війну. Розширена маркетингова та інформаційна підтримка допомагала залучити увагу до аукціонів, підвищуючи їхню привабливість і конкурентоспроможність.

Завдяки спільним діям арбітражних керуючих і кредиторів відбулася адаптація методик оцінки активів до нових умов, враховуючи ризики, пов’язані з війною, що дало змогу адекватно та реалістично визначити вартість активів в умовах війни, а це сприяло збільшенню довіри до аукціонних процесів.

Ці інновації та реформи у сфері банкрутства не тільки поліпшують ефективність розподілу ресурсів у короткостроковій перспективі, але й мають потенціал стати основою для довгострокового економічного зростання в Україні. Адаптація до нових реалій через залучення сучасних технологій і прозорих процесів дає змогу країні не просто вижити в складних умовах, а й зміцнити свої позиції на міжнародній арені як відкрита та надійна економіка.

На мікрорівні впровадження цифрових інструментів та онлайн-платформ збільшує прозорість торгів, що приваблює не лише вітчизняних, а й зарубіжних інвесторів. Зниження корупції та підвищення довіри до аукціонних процедур сприяє залученню більшого обсягу іноземних інвестицій, що є важливим для відновлення економіки.

На макрорівні зміни в регуляції та управлінні аукціонами у справах про банкрутство допомагають створити більш стійку та еластичну економіку. Це зменшує вразливість країни до зовнішніх шоків, таких як глобальні фінансові кризи або політичні конфлікти, і забезпечує більш стабільне середовище для ділової активності.

Загалом динаміка проведення аукціонів у 2024 році є позитивною порівняно з 2022-м і має довготривалі наслідки для економічної структури України, що вкотре підтверджує гнучкість і здатність швидко адаптуватися до економічних змін.

Перспективи розвитку аукціонів у справах про банкрутство в Україні після війни

Сфера банкрутства в Україні стоїть на порозі значних змін і викликів, пов’язаних із поствоєнним відновленням країни. Війна спричинила не лише руйнування інфраструктури і втрату активів, але й привела до переосмислення багатьох аспектів економічної діяльності. Адаптація до нових реалій і використання здобутого досвіду можуть сприяти створенню більш ефективної, прозорої та стабільної системи аукціонів.

Однією з ключових перспектив розвитку аукціонів у сфері банкрутства є подальше залучення зарубіжних інвестицій і покращення ліквідності активів, аукціони можуть бути відкриті для міжнародних учасників на більш широкій основі. Це передбачає не тільки використання іноземних платформ для проведення торгів, але й адаптацію правил аукціонів, щоб вони відповідали міжнародним стандартам і вимогам.

Співпраця з іноземними аукціонними платформами та інвестиційними фондами може:

  • збільшити обсяги інвестицій в українську економіку, що підтримає відновлення бізнесу;
  • підвищити рівень довіри до українських аукціонів, використовуючи позитивний досвід іноземних систем.

Необхідність удосконалення законодавчої бази є відчутною. Закони, що регулюють проведення аукціонів і процедуру банкрутства, потребують перегляду для їх спрощення і більшої гнучкості, але при цьому вони мають забезпечувати захист прав кредиторів та інших зацікавлених сторін.

Це може бути досягнуто через:

  • надання майданчиками консультацій для учасників аукціонів, особливо новачків, для кращого розуміння їхніх прав і обов’язків;
  • впровадження чітких та ефективних механізмів оскарження результатів аукціонів, що дають учасникам змогу відстоювати свої права в разі виявлення неправомірних дій.

Прозорість і доступність є критично важливими аспектами для будь-якого аукціону, але в умовах поствоєнного відновлення і розвитку економіки їхнє значення значно зростає. В Україні, де війна внесла суттєві корективи у функціонування багатьох сфер діяльності, забезпечення високого рівня прозорості й доступності аукціонів може сприяти не тільки відновленню довіри до ринкових механізмів, але й активізації інвестиційної діяльності. Це може бути забезпечено шляхом надання доступу до повної та актуальної інформації про аукціони.

Очікуване зростання кількості та якості аукціонів у справах про банкрутство в Україні відіграє ключову роль у відновленні економіки країни, сприятиме створенню прозорих та ефективних механізмів для розподілу активів. Подальше оновлення законодавчої бази, яка регулює ці процеси, створить передумови для зміцнення правового поля, що не тільки залучить інвестиції, але й забезпечить стабільність ринку в довгостроковій перспективі.

Технологічний розвиток робить свій внесок у трансформацію аукціонних процедур. Використання цифрових платформ та інноваційних інструментів значно підвищило ефективність аукціонів, мінімізувало можливості для корупції та підвищило загальну прозорість процедури.

З урахуванням цих факторів успішне проведення аукціонів вимагатиме також створення стійкої та безпечної економічної атмосфери. Стабільність у країні буде сприяти не тільки інвестиціям, але й розвитку місцевого підприємництва та інвестиційному клімату. А це зі свого боку може стимулювати розвиток інших секторів економіки, сприяючи загальному економічному зростанню.

У зв’язку з цим аукціони у справах про банкрутство стають не просто механізмом реалізації активів, а потужним інструментом для відновлення та розвитку економіки. Подальша інтеграція інноваційних рішень і посилення правової бази створюють підґрунтя для збільшення ефективності цих процесів, що, без сумніву, відіграє важливу роль у майбутньому процвітанні України.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати