14 січня 2021, 19:28

Легітимність відсторонення судді Конституційного Суду України

Володимир Піцикевич
Володимир Піцикевич керуючий партнер АО «Amprolex», адвокат, к.ю.н.

29.12.2020 р. Президент України видав Указ № 607/2020, відповідно до якого постановив відсторонити О.М. Тупицького від посади судді Конституційного Суду України (надалі – КСУ) строком на два місяці.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Стаття 1491 Конституції України (надалі – Конституції) передбачає виключні підстави для припинення повноважень та для звільнення з посади судді КСУ.

Водночас в Указі Президента України № 607/2020 вказується про відсторонення від посади судді КСУ, а не про звільнення чи припинення повноважень судді КСУ. Терміни  «звільнення», «припинення», «відсторонення» не є тотожними. Відсторонення від посади або тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя є заходом забезпечення кримінального провадження.

Чи може Вища рада правосуддя відсторонити суддю КСУ?

Рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності ухвалюється Вищою радою правосуддя на підставі вмотивованого клопотання Генерального прокурора або його заступника в порядку, встановленому законом (ч. 1 ст. 1551 КПК України).

Юрисдикція судів поширюється на будь-який юридичний спір та будь-яке кримінальне обвинувачення. У передбачених законом випадках суди розглядають також інші справи (ч. 2 ст. 124 Конституції).  

Конституційний Суд України є органом конституційної юрисдикції (ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про Конституційний Суд України»). Правосуддя здійснюється виключно судами у відповідних формах, у тому числі шляхом конституційного судочинства (п. 3 рішення КСУ від 7.05.2002 р. № 8-рп/2002). У п. 3.7 висновку КСУ від 19.09.2013 р. № 2-в/2013 зазначається про функціонування конституційного правосуддя в Україні.

Відтак, суддя КСУ (суд) здійснює правосуддя шляхом конституційного судочинства. Зважаючи на це, ст. 1551 КПК України повинна була б поширюватись на суддів КСУ і їх можна було б відсторонити від здійснення правосуддя на основі рішення Вищої ради правосуддя.

Однак з аналізу Конституції України, ЗУ «Про Конституційний Суд України», ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» Вища рада правосуддя не наділена правом ухвалювати рішення про відсторонення судді КСУ. Це вказує на необхідність внесення змін до ст. 1551 КПК України.

Відсторонення судді КСУ Президентом України.

1. Питання про відсторонення від посади осіб, що призначаються Президентом України, вирішується Президентом України на підставі клопотання прокурора в порядку, встановленому законодавством (ч. 3 ст. 154 КПК України).

Відповідно до ст. 148 Конституції Президент України (надалі – Президент) призначає шість суддів КСУ. На основі указу Президента від 14.05.2013 р. № 256/2013 Тупицького О.М. призначено суддею КСУ.

Відтак, на перший погляд, якщо суддя КСУ був призначений Президентом, то Президент, керуючись ч. 3 ст. 154 КПК України, вправі відсторонити відповідну особу від посади судді КСУ.

Водночас згідно із ч. 3 ст. ст. 154 КПК України питання про відсторонення від посади … вирішується Президентом України … в порядку, встановленому законодавством.

У ч. 1 ст. 155 КПК України вказано, що із клопотанням про відсторонення особи від посади до органів державної влади, зазначених у ч. 3 ст. 154 цього Кодексу, має право звернутися прокурор. Однак порядок вирішення Президентом питання про відсторонення від посади судді КСУ не встановлений у КПК України. Статті 156-158 КПК України врегульовують лише порядок вирішення слідчим суддею, судом питання про відсторонення особи від посади.

З аналізу Конституції України, ЗУ «Про Конституційний Суд України», КПК України слідує, що порядок вирішення Президентом питання про відсторонення від посади судді КСУ не встановлений. Відтак, ч. 3 ст. 154 КПК України не може бути застосована, як підстава для відсторонення судді КСУ.

2. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України та повинні відповідати їй (ч. 1 ст. 8 Конституції). Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобовʼязані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ч. 2 ст. 19 Конституції).

Рішення та висновки, ухвалені КСУ, є обов’язковими, остаточними і не можуть бути оскаржені (ст. 1512 Конституції).

КСУ у своїх актах сформулював юридичну позицію, що повноваження Президента України визначаються виключно Основним Законом України і не можуть бути розширені законом або іншим нормативно-правовим актом (п. 2.3 рішення КСУ від 16.09.2020 р. № 11-р/2020). У п. 2 рішення КСУ від 10.04.2003 р. № 7-рп/2003 вказано, що відповідно до Конституції України повноваження Президента України вичерпно визначені Конституцією України, а це унеможливлює прийняття законів, які встановлювали б інші його повноваження (права та обов’язки).

Перелік повноважень Президента визначено у ч. 1 ст. 106 Конституції, зокрема згідно п. 31 ч. 1 даної статті Президент здійснює інші повноваження, визначені Конституцією. Однак у Конституції України не передбачено повноваження Президента відстороняти від посади суддю КСУ. Відтак, є підстави вважати, що у Президента України відсутнє конституційне право відстороняти від посади суддю КСУ.

Водночас слід звернути увагу на доктрину «прихованих повноважень» глави держави, яку було застосовано у рішеннях КСУ від 15.01.2009 р. № 2-рп/2009, від 25.02.2009 р. № 5-рп/2009. Крім того, суддя КСУ Лемак В.В. у окремій думці стосовно Рішення КСУ від 28.08.2020 р. № 9-р/2020 вказав, що «вичерпність» конституційних повноважень Президента України не тотожна переліку формулювань у ч. 1 ст. 106 Конституції України. Президент України здійснює й такі повноваження, які випливають з органічної суті та обсягу перерахованих конституційних повноважень та іманентно є властивими для його конституційної ролі, якщо при цьому вони мають підґрунтя в законі України та не суперечать фундаментальним конституційним принципам (поділу влади, демократії, поваги до прав людини).

Згідно із ч. 3 ст. 106 Конституції Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обов’язковими до виконання на території України.

Указ Президента «Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України» від 29.12.2020 р. № 607/2020 не визнаний протиправним або неконституційним. До тих пір, поки немає відповідного судового рішення, відсутній встановлений юридичний факт протиправності та/або неконституційності цього Указу Президента України.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати