24 червня 2020, 15:14

Аморальні торговельні марки: що це таке?

Опубліковано в №12 (718)

Марія Коваль
Марія Коваль «Redcliffe Partners» радник
Анастасія Юшина
Анастасія Юшина «Redcliffe Partners» юрист

В Україні правова охорона не надається знакам, які суперечать публічному порядку, принципам гуманності та моралі. Проте чинне законодавство не встановлює перелік таких принципів гуманності та моралі, а також не надає тлумачення поняттю публічного порядку. «Аморальність» знака визначається під час проведення експертизи наявністю у складі знака позначень порнографічного характеру та/або антидержавних расистських лозунгів, емблем та найменувань екстремістських організацій, нецензурних слів і висловлювань тощо.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Заклад експертизи під час визначення понять «гуманність» і «мораль» керується загальним тлумаченням цих категорій: є очевидним, що сутність понять «гуманність» і «мораль» повинні визначатися через основні права та свободи людини й суспільства загалом, які базуються на положеннях загального законодавства України та спеціального законодавства щодо правової охорони знаків. Таким чином, до «аморальних» торговельних марок можна віднести знаки, які містять елементи, що є позначеннями порнографічного характеру, нецензурні слова і висловлювання, антидержавні, расистські лозунги, символи, назви.

Що ж таке позначення порнографічного характеру?

Закон України «Про захист суспільної моралі» під порнографією визначає вульгарно-натуралістичну, цинічну, непристойну фіксацію статевих актів, самоцільну, спеціальну демонстрацію геніталій, антиетичних сцен статевого акту, сексуальних збочень, замальовок з натури, які не відповідають моральним критеріям, ображають честь і гідність людини, спонукаючи негідні інстинкти. Однак такі знаки, що відверто містять елементи порнографії, зазвичай не з'являються в Реєстрі.

Які слова та висловлювання можна віднести до нецензурних?

В Україні нормативно не визначений перелік нецензурних слів та висловлювань. Нецензурні слова існують в кожній мові. До того ж, залежно від обставин вживання конкретного слова, навіть лексичне значення звичайних слів може набувати відтінків нецензурного значення. Наприклад, у зареєстрованій торговельній марці «БАНІ Є БАНІ» (свідоцтво №127404) висловлювання загалом може набувати додаткових відтінків нецензурної конотації.

В українській мові існує як власна нецензурна лексика, так і запозичена. Наприклад, за заявкою на знак «ЮрFUCK!» (m201721427), що був заявлений для юридичних послуг, заклад експертизи прийняв рішення про відмову в реєстрації. Ще один приклад — було відмовлено в реєстрації позначення «фуфlaw» (m201504582), заявленого для юридичних послуг, оскільки заявлене позначення спрямоване на порушення етичних норм, що склалися в суспільстві, шляхом засмічення мови використанням жаргонів, що містять дискредитуючу інформацію щодо послуг, стосовно яких позначення має використовуватися.

В Методичних рекомендаціях з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг запропоновано відносити до категорії «аморальних» такі знаки:

 • які є оманливими позначеннями (в тому числі недобросовісні реєстрації відомих, але не зареєстрованих в Україні знаків);
 • які стосуються об'єктів культурної спадщини прізвища або відомих державних чи громадських діячів, що здійснили значний внесок в історію та світову культуру або є їх спотворенням (наприклад, було відмовлено в реєстрації таких знаків для позначення алкогольної продукції: «МАЗЕПА НА ВЕРЕСОВОМУ МЕДУ» за заявкою №m2015 02 875 та «САГАЙДАЧНИЙ НА ЯЄЧНИХ ЖОВТКАХ» за заявкою №m2015 02 878);
 • які пропагують війну та ворожнечу, фашизм чи неофашизм;
 • які принижують або ображають націю чи особистість за національною символікою, в тому числі у разі прояву шовінізму (наприклад, у США були анульовані торговельні марки Washington Redskins, оскільки така назва ображала почуття корінних американців;
 • які пропагують бузувірство, блюзнірство, неповагу до національних і релігійних святинь, невігластво, неповагу до батьків;
 • які принижують особистість, є проявом знущання з приводу фізичних вад, каліцтва, з душевнохворих, літніх людей;
 • які пропагують наркоманію, токсикоманію, алкоголізм, тютюнопаління та інші шкідливі звички;
 • які є порнографією чи містять матеріали порнографічного характеру;
 • які містять зображення сцен насильства та жорстокості;
 • які містять нецензурні слова та висловлювання, непристойні зображення;
 • які містять транслітерацію іноземних слів, що можуть мати образливий характер або викликати неприємні асоціації у зв'язку зі звуковою схожістю з певним словом української мови;
 • містять спотворені слова української мови, внаслідок чого таке написання може зачіпати людську гідність, почуття вірян або має непристойний характер тощо.

20 Мазепа

Перелік підстав для віднесення знаків до категорії «аморальних» є невичерпним, а тому недостатньо конкретизованим, що спричиняє можливість винесення відмови в реєстрації знака із суб'єктивної оцінки експертом таких категорій як гуманність та мораль.

Під час встановлення того, чи суперечить заявлене позначення публічному порядку, принципам гуманності та моралі, враховуються всі особливості, які можуть бути притаманні заявленому позначенню, а також перелік товарів і послуг, для яких позначення заявляється на реєстрацію, передбачуване коло їх споживачів, відомості та документи, що можуть свідчити на користь реєстрації знака.

При цьому визнання заявленого позначення або його елемента таким, що суперечить публічному порядку, принципам гуманності та моралі, має бути очевидним. Лише натяк або невизначена можливість того, що хто-небудь може вирішити, що це позначення чи його елемент суперечитиме публічному порядку, принципам гуманності й моралі, в певних обставинах не є достатнім для відмови в реєстрації такого знака. Експерт має обґрунтувати висновок про попередню відмову в реєстрації аморального знака та навести нормативні посилання і посилання на офіційні видання.

З огляду на те, що перелік ознак аморальності знака є невичерпним, трактування достатньо розмитого формулювання щодо порушень принципів гуманності й моралі залишається на розсуд закладу експертизи Укрпатенту, а заявник може тільки подавати власні обґрунтування і пояснення на користь реєстрації знака та оскаржувати рішення закладу експертизи. Звичайно, така суб'єктивна оцінка категорій гуманності та моралі створює ситуації, в яких заявникам попередньо відмовляють в реєстрації знака, але така відмова надалі оскаржується в адміністративному чи судовому порядку.

Прикладом є заявка на знак «СУЧКИ'», подана у 2018 р. У процесі експертизи заявки було прийняте рішення про відмову в реєстрації знака, оскільки заявлене словесне позначення є таким, що суперечить публічному порядку та принципам моралі. Однак позиція Апеляційної палати була іншою. Аналіз семантичного значення заявленого позначення «СУЧКИ'» (та наявність наголосу) не дає очевидних та однозначних підстав вважати його таким, що суперечить публічному порядку і принципам моралі, оскільки офіційне тлумачення цього слова має різні визначення. Також було враховане коло споживачів товарів, які виробляються під цим позначення (алкогольна продукція) — особи, які досягли 18 років. В результаті знак був зареєстрований.

В іншому випадку (торговельна марка для позначення алкогольної продукції — позначення «ПЬЕШЬ КАК ДЫШИШЬ») заявнику також довелося оскаржувати рішення про відмову в реєстрації знака в Апеляційній палаті. Позиція закладу експертизи полягала в тому, що товари, марковані заявленим позначенням, та надання послуг з його використанням можуть породжувати хибне уявлення про те, що вживання алкоголю так само є необхідним для життєдіяльності організму, як і необхідність дихати, а також може сприйматися як таке, що пропагує вживання алкогольних напоїв. Апеляційна палата взяла до уваги аргументи заявника щодо кола споживачів (від 18 років) та підкреслила, що позначення загалом не містить заклику до вживання алкогольної продукції.

Протилежну позицію зайняла Апеляційна палата під час перегляду рішення закладу експертизи про відмову в реєстрації знака «КУРИ, СКОТИНА, ПОДОХНЕШЬ ОТ НИКОТИНА!!!» (заявленого для тютюнових виробів, запальничок, сірників). Відмова в реєстрації ґрунтувалася на тому, що заявлене позначення є таким, що суперечить публічному порядку та принципам моралі. Позначення є образливим сленговим зверненням до потенційного споживача з використанням вульгаризмів, що викликає неприємні асоціації. Таким чином, воно спрямоване на порушення етичних норм та правил поведінки, що склалися в суспільстві на основі традиційних духовних і культурних цінностей.

20 Кури

Незважаючи на коло споживачів продукції під оскаржуваним позначенням (особи віком від 18 років), Апеляційна палата взяла до уваги лайливий характер словосполучення, яке звернене до людини, споживача продукції, а тому є образливим та зневажливим закликом до потенційних споживачів тютюнових виробів, який принижує честь і гідність людини та суперечить системі етичних норм, правил поведінки, що склалися в суспільстві.

При цьому окремо взяті слова не завжди є нецензурними чи аморальними (наприклад, в Україні була зареєстрована торговельна марка «СКОТИНА», зобр. (для ресторанних послуг), а до уваги береться саме контекст загалом.

Необхідно брати до уваги, що не завжди негативне забарвлення семантичного значення матиме наслідком відмову в реєстрації знака, навіть якщо формально цей знак можна віднести до таких, що порушують принципи гуманності та моралі.

Наприклад, після оскарження в Апеляційній палаті був зареєстрований знак «CRAZY HOHOLS». Рішення про відмову в реєстрації ґрунтувалося на тому, що знак є таким, що суперечить публічному порядку і принципам моралі, адже являє собою словосполучення, що ображає національні почуття громадян України. Проте заявник зміг переконати колегію Апеляційної палати, що воно сприймається у значенні «шалені хохли», «шалені чуби (чоловіки)», що є прийнятним до соціальної групи, яка об'єднана спільними інтересами та не містить в собі негативної складової, що ображає національні почуття громадян України. Знак був зареєстрований.

В будь-якому випадку необхідно враховувати, що перелік ознак аморальності торговельних марок є невичерпним, трактування достатньо розмитого формулювання щодо порушень принципів гуманності та моралі завжди залишається на розсуд закладу експертизи Укрпатенту.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати