19 квітня 2024, 12:08

Як зареєструвати громадську організацію в Україні: інструкція

Пресслужба Мін'юсту

Процес держреєстрації громадських об’єднань визначається положеннями законами "Про громадські об’єднання", "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань", Порядком державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5 (зі змінами). Про це повідомила пресслужба Мін'юсту.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Читайте також: "Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та посвідчення адвоката на Порталі Дія: законопроєкт".

Форми заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань затверджені наказом Мін’юсту від 18.11.2016 № 3268/5 (зі змінами).

Процес реєстрації ГО в Україні складається з декількох етапів:

1. Визначення мети та завдань ГО.

На цьому етапі важливо чітко сформулювати мету та завдання, для яких створюється ГО. Це допоможе вам підготувати необхідні документи.

2. Вибір ГО:

 • зі статусом юридичної особи – має більше прав та обов’язків, але й процедура реєстрації складніша.
 • без статусу юридичної особи – має менше прав та обов’язків, але й процедура реєстрації простіша.

3. Підготовка документів.

Для реєстрації ГО зі статусом юридичної особи знадобляться наступні документи:

 • заява про державну реєстрацію створення юридичної особи (форма 4);
 • примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників про створення юридичної особи;
 • відомості про керівні органи громадського формування (ім’я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку), відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій (ім’я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку);
 • установчий документ юридичної особи;
 • реєстр осіб (громадян), які брали участь в установчому з’їзді (конференції, зборах), – у разі державної реєстрації створення громадської організації;
 • структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;
 • копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство) особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи (нотаріально засвідчена або засвідчена кваліфікованим електронним підписом особи, уповноваженої на подання документів для державної реєстрації створення юридичної особи, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для громадян України).

Державна реєстрація громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи, здійснюється шляхом повідомлення про утворення такого громадського об’єднання.

Для повідомлення про утворення громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи, подаються такі документи:

 • заява про державну реєстрацію громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи (форма 6);
 • примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення про утворення громадського об’єднання;
 • відомості про засновників громадського об’єднання (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, адреса місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) – для фізичної особи; її найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код – для юридичної особи);
 • відомості про особу (осіб), уповноважену представляти громадське об’єднання (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), контактний номер телефону та інші засоби зв’язку).

Протокол установчих зборів має містити відомості про:

 • дату та місце проведення установчих зборів;
 • щодо осіб, які брали участь в установчих зборах;
 • рішення про утворення ГО із зазначенням мети (цілей) його діяльності;
 • рішення про визначення найменування та за наявності - скороченого найменування ГО;
 • рішення про затвердження статуту ГО;
 • рішення про утворення (обрання) керівника, органів управління ГО відповідно до затвердженого статуту;
 • рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти ГО у правовідносинах з державою та іншими особами і вчиняти дії від імені ГО без додаткового уповноваження (далі - особа, уповноважена представляти ГО), - для ГО, яке має намір здійснювати діяльність без статусу юридичної особи, якщо утворення (обрання) органів управління не передбачено рішенням про утворення такого об'єднання;
 • рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти ГО для здійснення реєстраційних дій, - для ГО, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи.

У разі утворення громадського об’єднання, яке має намір здійснювати діяльність без статусу юридичної особи, рішення, передбачені вищезазначеними пунктами 5 та 6, приймаються, якщо наявність статуту та/або утворення (обрання) органів управління передбачено рішенням про утворення такого об’єднання.

Протокол установчих зборів підписується головуючим та секретарем зборів.

Як зазначається, невіддільною частиною протоколу установчих зборів громадського об'єднання є реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах, в якому обов'язково зазначаються відомості:

1) щодо фізичних осіб – прізвище, ім'я та по батькові особи, дата народження, а для іноземців та осіб без громадянства також дані національного паспорта або документа, що його замінює. Дані про особу засвідчуються її особистим підписом;

2) щодо юридичних осіб – повне найменування, ідентифікаційний код, юридична адреса, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка уповноважена брати участь в установчих зборах. Ці дані засвідчуються підписом особи, уповноваженої брати участь в установчих зборах.

Особа може бути обрана керівником, обрана до складу керівного органу громадського об'єднання, визначена особою, яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій, або визначена особою, уповноваженою представляти громадське об'єднання, за наявності її особистої згоди.

4. Подання документів.

Документи для реєстрації ГО можна подати:

 • До відповідних управлінь юстиції за місцем знаходження організації;
 • До місцевих центрів надання адміністративних послуг.
 • В електронній формі через «Онлайн будинок юстиції».

Здійснити подачу документів можна:

 • особисто особою, уповноваженою рішенням про створення громадської організації зі статусом юридичної особи, громадської організації, що не має статусу юридичної особи;
 • поштою (справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена);
 • онлайн (щодо державної реєстрації громадської організації зі статусом юридичної особи).

Громадське об’єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу, підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

Документи в електронній формі подаються заявником із використанням зокрема вебпорталу електронних послуг "Онлайн будинок юстиції" за умови підписання заявником заяви з використанням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри.

5. Отримання відповіді.

 • про державну реєстрацію створення ГО;
 • про відмову у державній реєстрації створення ГО.

Після розгляду документів, орган державної реєстрації видає ГО рішення про державну реєстрацію ГО.

Інформація станом на 19 квітня 2024 року

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати