07 серпня 2021, 12:40

Чи потрібні Україні секретні винаходи?

Геннадій Андрощук
Геннадій Андрощук головний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, к.е.н., доцент, судовий експерт

Загальновизнано, що протягом майже усього XX століття інститут секретних винаходів здійснив величезний внесок у зміцнення національної безпеки таких провідних країн як США, Великобританія, Німеччина, Франція. При цьому очевидність необхідності його подальшого збереження у фахівців не викликає сумнівів. До того ж аналіз нинішнього стану справ свідчить про те, що провідні країни світу не лише зберегли свої національні інститути секретних винаходів, але й продовжують активну роботу з їх удосконалення.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Чи потрібні Україні секретні винаходи? Здавалося б, про що йде мова? Звичайно, потрібні! Особливо зараз, в умовах неоголошеної війни та ведення бойових дій. Адже в Україні існують Закони «Про державну таємницю», «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі», які регламентують діяльність у цій сфері. Проте вітчизняні реалії показують зовсім інше.

Кабінет Міністрів України 24.04.2019 р. припинив для України дію Угоди про взаємне забезпечення збереження міждержавних таємниць у галузі правової охорони винаходів у межах Співдружності Незалежних Держав (СНД). Як повідомила прес-служба Мінекономрозвитку, відповідне рішення було прийняте на засіданні уряду: «Сьогодні в цій сфері вже немає правових відносин між державами-учасниками угоди. Загалом, угода є застарілою, вона не відповідає сучасному стану економічних відносин між країнами, що входять до СНД»[1]. Навряд чи це рішення узгоджувалося зі Службою безпеки та Міністерством оборони України. Дивно, що коментар до такої важливої міжнародної економіко-правової угоди, що стосується питань національної безпеки держави, забезпечення режиму державної таємниці та секретних винаходів, дає прес-служба Мінекономрозвитку.

Зазначена Угода була підписана 04.06.1999 р. між Україною, Росією, Білоруссю, Вірменією, Грузією, Казахстаном, Киргизстаном, Молдовою, Таджикистаном та Узбекистаном. Тоді сторони зобов’язалися «забезпечувати режим секретності щодо наявних у них відомостей про секретні винаходи, створені в колишньому СРСР». Угода регламентувала забезпечення режиму державної таємниці стосовно відомостей про секретні винаходи, створені в колишньому СРСР, а також порядок розсекречування таких даних. Варто зазначити, що Україна підписала цей документ із застереженнями (нижче наведено їх зміст мовою оригіналу):

«Для Украины Соглашение действует с дополнениями:

статьи 4 – абзацем в редакции: «Каждая Сторона вправе отозвать из Роспатента материалы заявки на выдачу авторского свидетельства или патента СССР на секретное изобретение, поданные на ее территории организацией, через которую была подана заявка автором (авторами) изобретения. В таком случае материалы высылаются Роспатентом Стороне-заявителю в течение 4-х месяцев»;

пункта 6 приложения 1 – абзацем в редакции: «В случае если решение о снижении степени секретности или рассекречивании материалов заявки на выдачу авторского свидетельства или патента СССР на секретное изобретение принято Стороной, отозвавшей эти материалы из Российского агентства по патентным и товарным знакам, эта Сторона сообщает в 3-месячный срок о своем решении временной рабочей группе. О рассекречивании Стороной-заявителем материалов заявки на авторское свидетельство или патент СССР на секретное изобретение временная рабочая группа сообщает заинтересованным Сторонам, которые располагают сведениями об этом изобретении».

Зазначу, що застереження до Угоди, які підписав Прем'єр-міністр України В. Пустовойтенко, були цілком логічними й далекоглядними. Однак, на відміну від інших держав-членів, які ратифікували цей документ, Україна затвердила його Постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.1999 р. №2292 «Про затвердження Угоди про взаємне забезпечення збереження міждержавних секретів у галузі правової охорони винаходів» (хоча, відповідно до ст. 92 Конституції України, «правовий режим власності визначається виключно законами»). Оскільки ратифікація не була здійснена, то зазначена Угода про взаємне забезпечення збереження міждержавних секретів у галузі правової охорони винаходів не є частиною національного законодавства. Для країн-членів Угода набула чинності 31.01.2000 р.

Джерела

1. Україна вийшла з Угоди СНД Про секретні винаходи, створені в СРСР.URL

2.Біла книга. Інтелектуальна власність в інноваційній економіці України / Г.О. Андрощук, О.В. Дем’яненко, І.Б. Жиляєв та ін. – К.: Парламенське видавництво, 2008. – С.75-76.

3. Много ли осталось секретных изобретений времён СССР? 

4. Андрощук Г.О. Трансфер технологій в оборонно промисловому комплексі України: проблемні питання (II частина) / Г. О. Андрощук // Наука, технології, інновації. - 2018. - № 2. — С. 38-47.

5.Alicja Adamczak Instytucja wynalazku tajnego elementem system bezpieczenstwa narodowego. Konferecja Nauka— Przemysl — Obronnosc. Nauka I przemysl w modernizacji Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - .-Warszawa, 26 maja 2015 r. 

6. Потіха А. Нова стратегія національної безпеки України в умовах зовнішньої загрози 

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати