15 листопада 2021, 14:20

Дистанційна угода. Як підписати договір онлайн

Опубліковано в №21 (751)

Юлія Федченко
Юлія Федченко «IBC Legal Services» старший юрист

Сьогодні питання укладення дистанційної угоди стає як ніколи актуальним. Інколи через поширення коронавірусної хвороби Covid-19 сторони намагаються звести до мінімуму контакти між собою, проте правильно оформити свої відносини. Безумовно, у 2021 р. наявність відповідної нормативно-правової бази та інформаційні технології цьому сприяють. Зацікавлені сторони можуть укласти відповідну угоду, не будучи одночасно присутніми в одному місці. Проте це не стосується тих угод, які мають бути нотаріально засвідчені, оскільки цей механізм досі вимагає одночасної присутності сторін при підписанні договору.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Які є варіанти

Розглянемо декілька варіантів укладення договору без призначення особистої зустрічі. Один з варіантів, який використовують більшість представників, полягає у тому, що після узгодження фінальної версії документа одна сторона роздруковує та підписує його у двох екземплярах та направляє поштовими службами або кур’єром іншій стороні. Інша сторона підписує обидва екземпляри, залишає один собі, а інший повертає контрагенту. Очевидно, що такий спосіб займає час і потребує додаткових витрат, яких можна уникнути, та ставить під сумнів особу підписанта документа, адже все відбувається поза наглядом сторін.

Іншим способом, більш зручним та швидшим у плані уникнення зайвих формальностей є укладення договору в електронному вигляді. Відповідно до Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 р. №851-IV, електронний документ — це документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити. А згідно з Законом України «Про електронну комерцію» від 03.09.2015 р. №675-VIII, електронний договір — це домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов’язків та оформлена в електронній формі. Для ідентифікації автора електронного документа може використовуватись електронний підпис. Накладанням електронного підпису завершується створення електронного документа.

Зазначимо, що відповідно до ст. 12 Закону України «Про електронну комерцію», підписати електронний правочин можна за допомогою:

  • електронного підпису (може зображуватися у вигляді натискання на віртуальну кнопку «Згоден», «Підтверджую», «Так» тощо);
  • електронно-цифрового підпису (слід згадати, що Закон України «Про електронний цифровий підпис» втратив чинність у зв'язку з прийняттям Закону України «Про електронні довірчі послуги»);
  • електронного підпису одноразовим ідентифікатором (комбінація букв та чисел, яка надходить на мобільний номер телефону або e-mail, яку в подальшому необхідно ввести у відповідне віртуальне поле);
  • аналога власноручного підпису (факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, іншого аналога власноручного підпису) за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідних аналогів власноручних підписів.

Відповідно до ст. 205 Цивільного кодексу України, правочин може вчинятися усно або в письмовій (електронній) формі. Сторони мають право обирати форму правочину, якщо інше не встановлено законом. Таким чином, цивільне законодавство України прирівнює електронну форму до договорів, укладених у письмовій формі, та надає їй такої ж юридичної сили.

Вимоги щодо основного змісту електронного договору такі ж, як і для звичайного. Він має містити всі істотні умови, передбачені для відповідного виду договору, інакше може бути визнаний неукладеним або недійсним. Та крім визначених Цивільним кодексом України істотних умов, електронний договір може містити інформацію про: технологію (порядок) укладення договору; порядок створення та накладання електронних підписів сторонами; можливість та порядок внесення змін до умов договору; спосіб та порядок прийняття пропозиції укласти електронний договір (акцепту); порядок обміну електронними повідомленнями та інформацією між сторонами під час виконання ними своїх зобов’язань; технічні засоби ідентифікації сторони; порядок внесення змін до помилково відправленого прийняття пропозиції укласти електронний договір (акцепту); посилання на умови, що включаються до договору, шляхом перенаправлення (відсилання) до іншого електронного документа і порядок доступу до такого документа; спосіб зберігання та пред’явлення електронних документів, повідомлень, іншої інформації в електронній формі та умови доступу до них; умови виготовлення та отримання паперових копій електронних документів; можливість вибору мови, що використовується під час укладення та виконання договору; інші відомості.

Зазвичай пропозиція про укладення електронного договору може направлятися контрагенту шляхом створення комерційної пропозиції, розміщення пропозиції (оферти) у мережі Інтернет або інших інформаційно-телекомунікаційних системах. Місцем укладення електронного договору є місцезнаходження юридичної особи або місце фактичного проживання фізичної особи, яка є продавцем (виконавцем, постачальником) товарів, робіт, послуг тощо. Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції.

Зручно та швидко

Зараз існують програми, які роблять процес укладення договорів в електронній формі зручним та швидким. Це, наприклад, DocuSign, Вчасно, М.Е.Doc тощо. Деякі програми (наприклад, AXDRAFT) дозволяють не лише здійснити електронне підписання, але й провести автоматизоване укладення та дистанційне погодження тексту документа. Щодо питань, з якими доводилося стикатися на практиці, що надходили від клієнтів, то це сумніви щодо можливості надання таких документів до органів державної влади: чи будуть вони прийняті, якщо такі запити будуть надходити. Суди у своїх рішеннях посилаються на ст. 7 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», де зазначається, що оригінал електронного документа повинен давати змогу довести його цілісність та справжність у порядку, визначеному законодавством; у визначених законодавством випадках може бути пред’явлений у візуальній формі відображення, у т.ч. у паперовій копії. Копією документа на папері для електронного документа є візуальне подання електронного документа на папері, яке засвідчене в порядку, встановленому законодавством.

Висновок

Варто відмітити, що використання електронних договорів є досить зручним механізмом для бізнесу в цілому. Це однозначно крок уперед у розвитку корпоративної діджиталізації. Впевнена, що користування такими сервісами зробить бізнес-процеси простішими та позбавить зайвих формальностей, на які зазвичай недоцільно витрачати часові та матеріальні ресурси.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати