09 березня 2021, 17:38

Розписка у стилі агро: що передбачає законопроект №2805-д

Опубліковано в №5 (735)

Марія Рудометкіна
Марія Рудометкіна «Горецький і Партнери, ЮФ» помічник юриста

Перш за все, необхідно зазначити, що поняття «аграрна розписка» регулюється Законом України «Про аграрні розписки», що був прийнятий Верховною Радою України 6 листопада 2012 р. та набув чинності у березні 2013 р. Аграрна розписка — це товаророзпорядчий документ, що фіксує безумовне зобов'язання боржника, яке забезпечується заставою, здійснити поставку сільськогосподарської продукції або сплатити грошові кошти на визначених у ньому умовах.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


У листопаді 2020 р. законопроект №2805-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо функціонування та обігу аграрних розписок» був зареєстрований у Верховній Раді України. Зокрема, головною метою цього проєкту є вдосконалення законодавства про аграрні розписки, що дозволить підвищити простоту користування ними, іх ефективність та надійність, а також розширити сферу їх використання. Це сприятиме покращенню доступу агровиробників до виробничих ресурсів та фінансування.

На сьогоднішній день сільське господарство України є основною галуззю, що забезпечує зростання економіки країни. Одним з обмежуючих факторів для реалізації аграрного природноресурсного потенціалу є відсутність фінансових ресурсів, зокрема доступних кредитів. Обмежене банківське кредитування і нестача власних коштів змушують виробників шукати альтернативні механізми залучення фінансування. Таким альтернативним механізмом, що спростив доступ до фінансових та товарних ресурсів для виробників сільськогосподарської продукції, стали аграрні розписки.

Законопроект №2805-д пропонує визначити аграрні розписки як неемісійні цінні папери в електронній формі. Визначення аграрної розписки цінним папером закріплює за нею статус самостійного та вільного об'єкта обігу на ринку. За своєю природою аграрна розписка є документом, який засвідчує зобов'язальні відносини між особою, яка її видала, та особою, яка є її власником, є самостійним предметом обігу на ринку, може бути об'єктом купівлі- продажу та інших угод, є джерелом одержання прибутку і виступає різновидом грошового капіталу.

По-перше, законопроектом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо функціонування та обігу аграрних розписок» скасовано вимогу про складання аграрних розписок у письмовій формі та необхідність їх нотаріального посвідчення. Натомість автори проєкту пропонують впровадити можливість здійснювати операції з видачі, зміни умов, обігу, обтяження, припинення зобов'язань та інші правочини щодо аграрних розписок в реєстрі аграрних розписок боржником та/або кредитором самостійно з використанням електронного підпису.

По-друге, запропоновано розширити коло суб'єктів, які можуть видавати аграрні розписки, за рахунок сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, а саме: члени, які мають у власності земельні ділянки сільськогосподарського призначення або право користування ними, але лише за умови наявності нотаріально посвідченої згоди такого члена на видачу такої аграрної розписки.

По-третє, планується встановити обов'язкові реквізити аграрних розписок. Законопроект пропонує оновлений список реквізитів окремо фінансових аграрних розписок та окремо товарних аграрних розписок, що викликано специфікою їх змісту та особливостями закріплюваних ними зобов'язань.

По-четверте, законопроект №2805-д посилює надійність аграрної розписки, передбачивши, що у разі недостатності або відсутності застави за аграрною розпискою для задоволення вимог кредитора стягнення заборгованості у безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса відбувається шляхом звернення стягнення на інше майно божника або інших осіб, які несуть солідарну відповідальність за аграрною розпискою. Також законопроект передбачає, що неустойка (штраф, пеня) включається до виконавчого напису, якщо такі санкції передбачені аграрною розпискою.

По-п'яте, станом на сьогодні аграрні розписки діють до повного виконання. У цьому плані норми Закону України «Про аграрні розписки» не узгоджені з Цивільним кодексом України, який передбачає ряд інших підстав припинення зобов'язання, таких як припинення зобов'язання переданням відступного, зарахуванням, за домовленістю сторін, прощенням боргу, поєднанням боржника і кредитора в одній особі тощо. Законопроект узгоджує підстави припинення аграрної розписки з нормами Цивільного кодексу України.

Враховуючи зазначене, можна дійти висновку, що у разі прийняття законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо функціонування та обігу аграрних розписок» в цілому буде розширено коло виробників сільськогосподарської продукції, які зможуть використовувати аграрні розписки з метою отримання доступу до фінансових та товарних ресурсів. Підвищиться надійність інструменту, що розширить коло кредиторів за аграрними розписками, розширяться можливості обігу аграрних розписок на вторинному ринку, а також буде забезпечено доступ осіб, які можуть інвестувати в сільське господарство через механізми депозитарної системи України.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати