28 червня 2022, 18:03

Війна, агро, пдв: що нового у сфері оподаткування

Володимир Виноградов
Володимир Виноградов адвокат АО «Шкребець та партнери»

У зв’язку з повномасштабним військовим вторгненням російської федерації на територію України законодавець ще у березні шляхом внесення відповідних змін до Податкового кодексу України заборонив усі види податкових перевірок, зупинив перебіг податкових строків, передбачив звільнення від відповідальності за податкові правопорушення та надав низку податкових пільг і преференцій (закони від 03.03.2022 № 2118-IX, від 15.03.2022 № 2120-IX, від 24.03.2022 № 2142-ІХ).


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Вказані зміни були цілком логічним кроком в умовах шокового стану економіки та форс-мажорного режиму роботи як підприємств, так і контролюючих органів. Водночас зазначені зміни мали наслідком те, що окрім безпосередньо загрози пошкодження та знищення майна бізнес зазнав низки проблем у сфері оподаткування, серед яких: фактичне зупинення роботи СЕА ПДВ та як наслідок – неможливість реєстрації податкових накладних і формування безспірного податкового кредиту; неможливість отримання бюджетного відшкодування ПДВ. Більше того, відшкодування ПДВ було призупинено навіть за періоди до 24.02.2022.

Як тимчасовий захід було запроваджено можливість формування податкового кредиту за податкові періоди лютий – травень 2022 року на підставі наявних у платника первинних (розрахункових) документів за відсутності реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН).

Через вказані особливості адміністрування ПДВ численна кількість підприємств втратили можливість отримання бюджетного відшкодування при здійсненні експортних операцій, що особливо негативно позначилося на підприємствах агропромислового комплексу під час проведення посівної кампанії.

27.05.2022 набрав чинності Закон України № 2260-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей податкового адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, надзвичайного стану», метою підготовки якого і було вирішення окреслених проблем.

Аналізуючи зміни, внесені згідно із Законом № 2260-ІХ, насамперед слід вказати, що законодавець дозволив та унормував порядок проведення:

– камеральних перевірок;

– документальних позапланових перевірок з питань валютного контролю, а також тих, що проводяться: на звернення платника податків; при реорганізації, припиненні, банкрутстві особи; при декларуванні бюджетного відшкодування або від’ємного значення з ПДВ на суму, що перевищує 100 000 гривень;;

– фактичних перевірок.

Варто зазначити, що позапланові документальні перевірки проводяться лише за наявності безпечного доступу до територій, приміщень, майна, об’єктів оподаткування, первинних документів та здійснення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки.

Цікавим з юридичної точки зору є положення Закону № 2260-ІХ, відповідно до якого платники податків, які мають можливість своєчасно виконувати податкові обов’язки щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, подання звітності, реєстрації податкових накладних, звільняються від відповідальності за порушення таких обов’язків у період з 24.02.2022 по 27.05.2022 за умови:

– реєстрації такими платниками податкових накладних та розрахунків коригування в ЄРПН до 15.07.2022;

– подання податкової звітності до 20.07.2022;

– сплати податків і зборів у строк не пізніше 31.07.2022.

Водночас законодавець не визначив чіткі критерії, за якими можна було б достеменно встановити наявність або відсутність можливості для своєчасного виконання податкових обов’язків, а тому в сучасних реаліях, швидше за все, такі питання вирішуватимуться у судових інстанціях та у процедурі адміністративного оскарження.

Проте Законом № 2260-ІХ передбачено, що платники податків, які не мали змоги виконувати свої обов’язки у період з 24.02.2022, однак поновили таку можливість, звільняються від відповідальності за умови виконання ними таких обов’язків протягом 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення зазначених можливостей.

Для всіх інших платників податків умовою для звільнення від відповідальності стане виконання податкових обов’язків протягом шести місяців після закінчення воєнного стану.

Ще однією проблемою є доволі обмежені строки для реєстрації податкових накладних та подання податкової звітності, оскільки внаслідок військової агресії підприємство може не мати доступу до первинних документів на окупованих територіях або такі документи взагалі можуть бути знищеними, що матиме наслідком виникнення багатьох спірних питань з податковими органами.

Важливо й те, що з набранням чинності Законом № 2260-ІХ поновлено податкові обов’язки платників податків, у яких є можливість виконувати свої податкові обов’язки, не тільки в частині реєстрації податкових накладних, а й подання податкової звітності та сплати податків.

Аналізуючи Закон № 2260-ІХ, неможливо не закцентувати увагу на відновленні бюджетного відшкодування сум ПДВ, а саме: до звітних періодів лютий – липень 2022 року пункти 200.10 – 200.12 статті 200 Податкового кодексу України застосовуються з урахуванням того, що камеральні перевірки податкових декларацій з ПДВ за звітні періоди:

– лютий, березень, квітень, травень 2022 року – розпочинаються на наступний день після 20.07.2022 та завершуються не пізніше 20.09.2022;

– червень, липень 2022 року – розпочинаються на наступний день після 20.08.2022 та завершуються не пізніше 20.10.2022.

У свою чергу, документальні позапланові перевірки при декларуванні бюджетного відшкодування або від’ємного значення з ПДВ на суму, що перевищує 100 000 гривень, проводяться протягом 60 календарних днів, що настають після закінчення граничного терміну проведення камеральної перевірки відповідної декларації.

Повернення узгоджених сум бюджетного відшкодування здійснюється у хронологічному порядку відповідно до черговості внесення до ЄРПН заяв про повернення суми бюджетного відшкодування.

Зважаючи на терміни проведення камеральних перевірок, порядок бюджетного відшкодування сум ПДВ повноцінно запрацює лише з 21 липня, що ставить знак питання на датах фактичного отримання такого відшкодування за звітні періоди, починаючи з лютого 2022 року. До того ж станом на сьогодні повною мірою не було відшкодовано суми ПДВ за січень 2022 року.

Розділ ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України доповнено новим підпунктом 69.29, відповідно до якого суми податку на додану вартість, включені до складу податкового кредиту при здійсненні операцій з придбання товарів, які у подальшому були знищені (втрачені) внаслідок дії обставин непереборної сили у період воєнного стану, не включаються до обрахунку суми бюджетного відшкодування та зараховуються до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду до її повного погашення.

Більше того, Законом № 2260-ІХ тимчасово заборонено подання уточнюючих розрахунків до податкових декларацій за звітні (податкові) періоди до лютого 2022 року із показниками на зменшення податкових зобов’язань та/або декларування суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість.

З урахуванням наведеного можна констатувати наявність певної позитивної динаміки у процесі нормалізації податкових взаємовідносин, і більшість із внесених до податкового законодавства змін є цілком виправданими в умовах воєнного часу. Разом із тим ведення повномасштабної війни накладає свій відбиток як на діяльність суб’єктів господарювання, так і на процес здійснення бюджетного відшкодування сум ПДВ. Частина окреслених у цій статті питань, можливо, вирішиться шляхом внесення відповідних змін до Податкового кодексу України, інша ж частина, як це часто буває, вирішуватиметься у судах.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати