28 квітня 2021, 14:11

Форензік: європейський досвід vs. українські реалії

Опубліковано в №8 (738)

Марина Хеленюк
Марина Хеленюк «Stron Legal Services» юрист

У широкому значенні форензік — це діяльність з виявлення, аналізу та врегулювання ситуацій, коли між сторонами існують розбіжності щодо фінансових, комерційних, правових та інших питань, що містять значні економічні ризики, або коли дії співробітників чи організацій не відповідають законодавчим чи іншим нормативним актам, принципам і стандартам.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


У процесі функціонування компанії щодня можуть стикатися з корупцією, розкраданням, зловживанням посадовими обов'язками, шахрайством, рейдерськими атаками, комп'ютерними злочинами, злочинами у сфері інтелектуальної власності тощо. Саме тому в сучасному розумінні форензік — це розробка комплексу заходів системи контролю. З одного боку, ці заходи спрямовані на запобігання вчиненню протиправних дій посадовими особами компанії (менеджментом), а також на припинення зловживання службовим становищем. З іншого боку, вони націлені на розслідування фактів шахрайства, внаслідок яких репутації компанії було завдано збитків, або ж це спричинило істотні фінансові втрати.

Функціонування будь-якої організації пов'язане зі значними нюансами і тонкощами, що залежать від її діяльності, типу організаційно-правової форми, наявності міжнародних економічних зв'язків, характеру продукту чи послуги, що надає підприємство, організаційної структури, міжособистісних відносин всередині компанії тощо. В умовах недосконалого контролю всі ці особливості в більшій чи меншій мірі можуть стати підґрунтям для вчинення шахрайських дій, порушення фінансового законодавства та інших норм права при виконанні обов'язків працівниками, здійсненні господарської діяльності чи складенні звітності.

Що важливо, як свідчать дані ACFE, у країнах з перехідним типом економіки такі ризики значно вищі з огляду на погано розвинену систему внутрішнього контролю та відсутність культури безпеки. Відтак, власникам бізнесу потрібно докладати спеціальні зусилля для виявлення фактів шахрайства всередині підприємства, а також виявлення та припинення фінансових злочинів з боку контрагентів. Поряд зі стандартними методами аудиту, керівництву організації варто вдаватися до методів спеціалізованого аудиту, фінансового контролю та ревізії. І проведення форензік-розслідувань — це своєрідна відповідь на запит представників бізнесу щодо забезпечення економічної безпеки їх підприємств, оскільки, на жаль, корпоративне шахрайство у сучасному бізнесі поширене, а його форми і мотивація мають різні наслідки для діяльності підприємства.

У рамках процедури форензік проводяться конфіденційна перевірка і аналіз дій менеджменту та співробітників компанії на предмет можливих зловживань, у т. ч. наявності в їх діях ознак складів злочинів на користь акціонерів (власників компанії). Форензік-послуги можуть бути задіяні для перевірки юридичної дисципліни контрагентів при угодах, у зборі інформації щодо компаній-контрагентів, необхідної для прийняття бізнес-рішень. Крім того, форензік — це проведення внутрішнього розслідування випадків корпоративного шахрайства та інших зловживань з боку працівників і контрагентів компанії. Таке розслідування може проводитися щодо топ-менеджерів, рядових співробітників компанії, компаній-контрагентів, компаній, щодо яких плануються угоди злиття і поглинання, постачальників тощо.

Хто надає послуги форензіку

Домінуюче положення на світовому ринку послуг форензік займають компанії «великої четвірки».На регіональних рівнях зазвичай існує ряд компаній менших розмірів та невеликих спеціалізованих фірм. Найбільший ринок послуг форензік зосереджено у Великобританії та США, хоча цей сервіс розвивається і в інших регіонах, зокрема в Україні.

На жаль, практика показує, що українські підприємці все ще з недовірою ставляться до форензік-розслідувань, віддаючи перевагу більш звичним способам вирішення проблем — внутрішньому аудиту, суду тощо. «Західні» підприємці, навпаки, все частіше звертаються до спеціалістів з форензіку. Чому так склалося?

Різне усвідомлення проблеми

Перш за все, варто відзначити, що зараз зарубіжні компанії активно користуються послугами форензік не лише для виявлення ризиків та негативних наслідків злочинної діяльності, а й для забезпечення ефективності діяльності компанії. В Україні ж послуги форензік — порівняно нове поняття на ринку консалтингу, і у підприємців наразі відсутнє комплекс не розуміння важливості форензік-послуг для стабільного розвитку бізнесу.

В Україні термін «форензік» почав використовуватись завдяки діяльності компаній «великої четвірки». Для українців форензік хоч і означає широкий спектр послуг, але спрямованих, у першу чергу, на виявлення шахрайства. Український бізнес досить часто відмовляється від послуг форензік-спеціалістів, тому що має хибне уявлення про саму суть форензік-аудиту.

У розумінні європейського бізнесу форензік — це комплекс на процедура, а її результати залежать від мети, яку власник ставить перед аудитором. Так, в Європі форензік дозволяє ефективно вирішувати корпоративні спори між акціонерами, збирає доказову базу для судових спорів та досить час то дозволяє вирішувати спори шляхом медіації. Крім того, форензік-розслідування використовуються не лише для пошуку шляхів вирішення уже існуючих проблем, а й для виявлення ризиків та слабких місць, своєрідного попередження корпоративного шахрайства тощо.

В Україні наразі ще не вироблена корпоративна культура, яка сприймала б форензік як необхідний інструмент для підтримки діяльності компанії.

Ціна питання

У переважній більшості випадків український бізнес відмовляється від послуг форензік суто через фінансові питання. Оскільки українські підприємці не розуміють, що саме може виявити форензік-аудит, вони не можуть зрозуміти, чи виправдають себе кошти, вкладені у послуги таких спеціалістів. У європейських же компаніях дедалі частіше існує окремо виділена частина в бюджеті на форензік-аудит. Європейські та американські підприємці дотримуються думки, що краще виділити кошти на проведення форензік-аудиту, ніж пізніше понести багатомільйонні збитки.

Репутаційні ризики і конфіденційність

У розумінні представників вітчизняного бізнесу, ввести спеціалістів форензік до компанії означатиме нанести удар по її репутації, якщо корпоративне шахрайство буде виявлене. Також це ризик сварок між топ-менеджментом, що може спровокувати гучний скандал у ЗМІ, удар по репутації компанії тощо. Проте слід зазначити, що результати форензік-аудиту є абсолютно конфіденційними та за бажанням замовника можуть не передаватись третім особам (зокрема, і суду). Крім того, слід розуміти, що форензік-аудит може проводитись анонімно, тобто працівники організації не знатимуть про перевірку.

Знову ж таки, форензік-аудит носить досить індивідуальний характер, тобто його наслідки і результати можуть відрізнятись у кожному конкретному випадку. Варто приділити увагу договору про проведення форензік-перевірки, адже саме у договорі можна закріпити конфіденційність результатів, можливість їх використання у подальшому тощо.

Коли потрібен форензік

Як вже зазначалось, у європейських та американських компаніях давно існує практика проведення форензік-аудиту на регулярних засадах. Така практика має превентивну функцію. Український бізнес поки що не готовий до регулярного проведення форензік-аудитів у якості превентивної функції. Більше того, не так багато українських підприємців готові взагалі на проведення форензік- аудиту, навіть якщо існує проблема. Отже, українському бізнесу важливо зрозуміти, чи потрібно проводити форензік.

За загальним правилом, форензік необхідно провести, якщо, наприклад:

• існує динаміка постійного зростання витрат при збереженні виручки на попередньому рівні;

• спостерігається збільшення фонду оплати праці при скороченні штату працівників;

• непрозора процедура вибору постачальників;

• передбачена 100% передоплата при закупівлях.

Експерти радять завжди застосовувати механізм форензік, коли:

• менеджмент компанії сумнівається в прийнятті важливого рішення;

• відбувся витік конфіденційної інформації;

• не налагоджені механізми роботи з постачальниками;

• передбачається укладення важливої угоди.

Внутрішній аудит чи форензік?

Форензік проводиться незалежним експертом або ж групою фахівців, які в інтересах особи, яка уклала договір, проводять розслідування. Цілі розслідування можуть бути різні. Вони, як правило, визначаються в самому договорі. Наприклад, метою форензіку може бути пошук осіб, які допустили шахрайські дії щодо компанії (такі, як розкрадання майна), або оцінка кредитних ризиків при укладенні кредитного договору чи інвестуванні коштів у певний проєкт. Уся справа в тому, що залучаючи незалежного експерта, керівництво компанії або засновники можуть поглянути на ризики втрати грошових коштів чи банкрутства бізнесу під іншим кутом, знайти слабкі сторони і виправити помилки. У разі проведення подібного розслідування співробітниками самої компанії можливі ризики «витоку» інформації, розкриття конфіденційних відомостей іншим співробітникам, що не принесе бажаного ефекту.

Слід також зазначити, що форензік-спеціаліст може здійснювати більш широкий аналіз, ніж аудиторська перевірка. Аудитор висловлює думку про фінансово-бухгалтерську звітність, а спеціаліст з форензік виявляє дані, що вказують на ознаки порушень і злочинів. Для виявлення таких даних використовуються зовсім інші методи і механізми, ніж при аудиторській перевірці. Форензік ґрунтується як на офіційних, так і на неофіційних джерелах. Крім того, при незалежному економічному розслідуванні аналізуються не тільки первинна документація, бухгалтерська та управлінська звітність, а й свідчення співробітників, контрагентів, незалежних експертів і колишніх партнерів. Звіт про проведену перевірку може представлятися в інтересах однієї зацікавленої особи, наприклад, одного власника, який запідозрив партнера в шахрайських діях.

Форензік дозволяє виявити осіб у самій компанії, які «зливають» інформацію конкурентам, здійснюють шахрайські операції. Таким чином, компанія, яка користується послугами форензік-спеціалістів, завжди буде попереду конкурентів у частині захисту та економічної безпеки, оскільки може захистити себе як у зовнішньому оточенні, так і зсередини.

Висновок

У XXI ст. активно розвиваються бізнес-процеси, та на превеликий жаль, схеми шахрайства розвиваються з геометричною прогресією.Вважаємо, що бізнес повинен реагувати на нові виклики і застосовувати нові механізми боротьби, такі як форензік.

Асоціація дипломованих фахівців з розслідування випадків шахрайства (ACFE) визначила, що країни з перехідною економікою більшою мірою схильні до ризиків шахрайства у діловому середовищі. Причинами є погано розвинена система внутрішнього контролю і відсутність культури безпеки на підприємствах в цілому. Вважаємо, що використання форензік-аудиту на українських підприємствах — це крок до покращення вітчизняної корпоративної культури, а також неоціненний внесок у боротьбу з корпоративним шахрайством.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати