20 September 2016, 11:51

Лідери ринку: рейтинг юридичних компаній України 2016

Опубліковано в №38 (536)

Олена Осмоловська
Олена Осмоловська «Юридична газета» генеральний директор, т.в.о. головного редактора

Редакція «Юридичної Газети» започатковує нове рейтингове дослідження – «Лідери ринку: рейтинг юридичних компаній України». Метою дослідження є аналіз ринку та демонстрація зрізу стану сфери юридичних послуг на сучасному етапі: виявлення його найсильніших сторін і здобутків, оцінка та перебіг розвитку, тенденції, позиціонування найсильніших гравців (лідерів ринку серед юридичних компаній, які суттєво впливають на формування вітчизняного ринку юридичних послуг), надання достовірної та об’єктивної інформації. Місія дослідження полягає в просуванні та  поширенні серед юридичної спільноти нового тренду  максимальної відкритості та прозорості, що відповідає запитам сучасного сектору реальної економіки не лише у вигляді репутаційних бонусів і профітів   компанії, а й сприятиме покращенню вітчизняного бізнес-клімату та  розвитку інвестиційної перспективи. Предмет дослідження – кількісні (фінансові й статистичні) показники, репутаційні характеристики комерційної діяльності респондентів у сфері права за підсумками досліджуваного періоду.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Респондентами дослідження є юридичні компанії України. Списки респондентів складалися за даними з відкритих джерел, серед яких: вітчизняні та міжнародні довідники, ЗМІ, рейтинги та ренкінги, державні реєстри. Опитування відбувалося шляхом анкетування. Для участі у рейтингу потрібно було заповнити анкету і надіслати її на адресу представника редакції «Юридичної Газети», що входить до складу Оргкомітету дослідження. Ми не рейтингували компанії, які не надіслали заповнену анкету, а також ті компанії, які розпочали свою діяльність у 2016 р. Це правило не стосувалося компаній, які провели ребрендинг та є правонаступниками компаній, що діяли у 2015 р.

Оргкомітет дослідження складається з представників редакції «Юридичної Газети», що мають відповідний багаторічний досвід роботи з оглядами, рейтингами та дослідницькими програмами.

Основні принципи рейтингового дослідження:

Редакція керувалася принципом, що фінансові й статистичні відомості, надані компаніями в анкетах для дослідження, є достовірними. У випадках, коли респонденти не надавали повну базову інформацію для аналізу, Оргкомітет дослідження самостійно здійснював експертну оцінку передбачуваних показників респондента, виходячи з публічних даних та інших відкритих даних компаній аналогічного рівня ділової репутації та сегменту ринку. Якщо в результаті роботи над проектом Оргкомітет дослідження виявляв розбіжності, він звертався за додатковими роз’ясненнями даних, вказаних респондентом в анкеті. Після отримання пояснень від представника респондента Оргкомітет дослідження самостійно приймав рішення про коригування наданих відомостей. Усі відомості, отримані за допомогою анкетування, використовувалися на умовах конфіденційності, не публікуються та не можуть бути передані третім особам. Кількісні показники переводилися у бали, описові питання використовувалися для аналізу, статистики й публікуватимуться в оглядових тематичних матеріалах підсумкового журналу, який вийде друком у жовтні.

Період дослідження охоплює 2015 р. Редакція отримала 91 анкету для аналізу, з них 2 анкети до участі у ранжуванні не були допущені, оскільки компанії розпочали свою діяльність у 2016 р. і не мали достатніх показників для релевантного аналізу. Задля отримання додаткових даних та перевірки достовірності поданих, Оргкомітет дослідження залучив до роботи над проектом партнера – бізнес-пошукову систему YouControl (https://youcontrol.com.ua), що стало додатковою гарантією об’єктивності інформації. Аналітики YouControl надали дані респондентів на підставі фінансової звітності за 2015 р. Інформаційним партнером дослідження є БізнесЦензор (http://biz.censor.net.ua).

За результатами аналізу анкет було сформовано 2 рейтинги:

 • «Лідери ринку – рейтинг юридичних компаній 2016», де визначили 50 компаній, які отримали найвищі бали (чим вищий бал набрала юридична компанія, тим вище її позиція у рейтингу);
 • «Лідери практик» – дослідження за окремими напрямками юридичної практики, де в кожній із запропонованих в анкеті практик визначалися найкращі 10 представників юридичного бізнесу.

Методологія «Лідери ринку – рейтинг юридичних компаній 2016»

Основними критеріями ранжування компаній були: показник річного сукупного доходу компаній, що є одним із найважливіших критеріїв успішності будь-якого бізнес-суб’єкту, та показник ефективності компанії, який розраховується за формулою співвідношення доходу до загальної кількості юристів компанії та свідчить про ефективність менеджменту й високий професійний рівень співробітників. Додатковим критерієм ранжування виступав рік заснування компанії, а також враховувався результат, отриманий компанією в рейтингу «Лідери практик». Кожний із зазначених критеріїв мав визначену шкалу балів.  

Методологія «Лідери практик»

Для ранжування юридичних компаній використовувалися такі критерії: рекомендації колег, що свідчить про авторитетність компанії у бізнес-середовищі, та сукупна вартість угод у відповідній практиці. Загальний показник вираховувався на підставі аналізу та зіставлення даних кожної юридичної компанії зі значеннями інших респондентів. Додаткового критерієм виступав показник позиціонування компанії в інших рейтингах, а саме: Chambers and Partners, Legal 500, Best Lawyers.

Новації

Новий підхід у методології окреслює низку найбільш принципових методичних новацій:

 • Дотримання балансу між репутаційними й фінансовими критеріями ранжування. Щодо окремих позицій експертами виступали юристи, тобто юридичним компаніям було запропоновано визначити та вказати колег з найвищою професійною репутацією в зазначених практиках. Додатковими критеріями, які впливали на підсумковий результат, були позиції компанії в інших рейтингах та рік заснування компанії, як фактор її стабільного розвитку.
 • Підтвердження отриманої від компанії інформації через бізнес-пошукову систему YouControl. Компанії, які не змогли підтвердити свої результати, були виключені із рейтингування.
 •  Відсутність зовнішньої Експертної групи як принцип мінімізації суб’єктивного впливу та додаткова гарантія умов конфіденційності роботи з наданою респондентами бізнес-інформацію. Однією з умов залучення зовнішніх експертів повинна бути їх відмова від анкетування та подання кейсів для дослідження.
 • Аналіз річних фінансових результатів (за 4 квартали  Компанії мають час та змогу надати повний аналіз не лише за фінансовими показниками, але й за виконанням власних бюджетів, стратегічних планувань тощо. Отже, у дослідженні ми користуємося більш системними матеріалами.

Під час попередніх обговорень підходів до методології рейтингових програм редакція «Юридичної Газети» засвідчила, що на ринку сформувався новий пласт компаній, які використовують у своїй діяльності інноваційні моделі  ведення бізнесу та на підставі сформованого тренду, ці компанії пропонують виключити критерій доходу, а рейтингувати, як приклад,  за критерієм найкращого платника податків. Цей, а також інші підходи до методології є цінними для нас, і редакція «Юридичної Газети» ініціює їх обговорення на сторінках своїх видань для   використання у рейтинговому дослідженні 2017 У підсумковому номері, який вийде друком у жовтні, будуть опубліковані переможці номінацій:

 • Топ-15 ефективних менеджерів за версією колег;
 • Топ-10 ефективних державних службовців – в минулому партнерів юридичних компаній;

 Чекайте огляди за такими тематиками:

 • Практики, найбільш популярні  у 2015 р.; Нові практики, відкриті у 2015 р. (новітні напрямки: яхтинг, космічне право, White Collar Crime);
 • Корпоративна соціальна відповідальність компаній та Pro bono проекти;
 • Громадська активність юридичних компанії, підтримка професійних об’єднань;
 • Стратегія розвитку компанії;
 • Наставництво в юридичних компаніях: досвід та практика;
 • Соціальні медіа у маркетингу юридичних компаній.

Для збільшення зображення - натисніть на нього

Лідери ринку_из №38(536)_hard-2

рейтинг визнання из №38(536)_hard

1 из №38(536)_hard-3 2 из №38(536)_hard-4 3 из №38(536)_hard-5

4 из №38(536)_hard-6

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати