28 травня 2013, 15:02

Сучасний стан розвитку аграрного сектору

Особливості правового регулювання

Опубліковано в №22 (364)

Ірина Чорна «ULC, ЮФ» Адвокат

Задумки держави


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1158 було затверджено Програму розвитку українського села до 2015 року, а Комітетом з економічних реформ при Президенті України – Програму економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». Оскільки аграрний сектор (сільське господарство, харчова і переробна промисловість) забезпечує продовольчу безпеку та продовольчу незалежність країни, формує 17% валового внутрішнього продукту та близько 60% фонду споживання населення, ці програми є вкрай важливими для держави.

Серед найгостріших проблем на селі – відсутність мотивації до праці, бідність, трудова міграція, безробіття, занепад соціальної інфраструктури, поглиблення демографічної кризи та вимирання сіл. Основними причинами виникнення цілої низки проблем законотворець визначив: незадовільне законодавче забезпечення, захист прав власності селян на землю і майно, недостатній рівень фінансової підтримки сільськогосподарського виробництва та соціальної сфери села та багато іншого.

Розв’язати ці проблеми планувалося за допомогою:

– здійснення чіткого розмежування функцій і повноважень центральних та місцевих органів виконавчої влади у сфері розвитку сільських територій;

– удосконалення на законодавчому рівні міжбюджетних відносин центральних та місцевих органів виконавчої влади, зокрема тих, що пов’язані з вирішенням питань фінансування проектів комплексного розвитку сільських територій;

– забезпечення впровадження соціальних стандартів та нормативів у сільській місцевості та інше.

Щоб читати далі, передплатіть доступ
0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати