09 грудня 2020, 12:21

Як Україна співпрацює з Європолом та Євроюстом

Опубліковано в №23 (729)

Викриття «фінансових мулів», масової контрабанди тютюнових виробів, вогнепальної зброї, вибухівки, радіоактивних матеріалів, рекордних обсягів підроблених або незаконно виготовлених пестицидів, мережі «ботнету» зі скомпрометованих комп'ютерів у всьому світі, продажу підроблених медикаментів, а також знайдення втікача, який переховувався від українського правосуддя у власному замку в Франції під чужим ім'ям, підробивши свідоцтво про власну смерть. І це далеко не повний перелік результатів успішного співробітництва України з Європолом та Євроюстом. Та про результати цієї співпраці більше можна дізнатися від Європолу та Євроюсту, ніж від компетентних органів України, які не приділяють достатньої уваги висвітленню співпраці з Європолом та Євроюстом ні у засобах масової інформації, ні на власних інтернет-ресурсах та у публічних звітах.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Перше, ніж розповісти про ті подробиці, які вже можна висвітлювати, нагадаю, що співробітництво України з Європейським Союзом є одним з пріоритетних напрямків роботи української влади. Конституція України (преамбула, ст. 85, 102 та 116) закріплює незворотній стратегічний курс держави на набуття повноцінного членства у Європейському Союзі та в Організації північноатлантичного договору.

Відповідно до укладеної у 2014 р. Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Україна взяла на себе зобов'язання співпрацювати з ЄС у сфері боротьби з відмиванням коштів, з тероризмом та фінансуванням тероризму, незаконним обігом наркотиків, з кримінальною та незаконно організованою чи іншою діяльністю — контрабандою, економічною злочинністю, корупцією, підробкою документів та кіберзлочинністю. Ці обов'язки визначає розділ ІІІ «Юстиція, свобода та безпека» Угоди про асоціацію.

П. 3 ст. 22 Угоди визначає, що «сторони посилюють двостороннє, регіональне та міжнародне співробітництво у цій сфері, зокрема, співробітництво із залученням Європолу». Згідно з п. 2 ст. 24 Угоди, сторони погодились розвивати подальше судове співробітництво між Україною та ЄС у цивільних справах на основі відповідних багатосторонніх правових документів, зокрема конвенцій Гаазької конференції з міжнародного приватного права у сферах міжнародного правового співробітництва, судового процесу, а також захисту дітей.

Детальніше зупинюся на стані співпраці України з двома наднаціональними правоохоронними органами Європейського Союзу — Європейським поліцейським відомством (Європол) та Європейською організацією з питань юстиції (Євроюст).

Європол

Європол є одним з перших спільних поліцейських органів Європейського Союзу. Хоча конвенція про його заснування була ратифікована всіма державами-учасницями та набрала законної сили тільки у 1998 р., фактично він почав діяльність ще у 1991 р., коли з метою боротьби з міжнародним обігом наркотиків та організованою злочинністю було утворено Центральне європейське бюро розслідувань. Задля посилення співпраці між державами-учасницями Євросоюзу в сфері попередження та боротьби з тероризмом, організованою злочинністю та іншими тяжкими формами злочинності у квітні 2009 р. Рада ЄС ухвалила рішення про заснування Європейського поліцейського офісу, на підставі якого з 1 січня 2010 р. Європол діє як повноцінне агентство Європейського Союзу.

До сфери роботи Європолу з 2010 р. належить запобігання та боротьба з незаконним обігом наркотиків, торгівлею людьми, в т. ч. дитячою порнографією, злочинами, пов'язаними з нелегальною міграцією, тероризмом, підробкою та відмиванням грошей, будь-якою іншою організованою злочинністю. До основних функцій Європейського поліцейського відомства з 2010 р. належать збір, аналіз, обробка та обмін інформацією; інформування держав-учасниць про зв'язки між кримінальними злочинами, які їх стосуються; допомога державам у розслідуванні злочинів та надання їм довідкової та аналітичної інформації; підготовка стратегічних звітів та проведення аналізу злочинності.

11 травня 2016 р. Європейський парламент проголосував за розширені повноваження Європолу, надавши йому повноваження боротьби з тероризмом, кіберзлочинністю та іншими серйозними та організованими формами злочинності. Після набуття чинності нових норм, з 1 травня 2017 р. Європол функціонує як Агентство Європейського Союзу зі співробітництва у правоохоронній сфері, підтримуючи співпрацю між правоохоронними органами країн ЄС і не тільки.

Угода між Україною та Європолом про стратегічне співробітництво була підписана 4 грудня 2009 р. у Києві під час саміту Україна‑ЄС. У 2010 р. в Україні був створений Національний контактний пункт Європолу. 14 грудня 2016 р. між Україною та Європолом була підписана Угода про оперативне та стратегічне співробітництво, яка набрала чинності 12 липня 2017 р. та припинила дію попередньої угоди від 2009 р. Оновлена угода націлена на встановлення відносин співробітництва між Україною та Європолом з метою підтримки України та держав-членів Європейського Союзу в запобіганні і боротьбі з організованою злочинністю, тероризмом та іншими формами міжнародної злочинності, зокрема шляхом обміну інформацією між Україною та Європолом.

Водночас ст. 4 Угоди визначає, що крім обміну інформацією, співробітництво може включати, відповідно до визначених рішенням Ради Європолу завдань Європолу, обмін спеціальними знаннями, загальними зведеннями, результатами стратегічного аналізу, інформацією щодо процедур кримінальних розслідувань, інформацією про методи запобігання злочинності, участь у навчальних заходах, а також надання консультацій та підтримки в окремих кримінальних розслідуваннях. Тобто у рамках угоди українські поліцейські отримали можливість брати участь у спільних поліцейських заходах з колегами з Євросоюзу, обмінюватися стратегічною та оперативною інформацією і аналізувати її, встановлювати місцеперебування злочинців, які перебувають у розшуку, створювати міжнародні слідчі групи та брати участь у таких групах.

За угодою, національним контактним пунктом Європолу для України є відділ по взаємодії з Європолом Національної поліції України, що входить до складу департаменту міжнародного поліцейського співробітництва. Цей відділ є центром координації та забезпечення взаємодії правоохоронних органів України з компетентними органами зарубіжних країн з питань, що належать до сфери діяльності Європолу. В частині обміну інформацією співпраця між Україною та Європолом тривала і до підписання оновленої угоди — 11 березня 2015 р. сторони підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо встановлення захищеної лінії зв'язку, який став правовою основою для обміну інформацією між сторонами в режимі реального часу.

Євроюст

Європейська організація з питань юстиції (Євроюст) була створена у березні 2002 р. рішенням Ради Європи як підрозділ ЄС з правового співробітництва. Головною метою її діяльності були заохочення та удосконалення координації співпраці між судовими органами країн ЄС, зокрема, щодо боротьби з серйозною організованою злочинністю. У листопаді 2018 р. Європейський парламент та Рада ухвалили рішення №2018/1727, яке з 12 грудня 2019 р. перетворило Євроюст на Агентство Європейського Союзу зі співпраці у сфері кримінальної юстиції, юрисдикція якого поширюється на всі країни ЄС без необхідності ухвалення додаткових законодавчих актів.

Оновлений Євроюст отримав розширені операційні можливості, нову структуру управління (колегію з представників країн ЄС та одного представника Європейської комісії) та зміну в принципах встановлення відносин з третіми країнами — інституція втратила можливість самостійного укладення угод про співпрацю з третіми державами і зараз консультується з Європейською комісією щодо стратегії міжнародної співпраці, яка включає список країн та міжнародних організацій, з якими є потреба у співробітництві.

Україна підписала угоду про співпрацю з Європейською організацією з питань юстиції ще до ухвалення змін у статусі Євроюсту, 27 червня 2016 р. Угода була ратифікована Україною 8 лютого 2017 р. та набула чинності 2 вересня 2017 р. Метою угоди визначено посилення співробітництва між Україною та Євроюстом у боротьбі з тяжкими злочинами, зокрема організованою злочинністю та тероризмом. Компетентним органом в Україні для виконання угоди є Генеральна прокуратура України.

Угодою визначено, що Україна несе відповідальність згідно зі своїм національним законодавством за будь-яку шкоду, заподіяну особі в результаті юридичних чи фактичних помилок у даних, обмін якими був здійснений з Євроюстом. Угода про співробітництво передбачає можливість України відрядити до Євроюсту прокурора зі зв'язку, обсяг повноважень якого визначається Україною. У серпні 2018 р. на посаду прокурора України зі зв'язку з Євроюстом була призначена Мирослава Красноборова — заступник директора департаменту міжнародного співробітництва та начальник відділу міжнародної співпраці Генеральної прокуратури України.

Згідно з офіційною статистикою, оприлюдненою на веб-сайті Євроюсту, у 2018 р. прокуратура України ініціювала 4 справи та брала участь у відпрацюванні 24 справ, а також у 6 спільних слідчих групах. У 2019 р. Мирослава Красноборова ініціювала 22 справи та взяла участь у розробці 55 справ, провела 23 координаційних зустрічі та взяла участь у роботі 9 міжнародних слідчих груп.

Здобутки співпраці

Практична співпраця України з Європолом має чимало напрямків та вагомі здобутки. Щодо Європолу це, перш за все, використання захищеної мережі для обміну інформацією SIENA — українські правоохоронці використовують її для перевірки фізичних та юридичних осіб, а також для перевірки вантажів компетентними органами. Отримана інформація стає підставами для заведення оперативно-розшукових справ та подальшої ініціації кримінальних проваджень.

З 2018 р. в штаб-квартирі Європолу почав працювати офіційний представник Національної поліції України. Україна бере постійну активну участь у регулярних операціях Європолу — наприклад, у щорічній операції з боротьби з незаконним обігом пестицидів Silver AXE, у рамках якої щороку на кордонах Євросоюзу вилучають рекордні обсяги підроблених або незаконно виготовлених пестицидів. До речі, у 2017 р. Україна посіла перше місце серед країн-учасниць операції за кількістю вилучених контрафактних пестицидів.

Триває активна участь України в аналітичному проєкті Європолу Smoke, спрямованому на протидію незаконному виробництву, обігу та контрабанді тютюнових виробів. Прикладом результативної роботи у цьому проєкті є операція в грудні 2017 р., коли Цивільна гвардія Іспанії за підтримки Європолу, Державної прикордонної служби України та поліцій Румунії, Болгарії та Греції заарештувала 18 членів організованої злочинної групи, які організували нелегальну тютюнову фабрику, де виробляли більш як 2 млн цигарок на день. На фабриці працювали по 12 годин нелегальні робітники з України та Болгарії.

Операція DNIEPR, ініційована Європолом у червні 2019 р. на підставі інформації Державної прикордонної служби, наданої в рамках обміну інформацією про рух кваліфікованих працівників з України до Польщі, дозволила викрити нелегальну тютюнову фабрику на території Польщі. У лютому 2020 р. прикордонна охорона Польщі (Straż Graniczna) заарештувала 21 учасника групи та нелегально виготовлені цигарки на суму близько 2 млн євро, а в серпні 2020 р. були затримані ще 7 керівників групи.

Українські правоохоронці активно співпрацюють з Європолом у протидії контрабанді зброї. Так, 22 червня 2017 р. завдяки спільній міжнародній операції за аналітичної підтримки Європолу вдалося перешкодити переміщенню через українсько-молдовський кордон 578 одиниць вогнепальної зброї та 776 частин зброї, а також 5 одиниць вибухівки та 1 пакунку з радіоактивним матеріалом.

У 2018 р. у співпраці з Європолом місія Євросоюзу в Україні та Молдові з допомоги в охороні кордону ініціювала спільну операцію ORION, у ході якої правоохоронці України та Молдови вилучили 300 одиниць малої зброї, 1500 одиниць легкої зброї, більш як 140 тис. патронів до неї та понад 200 кг вибухівки, яку намагалися перемістити через кордон.

У 2019 р. Україна доєдналася до координованої Європолом постійно діючої операції MISMED, що має на меті боротьбу з незаконним обігом підроблених медикаментів. Першим результатом цієї участі стало розкриття у травні 2019 р. завдяки роботі міжнародної слідчої групи з правоохоронців Франції, Польщі та України за підтримки Європолу та Євроюсту організованої злочинної групи, яка займалася міжнародним переміщенням замінника героїну. В ході проведених обшуків в Україні було виявлено 7200 доз препарату вартістю $100 тис., заарештовано 9 керівників групи.

Згідно з результатами роботи операції MISMED станом на березень 2020 р., в масштабах Європи було викрито 12 організованих злочинних груп та проведено 165 арештів їхніх учасників, у т. ч. в Україні. Ці групи займалися реалізацією підроблених медикаментів, а також протиракових препаратів, які були викрадені з лікарень, і допінгових препаратів. 20 лютого 2020 р. Євроюст повідомив про успішне припинення роботи міжнародного кримінального угрупування за участю українців, яке займалося ввезенням небезпечних анаболічних стероїдів, що використовуються як допінг при спортивних тренуваннях, але мають високий ризик для здоров'я. Над розслідуванням цих злочинів працювала міжнародна слідча група, сформована та координована Євроюстом.

Результативною є співпраця України, Європолу та Євроюсту і в боротьбі зі злочинами нового типу — кіберзлочинністю та фінансовими злочинами. У липні 2018 р. після 6‑річної розробки спільної команди слідчих при координації Європолу та Євроюсту вдалося викрити та заарештувати керівників мережі онлайн-шахрайства з платіжними картами, які заподіяли збитків на 18 млн євро у 35 тис. випадків. Один з керівників мережі був затриманий в Україні після проведених обшуків та вилучення доказів.

Завдяки створеній у 2018 р. федеральним прокурором Бельгії, Генеральною прокуратурою України, Європолом та Євроюстом міжнародній слідчій групі в січні 2019 р. вдалося викрити та припинити дію мережі з продажу доступу до скомпрометованих комп'ютерів в усьому світі (ботнет) та нелегально отриманих персональних даних xDedic, яка, за підрахунками слідчих, заробила на цьому 68 млн євро.

У травні 2019 р. Україна взяла участь у міжнародній операції Європолу, Євроюсту та США зі знешкодження міжнародної злочинної мережі GozNym, що надавала послуги з «оренди» шкідливого програмного забезпечення, яке викрадало реквізити доступу до банківських рахунків юридичних та фізичних осіб та допомагало викрадати кошти з банківських рахунків. Захищений хостинг для шкідливого програмного забезпечення надавався підпільною мережею Avalanche, адміністратор якої був мешканцем Полтави.

Українські правоохоронці брали участь у 5‑й спеціальній операції Європолу, Євроюсту та Європейської банківської федерації European Money Mule Action щодо боротьби зі схемами відмивання коштів за участю «мулів» — звичайних громадян, що за винагороду надають свої банківські рахунки для відмивання коштів, не усвідомлюючи кримінального характеру таких дій. В ході операції, яка завершилася у листопаді 2019 р., було виявлено 3833 «фінансових мулів» та 386 їхніх працедавців з організованих злочинних груп, 228 з них були заарештовані. За підсумками операції було відкрито 1025 кримінальних проваджень, а більш ніж 650 банків країн-учасників операції виявили 7520 шахрайських транзакцій та запобігли збиткам на 12,9 млн євро.

Співпраця з Європолом та Євроюстом є не лише вкладом України у спільну боротьбу з міжнародною злочинністю в Європі, але й вигідною для неї. Так, у жовтні 2018 р. французька жандармерія завдяки співпраці між Європолом та Україною заарештувала в Бургундії втікача з України, що був замішаний у корупційних злочинах та переховувався від правосуддя у власному замку під чужим ім'ям, підробивши свідоцтво про свою смерть. Одночасно було накладено арешт на майно втікача вартістю 4,6 млн євро, що включало замок, антикварний автомобіль «Ролс-Ройс Фантом» та 3 картини авторства Сальвадора Далі. Приводом для розслідування стали підозри щодо походження коштів з офшорної компанії, яка заплатила за старовинний замок, у якому утікач вів розкішне життя. В результаті співпраці було встановлено, що українця-втікача розшукували за корупційні та фінансові злочини в Україні, вирішується питання щодо його екстрадиції в Україну.

І є декілька причин, чому співробітництво правоохоронних органів України з Європейським поліцейським офісом та Європейським агентством зі співпраці у сфері кримінальної юстиції є результативним та вигідним для України.

По‑перше, українські правоохоронні органи мають змогу оперативно обмінюватися з європейськими колегами важливою інформацією, яка використовується у розслідуванні кримінальних проваджень.

По‑друге, українські оперативники та слідчі мають змогу удосконалювати свої професійні знання, вміння і навички під час роботи в міжнародних слідчих групах та участі у масштабних поліцейських спеціальних операціях. Прикладом одного з таких проєктів є ініційований Європолом у липні 2020 р. 4‑річний проєкт посилення боротьби з організованою злочинністю у Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Молдові та Україні. Проєкт вартістю 2,5 млн євро, який фінансується з коштів Європейської комісії, має на меті посилення співпраці між Європолом та правоохоронцями цих країн з боротьби з організованою злочинністю на стратегічному та оперативному рівнях, а також активне їхнє залучення до міжнародних спецоперацій та різноманітних навчань.

По‑третє, завдяки цій співпраці Україна може ефективно розшукувати та повертати підозрюваних у серйозних злочинах, які переховуються на території країн Євросоюзу та їхніх партнерів.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати