01 квітня 2022, 17:03

Захист інтересів осіб у сфері ІВ у період дії воєнного стану: прийнято закон

Геннадій Андрощук
Геннадій Андрощук головний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, к.е.н., доцент, судовий експерт

 30 березня у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт №7228 про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності в період дії воєнного стану, поданий С. К. Іонушасом, Р. А. Підласою, Р. О. Стефанчуком та іншими народними депутатами України. Вони пропонують зупинити перебіг строків, пов’язаних з охороною прав інтелектуальної власності. 1 квітня Верховна Рада підтримала цей законопроєкт.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Читайте також: "Раді пропонують змінити державний гімн України"

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту, з 5:30 24 лютого 2022 р. строком на 30 діб по всій території України введено воєнний стан, який було продовжено Указом Президента України від 14 березня 2022 р. №133/2022. Зокрема, воєнний стан був уведений Указом Президента №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», та затверджений Верховною Радою України. Таке рішення ухвалене у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони відповідно до українського законодавства.

У зв’язку з введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану. Проте, надзвичайно важливо створити правові механізми захисту інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності, не допустити втрати прав інтелектуальної власності у період дії воєнного стану. На державу покладено обов’язок мінімізувати вплив негативних факторів та наслідків дії воєнного стану на громадян.

Закон передбачає зупинення перебігу строків, пов’язаних з охороною прав інтелектуальної власності, а також строків щодо процедур набуття цих прав, визначених спеціальними законами України у сфері інтелектуальної власності та підзаконними актами. Запропоновано можливість управомоченим особам подати документи (заяви, клопотання, заперечення, відповіді тощо), подання яких вимагається спеціальними законами України у сфері інтелектуальної власності та іншими підзаконними актами, протягом 90 днів від дня скасування воєнного стану, без сплати збору за продовження, подовження чи поновлення відповідних строків.  

Прийняття закону сприятиме захисту інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності у період дії воєнного стану, зменшенню негативного впливу на економічний розвиток в Україні.

 У п. 1 ч. 1 Закону пропонується встановити, що з дня введення в Україні воєнного стану зупиняється перебіг строків, пов’язаних з охороною прав інтелектуальної власності, а також строків щодо процедур набуття цих прав, визначених законами України «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про правову охорону географічних зазначень», «Про авторське право і суміжні права», «Про охорону прав на сорти рослин» та іншими нормативними актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.

Водночас, як слушно звертає увагу законотворців Головне науково-експертне управління Верховної Ради України, деякі строки, які пов’язані з охороною прав інтелектуальної власності, передбачені не тільки у вказаних вище законах, а й у відповідних міжнародних угодах, зокрема в Угоді про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами (далі — Угода), ратифікованій Законом від 16.09.2014 р. №1678-VII. Зокрема, строк дії додаткового охоронного сертифікату для лікарського засобу або продукту для захисту рослин, що охороняється патентом, передбачений у ст. 220 Угоди, кореспондується з таким строком, визначеним у ст. 27-1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», строк дії охорони прав на топографії напівпровідникових продуктів, передбачений у ст. 227 Угоди — з таким строком, визначеним у ст. 4 Закону України «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів». У зв’язку з цим слід звернути увагу, що згідно з ст. 9 Конституції України, чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства.

Зазначимо також, що практично до всіх законів України про охорону прав інтелектуальної власності включений припис, згідно з яким у разі, якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені відповідним законодавством України, застосовуються правила міжнародного договору (зокрема, ст. 3 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», ст. 2-1 Закону України «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів», ст. 4 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»).

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати