03 серпня 2020, 11:36

CJEU: YouTube не зобов'язаний розкривати дані порушників?!

Геннадій Андрощук
Геннадій Андрощук головний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, к.е.н., доцент, судовий експерт

Якщо фільм незаконно завантажується на Інтернет-платформу, наприклад, YouTube, правовласник може, відповідно до Директиви про здійснення прав інтелектуальної власності, вимагати від оператора вказати лише поштову адресу зацікавленого користувача, а не його електронну адресу, IP-адресу чи номер телефону.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


У рішенні у справі "Константин Фільм Верлейх" (Constantin Film Verleih GmbH) - (C-264/19), винесеному 9 липня 2020 р., суд ухвалив рішення що, коли фільм завантажено на онлайн-платформу відео без згоди власника авторських прав, Директива 2004/481 не зобов'язує судові органи повідомляти оператора відео-платформи про надання електронної адреси, IP-адреси або номера телефону користувача, який завантажив відповідний фільм. Директива, що передбачає розголошення "адрес" осіб, які порушили право інтелектуальної власності, охоплює лише поштову адресу.

У 2013 та 2014 рр. фільми "Паркер" (Parker) та "Страшний фільм 5" (Scary Movie5) були завантажені на відеоплатформу YouTube без згоди Константин Фільм Верлейх, власника ексклюзивного використання права на ці твори в Німеччині. Ці фільми переглянули десятки тисяч разів. Константин Фільм Верлейх тоді вимагав, щоб YouTube і Google (остання була головною компанією, на якій користувачі повинні спочатку зареєструватися за допомогою облікового запису користувача), надайте йому набір інформації, що стосується кожного з користувачів, які завантажили ці фільми. Компанії відмовилися надавати Константин Фільм Верлейх інформацію про цих користувачів, зокрема їх електронну адресу та телефонні номери, а також IP-адреси, якими користується користувач, - як у момент завантаження відповідних файлів, так і під час останнього доступу до них.

Суперечка в основному провадженні залежала від того, чи охоплюється ця інформація терміном "Адреси" у значенні Директиви 2004/48. Ця директива передбачає, що судові органи можуть замовити розголошення інформації про походження та мережі збуту товарів чи послуг які порушують право інтелектуальної власності. Ця інформація включає, серед іншого, "адреси" виробників, дистриб'юторів та постачальників товарів чи послуг, які порушують право.

Constantin Film v Youtube - що міститься в імені (або адресі)? Суд Європейського Союзу (CJEU) ще 2 квітня 2020 року опублікував думку Генерального прокурора Саугмандсгаард Ее (AG) у справі «Костянтин Фільм Верлейх ГмбХ (Constantin Film Verleih GmbH) проти Youtube LLC & Google Inc» (C-246/19). В думці обговорено відмову Youtube і Google надати адреси електронної пошти, номери телефонів і IP- адреси користувачів, які порушили авторські права, завантаживши кілька фільмів в Інтернеті, як того вимагає Костянтин відповідно до статті 8 (2) (а) Директиви 2004/48 / ЄС щодо захисту прав інтелектуальної власності (ІВ) (Директива щодо захисту прав). Думка, в якій AG в основному згоден з аргументами, висунутими Youtube і Google, дає важливу інформацію про підхід CJEU до балансу різних основних прав, передбачених Хартією основних прав ЄС, а саме про захист прав інтелектуальної власності відповідно до ст.17 (2), повагу до приватного життя відповідно до ст.7, і захист особистих даних відповідно до ст.8. Питання про те, чи можна змусити онлайнові платформи надавати інформацію про порушуючих права користувачів, є складним,

Передумова. C-246/19 стосувалися прав на Parker і Scary Movie 5, що належать Костянтин, які були порушені при завантаженні кілька разів на Youtube без згоди Костянтин. Костянтин зажадав, щоб Youtube (і його материнська компанія Google) передали інформацію про користувачів, які завантажили контрафактний контент, відповідно до статті 8 (2) (а) Директиви щодо захисту прав, яку вони відмовилися зробити.

Стаття 8 (2) (а) відноситься до «імен і адрес» певних категорій осіб, пов'язаних з товарами і послугами, які порушують права ІВ, що може знадобитися судовим органам, головуючим в суперечках з ІВ.

Після відхилення позову Костянтин в першій інстанції і його частково успішною апеляцєюї Федеральному суді Німеччини призупинив провадження у справі і передав в CJEU питання про те, чи підпадає інформація, запитана Костянтин, під статтю 8 (2) (а).

Визначення «імен та адрес». Прийшовши до свого висновку, AG визнав, що «імена і адреси» в статті 8 (2) (a) є автономною концепцією в рамках законодавства ЄС, оскільки вони не посилаються на закони держав-членів, і тому повинні тлумачитися і застосовуватися однаково в межах ЄС. Крім того, оскільки «імена і адреси» не визначені в Директиві щодо захисту прав, їм слід надавати їх повсякденне значення з урахуванням мети Директиви і контексту, в якому зустрічаються слова. Відповідно, AG дійшов висновку, що адреси повинні тлумачитися вузько, щоб включати тільки поштові адреси, а не адреси електронної пошти або IP-адреси, і що телефонні номери не потрапляють ні під іменами, ні під адреси.

Розглядаючи широту «адрес», AG відзначив, що законодавство ЄС призначене для того, щоб охопити електронну пошту і IP-адреси в межах їх сфери дії, прямо, а Директива щодо захисту прав - ні. Отже, згідно з AG, «з буквального тлумачення статті 8 (2) (a) Директиви 2004/48 слідує, що терміни, які використовуються законодавчим органом ЄС, а саме терміни «імена і адреси», не включають інформацію, викладену в питаннях, переданих на попереднє рішення, як представили Youtube, Google і Комісія.

AG не погодився з доводом Костянтин про те, що, оскільки стаття 8 Директиви щодо захисту прав спрямована на те, щоб дати правовласникам можливість ідентифікувати осіб, до яких відноситься це положення, її слід тлумачити як таку, що включає будь-яку інформацію, що дозволяє ідентифікувати цих осіб. При цьому AG відхилив динамічне тлумачення статті 8 (2) (а), заявивши, що формулювання і контекст даного положення не залишають місця для запропонованої Костянтин інтерпретації і що «динамічне або телеологічне тлумачення можливе тільки тоді, коли текст самого положення [відкрито] для різних тлумачень, представляючи певну ступінь двозначності або невизначеності».

Важливо відзначити, що таке мислення суперечить наростаючій сукупності європейського прецедентного права про авторське право, на яке посилаються інші генеральні адвокати, яке позитивно оцінює динамічне тлумачення законодавства. У той час як AG визнає, що Директива щодо захисту прав прагне забезпечити високу ступінь захисту ІВ, він зазначає, що вона «забезпечує баланс між, з одного боку, інтересами правовласників в захисті їх прав ІВ, а з іншого - захистом». інтересів і основних прав користувачів, що охороняються і громадських інтересів. Проте, на закінчення AG відзначає, що прийняття динамічної інтерпретації Директиви про захист прав не вимагається для того, щоб мати справу з поведінкою в Інтернеті, яка рівносильна порушенню авторських прав, оскільки «держави-члени мають право вживати додаткових заходів, спрямованих на таку поведінку". Крім того, він вказує на те, що на Статтю 47 Угоди ТРІПС, яка надає просту можливість надати право на інформацію, «не можна покладатися на підтримку інтерпретації», запропонованої Костянтин.

Приймаючи рішення, що «адреса» - це тільки фізична поштова адреса, а не адреса електронної пошти або IP-адреса, AG посилається на Dictionnaire de l'Académie française, який визначає адресу як «позначення місця, де ви можете зв'язатися з будь-ким».

Проте ця інтерпретація здається prima facie вузькою, так як інші словники забезпечують більш гнучкий повсякденний зміст цього терміна. Наприклад, Оксфордський словник англійської мови дає таке визначення адреси: «послідовність слів або символів, яка вказує, де ви можете знайти щось, використовуючи комп'ютер або телефон, наприклад, в Інтернеті». Таким чином, проста і буквальна інтерпретація з іншого словника за своїм вибором, на відміну від динамічного, дозволить CJEU вважати, що «адреса» не обмежена фізичною поштовою адресою, але також електронною.

Джерела

Court of Justice of the European Union PRESS RELEASE No 88/20 Luxembourg, 9 July 2020 Judgment in Case C-264/19 Constantin Film Verleih GmbH v YouTube LLC and Google Inc

YouTube not obliged to inform on film pirates, Europe's top court says

Constantin Film v Youtube – What’s in a name (or address)

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати