14 жовтня 2022, 11:56

Обрання голови АРМА: який статус дворічного конкурсу?

Катерина Риженко
Катерина Риженко заступниця виконавчого директора з юридичних питань Transparency International Ukraine
Павло Демчук
Павло Демчук юридичний радник Transparency International Ukraine

27 вересня Кабмін прийняв рішення продовжити конкурс на голову Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Фактично відбір переоголосили. Однак минуло вже два тижні, а комісія все ще не запрацювала.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


АРМА — критично важливий елемент антикорупційної екосистеми, який забезпечує виконання завдань кримінального провадження та робить внесок в управління конфіскованими російськими активами. Новий її очільник повинен забезпечити ефективність роботи органу, інституційну спроможність, а також змогу протистояти викликам війни та відбудови. 

Попередній відбір  показав, що важко обрати гідного переможця за малої кількості учасників. І це треба змінити.

Минулого разу порядок проведення конкурсу та регламент роботи конкурсної комісії був оприлюднений несвоєчасно, вже після закінчення строку подачі документів кандидатами. Це однозначно вплинуло на кількість охочих. 

Потенційні кандидати навіть не могли зрозуміти, за якими критеріями і процедурами їх будуть оцінювати, на основі чого приймати рішення. Водночас завдання на знання спеціального законодавства були доволі простими, що суттєво послабило відсіювання недостатньо компетентних. Також у ТІ Україна виникли серйозні питання щодо доброчесності кандидатів. Аби наступного разу отримати інший результат, потрібно оперативно виконати роботу над помилками та змінити підходи. 

Експерти ТІ Україна рекомендують:

 • заздалегідь оприлюднити порядок проведення конкурсу та регламент роботи комісії (для того, щоб кандидати достеменно знали про те, що їх очікує та яким чином комісія буде визначати переможця конкурсу);
 • конкретизувати критерії оцінювання кандидатів (визначити, за якими параметрами будуть оцінюватися ділові та моральні якості кандидатів, їх освітній та професійний рівень);
 • ускладнити завдання для оцінювання спеціального законодавства (підвищити їхню практичність, а також не оприлюднювати заздалегідь);
 • врахувати, що конкурс відбувається під час воєнного стану (забезпечити можливість надсилання документів для участі у конкурсі через засоби електронного зв’язку). Крім цього, слід змістити проведення перевірок, передбачених законами про запобігання корупції та очищення влади, на етап після проведення співбесід.

На критеріях оцінювання ділових та моральних якостей зупинимось детальніше. Так, Голова АРМА повинен бути здатний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати службові обов’язки (відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону про АРМА). Ці категорії є досить невизначеними, тобто уявлення про них у членів комісії може бути різним. Саме тому конкурсній комісії важливо конкретизувати, який спільний зміст у них закладено, а також яку вагу має кожний компонент.

Наприклад, ділові якості кандидата можна оцінювати за такими показниками:

 • лідерство та управління змінами (здатність кандидата переконувати, керувати групою різноманітних працівників, мотивувати їх і користуватися авторитетом тощо);
 • комунікація (здатність кандидата слухати, адаптуватися, переконувати, інтерпретувати та висловлюватися чітко й стисло);
 • об’єктивність (глибоке розуміння принципу конфлікту інтересів і діянь, які можуть скласти враження про необ’єктивність виконання службових обов’язків або зашкодити репутації Національного агентства в суспільній свідомості тощо);
 • аналітичні навички (здатність кандидата аналітично та критично мислити, аналізувати та узагальнювати інформацію);
 • інноваційність та розвиток (здатність і готовність до безперервної освіти, постійного самовдосконалення тощо).

Оцінювати моральні якості варто за такими показниками:

 • належне декларування (відповідність способу життя і витрат кандидата та його близьких осіб задекларованим доходам, відсутність сумнівів щодо законності джерел походження майна кандидата та його близьких осіб тощо);
 • професійна етика (відсутність порушень законодавства у сфері запобігання корупції; відсутність порушень правил професійної етики, що поширювалися на кандидата; відсутність фактів, що свідчать про академічну недоброчесність кандидата; відсутність випадків вчинення діянь, які дискредитують кандидата, як під час виконання службових обов’язків, так і в позаслужбовий час тощо);
 • безсторонність та незалежність (відсутність фактів порушення вимог щодо дотримання стандартів безсторонності та незалежності в професійній діяльності кандидата тощо).

Такий спосіб оцінки дозволить комісії визначити відповідність чи невідповідність кандидата вимогам до посади Голови Агентства. Складові доброчесності та професійності є визначальними характеристиками голови АРМА. Тому не слід повторювати помилок, допущених у конкурсі на голову Бюро економічної безпеки.

ТІ Україна вірить в ефективне майбутнє Агентства з розшуку та менеджменту активів. Важливою складовою цього успіху є професійний доброчесний керівник, який спроможний забезпечити незалежність інституції, дотичної до чутливих питань розшуку, виявлення й управління високовартісних активів, зокрема російських. Для цього комісії необхідно змінити підходи до відбору. Поки є змога.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати