24 березня 2021, 14:24

Що обрати — ТОВ чи ПП?

Опубліковано в №6 (736)

Михайло Кузнєцов
Михайло Кузнєцов «Сергій Козьяков та Партнери, АФ» старший юрист, адвокат

Яку організаційну-правову форму підприємницької діяльності обрати? Це питання найчастіше ставлять ті, хто починає відкривати власний бізнес. На жаль, одно значної відповіді на нього немає. Зупинимося на двох найпоширеніших формах здійснення підприємницької діяльності через створення/реєстрацію юридичної особи — товаристві з обмеженою відповідальністю (далі — ТОВ) та приватному підприємстві (далі — ПП).


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) — це господарське товариство, що має статутний капітал, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном і не відповідає за зобов'язаннями своїх учасників. Кількість учасників товариства не обмежується. Учасниками товариства можуть бути як фізичні, так і юридичні особи.

Приватне підприємство (ПП) — це підприємство, що діє на основі приватної власності одного або кількох громадян, іноземців, осіб без громадянства та його (їх) праці чи з використанням найманої праці. Приватним є також підприємство, що діє на основі приватної власності суб'єкта господарювання-юридичної особи.

Перше, за чим ПП можна відрізнити від ТОВ, є їх форма власності. На відміну від ТОВ, яке може бути будь-якої форми власності, ПП може створюватися лише на основі приватної власності однієї або кількох фізичних осіб чи юридичної особи.

Приватне підприємство є окремою організаційно-правовою формою, але враховуючи такі важливі критерії, як: 1) особи, які можуть виступати засновниками (учасниками), 2) мінімальна та максимальна їх кількість, 3) мінімальний розмір статутного капіталу, 4) відповідальність учасників за зобов'язаннями юридичної особи, воно має такі самі характеристики, як і ТОВ.

Якщо піднімати питання правового регулювання, то більш врегульованою є діяльність ТОВ. Це й пояснює факт наявності великої кількості товариств з обмеженою відповідальністю, що втричі перевищує кількість зареєстрованих приватних підприємств.

Діяльність ТОВ регулюють Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України та Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Виходячи з того, що на сьогодні закон, який регулює порядок створення та діяльності ПП, відсутній, створення та діяльність таких підприємств регулюються лише загальними положеннями про юридичних осіб з Цивільного та Господарського кодексів України. Таким чином, суттєвим недоліком ПП, на відміну від ТОВ, є відсутність прямої вказівки закону, яка чітко регулювала б порядок його створення та вирішення «внутрішніх» питань (права та обов’язки засновників, розподіл прибутку, порядок прийняття рішень тощо). Все це вказує на те, що ПП є менш захищеною законодавством організаційно-правовою формою підприємницької діяльності. Крім того, поняття «приватне підприємство» вказує лише на форму власності, а не на особливості у його заснуванні чи управлінні, тому як організацій на форма потребує законодавчого уточнення.

Що стосується установчих документів, то у ТОВ це статут і рішення загальних зборів засновників, закріплене у протоколі. За бажанням при створенні товариства можна укласти договір про створення ТОВ (ч. 2 ст. 10 Закону про ТОВ). У ПП це, як правило, теж статут і рішення власника про створення підприємства, проте співвласники ПП можуть додатково укласти засновницький договір.

Хоча з першого погляду перелік установчих документів схожий, але обов'язкові положення статуту ПП і ТОВ відрізняються. Власникам ПП необхідно максимально деталізувати положення своїх статутних документів, оскільки через недостатнє правове регулювання конфлікти між учасниками вирішити буде набагато складніше.

Для створення ТОВ чи ПП обов'язково має бути сформований статутний капітал, що ділиться на частки та формується за рахунок внесків засновників. Такими внесками можуть бути:

• грошові кошти;

• цінні папери;

• об'єкти інтелектуальної власності;

• інші речі;

• май нові чи інші права, що мають грошову оцінку, тощо.

Грошова оцінка вкладу засновника визначається самим засновником, а у випадках, встановлених законом, підлягає незалежній експертній перевірці.

Засновником ТОВ, відповідно до чинного законодавства України, може бути одна або декілька осіб — як фізичних, так і юридичних. Натомість ПП може створюватися на основі приватної власності або однієї чи кількох фізичних осіб, або однієї юридичної особи. Мати змішаний склад засновників (фізичних та юридичних осіб) або складатися з декількох юридичних осіб ПП не може (ч. 1 ст. 113 ГКУ).

Слід враховувати, що законодавством не встановлено обмеження щодо максимальної кількості осіб, які можуть бути засновниками/учасниками/власниками ТОВ або ПП. Що стосується відповідальності, то ТОВ і ПП відповідають по своїх зобов'язаннях всім своїм майном. Водночас власник ПП, як і учасник ТОВ, відповідають лише у рамках свого вкладу до юридичної особи.

Слід також обов'язково зазначити про певні обмеження в діяльності. Так, Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» містить певні обмеження щодо діяльності директора. На ПП вони не поширюються, і це не убезпечує інтереси власників від нечесних дій директора. Наприклад, директор ТОВ без згоди загальних зборів не може укласти договір вартістю більше 50% чистих активів, а директор ПП може.

Безумовно, ПП і ТОВ — різні суб'єкти господарювання, проте вони мають багато спільних ознак. Узагальнюючи, робимо висновок, що популярність ТОВ, на відміну від ПП, зумовлена наступним:

• діяльність ТОВ більш чітко регламентована, ніж діяльність ПП. Це зменшує кількість ризиків, пов'язаних з неоднозначним трактуванням законодавства;

• директор ТОВ без згоди загальних зборів не може укласти договір вартістю більше 50% чистих активів, а директор ПП може. Наявність такого обмеження для ТОВ захищає інтереси його власників від можливих нечесних дій директора;

• у ТОВ, на відміну від ПП, є передбачений законом порядок виплати дивідендів, що захищає інтереси кожного засновника ТОВ.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати