19 серпня 2019, 12:18

Квест «Податкова перевірка»

Опубліковано в №33-34 (687-688)

Ніна Бец
Ніна Бец «ЮФ Ілляшев та Партнери» юрист

Спочатку необхідно розібратися, які є види податкових перевірок. Фіскальні органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові, виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

  • Камеральна перевірка проводиться у приміщенні контролюючого органу виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника податків, даних системи електронного адміністрування податку на додану вартість, а також даних Єдиного реєстру акцизних накладних та даних системи електронного адміністрування реалізації пального.

Предметом камеральної перевірки також може бути своєчасність подання податкових декларацій (розрахунків) та/або своєчасність реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних, акцизних накладних та/або розрахунків коригування до акцизних накладних у Єдиному реєстрі акцизних накладних, виправлення помилок у податкових накладних та/або своєчасність сплати узгодженої суми податкового (грошового) зобов'язання виключно на підставі даних, що зберігаються (опрацьовуються) у відповідних інформаційних базах.

  • Документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати всіх передбачених законом податків і зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами), яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового й бухгалтерського обліку, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку.
  • Документальна планова перевірка проводиться відповідно до плану-графіка перевірок, який публікується до 25 грудня попереднього року, проте передбачається його коригування. Періодичність проведення таких перевірок залежить від групи ризику юридичних осіб. Підставою для проведення документальних планових перевірок є наказ контролюючого органу, його заступника або іншої уповноваженої особи.
  • Документальна позапланова перевірка не передбачається у плані роботи контролюючого органу та проводиться за наявності хоча б однієї з підстав, визначених Податковим кодексом.
  • Документальною виїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться за місцезнаходженням платника податків чи місцем розташування об'єкта права власності, щодо якого проводиться така перевірка.
  • Документальна невиїзна перевірка проводиться у приміщенні контролюючого органу.
  • Документальною невиїзною позаплановою електронною перевіркою за заявою платника податків вважається перевірка, що проводиться на підставі заяви, поданої платником податків, з незначним ступенем ризику до контролюючого органу, в якому він перебуває на податковому обліку. Заява подається за 10 календарних днів до очікуваного початку проведення електронної перевірки.
  • Фактична перевірка здійснюється за місцем фактичного провадження платника податків, діяльності, розташування господарських або інших об'єктів права власності платника. Така перевірка здійснюється контролюючим органом щодо дотримання норм законодавства з питань регулювання обігу готівки, порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, свідоцтв, у тому числі про виробництво та обіг підакцизних товарів, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами).

На що варто звернути увагу, щоб перевірити законність проведення перевірки? Насамперед, необхідно перевірити, чи є підстави, передбачені законодавством для вказаного виду перевірки. Потім потрібно звернути увагу на те, чи правильно оформлений наказ про призначення перевірки. Необхідно з'ясувати, чи ще не перевірявся вказаний період, який орган призначив перевірку, хто підписав наказ про її проведення.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Особливу увагу слід приділити саме наказу про проведення перевірки. Потрібно перевірити, чи вказаний там чіткий строк для проведення перевірки, чи збігається підстава та призначений вид перевірки. Також необхідно звернути увагу на те, чи не порушений строк на ознайомлення з наказом про планову перевірку.

Документи, які повинен пред'явити інспектор: направлення на перевірку, копія наказу на проведення перевірки, чинні посвідчення представників фіскальної служби. Всі документи мають бути вручені до початку перевірки. Наказ на планову документальну перевірку повинен бути надісланий не менше ніж за 10 днів до початку перевірки.

Процедура допуску/недопуску інспекторів є одним з механізмів захисту компанії. Як свідчить судова практика, допуск до перевірки нівелює право апелювати до незаконності її призначення. Проте варто пам'ятати, що лише уповноважена особа платника податку може відмовитися допустити інспекторів до перевірки. Не встановлені Податковим кодексом причини (наприклад, хвороба уповноваженої особи) не можуть бути підставою для відмови в допуску до перевірки.

У разі недопущення до перевірки має бути складений акт відмови від допуску, в якому необхідно чітко зазначити причину відмови. Ви можете відмовитися від підписання документів на проведення перевірки, проте це не означає відмову від допуску. В такому випадку представники фіскального органу повинні скласти спеціальний акт, в якому це зафіксують.

У більшості випадків податкові перевірки закінчуються складанням акта, в якому фіксуються порушення. Під час підписання акта слід уникати формулювань, які вказували б на те, що ви згодні з висновками акта. Відмова від підписання акта не означає, що платник податків не отримає податкове повідомлення-рішення за результатами перевірки. Після отримання акта ви маєте право на такий процесуальний інструмент як заперечення на акт перевірки. На практиці подання таких заперечень нечасто призводить до скасування податкового повідомлення-рішення, але все ж таки ним варто скористатися. Найбільш дієвим способом оскарження результатів податкової перевірки є саме судове оскарження, але до нього слід дуже ретельно готуватися, адже дуже часто суди стають на сторону податкового органу, а не платника податків.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати