16 лютого 2022, 16:32

Резидентство Дія Cіті: розбираємо нюанси

Сергій Барбашин
Сергій Барбашин IT-адвокат, експерт з інтелектуальної власності, керуючий партнер Trustme Law Firm
Ірина Сироїд
Ірина Сироїд адвокат Trustme Law Firm

08.02.2022 р. під час Diia Summit було оголошено про запуск режиму Дія Сіті – особливого правового та податкового простору для ІТ-компаній. Дія Сіті позиціонується як унікальний режим, оскільки передбачає чимало новацій, серед яких форми співпраці з ІТ-фахівцями та оподаткування їхньої винагороди, можливість залучення іноземців без отримання дозволу на працевлаштування, зміни в оподаткуванні компаній (право обрати об'єкт оподаткування) та інші спеціальні умови.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Основним законодавчим актом, який визначає засади функціонування Дія Сіті, є Закон України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» №1667-IX від 15.07.2021 р. (далі – Закон). Окрім того, постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 р. №1445 затверджено Порядок подання та розгляду заяви про набуття статусу резидента Дія Сіті та Порядок формування та ведення реєстру Дія Сіті.

Режим Дія Ciті не є обов’язковим для усього ІТ-сектору, а поширюватиметься на ті ІТ-компанії, які стануть резидентами. Вступ до Дія Сіті є добровільним, тобто компанії самостійно приймають рішення про те, користуватися їм спеціальними умовами чи ні.

Набуття статусу резидента Дія Сіті

Резидентом Дія Сіті може стати юридична особа, яка зареєстрована в Україні та відповідає таким критеріям:

- здійснює діяльність відповідно до визначеного в Законі переліку: комп’ютерне програмування, консультування з питань інформатизації, освітня діяльність у галузі ІТ, обробка даних, цифровий маркетинг та рекламні послуги, кіберспорт, діяльність постачальника послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів, кібербезпека, робототехніка, інші види діяльності згідно з ч. 4 ст. 5 Закону;

- відсоток доходу від діяльності у визначених сферах IT становить не менше ніж 90% за календарний рік;

- кількість працівників та гіг-спеціалістів налічує не менше ніж 9 осіб;

- розмір середньої місячної винагороди залученим працівникам та гіг-спеціалістам становить не менше ніж 1200 євро.

Стартапи не залишилися поза увагою, вони також можуть набути статус резидента, для них передбачені «пом’якшені» умови вступу. Стартап може мати менше ІТ-працівників і спеціалістів та нижчий рівень винагороди. Однак потрібно відповідати таким вимогам:

- стартап зареєстрований протягом 24 місяців до дня подання заяви на резидента;

- його дохід не перевищує 7 585 500 грн у попередньому році, в році подання заяви, році набуття статусу та в наступному році.

Також стартапам надається час, протягом якого вони повинні виконати загальні вимоги до вступу в Дія Сіті. Молоді ІТ-компанії зобов’язані встановити розмір винагороди не менше ніж 1200 євро та досягти кількості фахівців не менше ніж 9 осіб до 31 грудня року, наступного за роком набуття статусу резидента Дія Сіті. Невиконання обов’язку має наслідком втрату статусу.

Позбавлені можливості бути резидентами Дія Сіті юридичні особи, які підпадають під будь-яку з таких ознак:

- зареєстровані за кордоном;

- мають статус неприбуткових;

- не підтвердили відомості про бенефіціарів та структуру власності;

- пов’язані з державою-агресором у питаннях власності часток (акцій);

- мають податковий борг більше ніж 65 000 грн;

- є постачальниками послуг, пов’язаних з криптовалютою, та не виконали встановлені вимоги щодо включення до реєстру, постановки на облік, отримання ліцензії чи іншого дозвільного документа;

- здійснюють діяльність з організації та/або проведення азартних ігор, крім діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор;

- інші ознаки, встановлені ч. 2 ст. 5 Закону.

Таким чином, для вступу в Дія Сіті були розроблені спеціальні умови як для компаній, які вже працюють, так і для стартапів. Відповідно до законодавства, правовий режим Дія Сіті встановлюється на необмежений строк, але не менш ніж на 25 років з дня внесення до реєстру Дія Сіті запису про першого резидента. Протягом цього періоду Україна гарантує чинність правового режиму та стабільність його умов.

Порядок подання та розгляду заяви про набуття статусу резидента Дія Сіті

Для набуття статусу резидента Дія Сіті компанія звертається до Мінцифри із заявою про набуття статусу резидента та документами, що додаються до неї. Серед документів може бути подана заява про обрання спеціальної системи оподаткування для резидентів Дія Сіті та довіреність, якщо документи надає представник. У заяві необхідно заповнити дані про заявника, зокрема. код ЄДРПОУ, назва та організаційно-правова форма юридичної особи, вказати види діяльності, які компанія планує здійснювати як резидент, а також заповнити дані про керівника, бухгалтера.

Подати заяву та документи можна в електронній формі двома способами: через державний веб-портал правового режиму Дія Сіті (city.diia.gov.ua) або шляхом надсилання на адресу електронної пошти Мінцифри, зазначену на його офіційному веб-сайті, для комунікації із заявниками та резидентами Дія Сіті. Важливо дотримуватися вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги», а саме накласти електронний підпис.

Строк розгляду заяви та документів Мінцифрою – 10 робочих днів з дня їх надходження. Перевірка зазначеної у заяві інформації здійснюється в державних реєстрах, базах даних, інформаційних системах, держателями яких є державні органи, компетентні органи іноземних держав та міжнародні міжурядові організації. Рішення про набуття статусу резидента Дія Сіті вважається прийнятим після спливу 10 робочих днів з дня надходження відповідної заяви, якщо така заява не була повернута без розгляду та протягом цього часу уповноважений орган не надіслав заявнику рішення про відмову в набутті статусу резидента Дія Сіті. Відомості про резидента вносяться до спеціального реєстру Дія Сіті.

Особливості оподаткування доходів компаній-резидентів Дія Сіті

Податковий режим Дія Сіті передбачає два види оподаткування на вибір резидента − податок на виведений капітал або податок на прибуток. Головна різниця між ними полягає в об’єкті оподаткування та ставці податку.

Податок на виведений капітал − об'єктом оподаткування є окремі операції (витрати); ставка 9 %; фінансові різниці не застосовуються; податок на репатріацію зменшується на суму податку.

Податок на прибуток − прибуток, який визначається шляхом коригування (визначення) фінансового результату до оподаткування за правилами бухгалтерського обліку; ставка 18 %; фінансові різниці застосовуються, окрім випадків, коли річний дохід до 40 млн грн; податок на репатріацію сплачується окремо.

Резидент Дія Сіті не може бути платником єдиного податку, тому у разі набуття статусу резидента зобов'язаний перейти на сплату інших податків і зборів, інакше орган податкової служби анулює реєстрацію платником єдиного податку.

Договірні відносини з фахівцями

В Дія Сіті виокремлюють три формати роботи з працівниками, виконавцями:

1. Трудовий контракт:

- обов’язково письмова форма;

- гарантії, режим роботи повинні відповідати трудовому законодавству;

- резидент Дія Сіті за кожного працівника утримує 5% податку на доходи фізичних осіб (якщо сума річного доходу працівника перевищує 240 тис. євро, працівник сплачує та декларує суму перевищення за ставкою 18%), 1,5% військового збору, 22% ЄСВ (від мінімальної заробітної плати).

2. Гіг-контракт:

- може укладатися у письмовій або в електронній формі з дотриманням вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги»;

- соціальні гарантії встановлені Законом України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні»;

- робочий час триває не більше ніж 8 годин на день та не більше ніж 40 годин на тиждень, проте дозволено встановлювати ненормований робочий день;

- залучення іноземців можливе без отримання дозволу на працевлаштування;

- на підставі укладеного гіг-контракту може оформлюватися посвідка на тимчасове проживання іноземця в Україні;

- оподаткування на таких умовах, як і у разі укладення трудового контракту.

3. Договір з фізичною особою-підприємцем (про надання послуг/виконання робіт):

- письмова або електронна форма з дотриманням вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги»;

- правове регулювання відповідно до господарського та цивільного законодавства;

- соціальні гарантії не застосовуються;

- фізична особа-підприємець на спрощеній системі оподаткування (3 група) сплачує 5% єдиного податку, 22% ЄСВ (від мінімальної заробітної плати).

Отже, Закон закріплює можливість обрання моделі співпраці: гіг-контракт, трудовий контракт, договір з підприємцем. Кожна з них має свої переваги та недоліки. Гіг-контракт є новою формою взаємодії та передбачає гнучкі умови. Трудовий контракт та договір з ФОП застосовуються в Україні протягом тривалого часу, тому склалася усталена практика щодо їх регулювання.

Висновки

З прийняття Закону України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» кардинально змінилися умови діяльності ІТ-компаній. Сподіваємося, що функціонування правового режиму Дія Сіті буде успішним. Для цього варто звернути увагу на структурування бізнесу, правильне оформлення співпраці з ІТ-фахівцями, поточне звітування та аудит.

0
0

Останні коментарі

Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, чи вірно я зрозуміла, якщо штатний працівник у резидента Дія Сіті, виплата з/п згідно трудового законодавтва 2 рази, а не як з гіг-контрактом? І чи необхідно дотримуватись пільги щодо інвалідів таким резидентам?

Додати коментар

Відмінити Опублікувати