22 грудня 2017, 11:51

Тернистий шлях доступу до професії адвоката

«Чвари» в адвокатському самоврядуванні та їх наслідки

Опубліковано в №51 (601)

Володимир Шилков
Володимир Шилков «Самохвалов та партнери, ЮФ» адвокат

07.07.2017 р. я отримав свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю, яке було видане Радою адвокатів Київської області. Цьому передував тернистий шлях доступу до професії адвоката.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


В лютому 2016 р. я подав документи до Київської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (далі – КДКА) щодо отримання допуску до складення кваліфікаційного іспиту. В березні 2016 р. рішенням Київської міської КДКА мене було допущено до складення кваліфікаційного іспиту та повідомлено про орієнтовну дату складення кваліфікаційного іспиту (жовтень 2016 р.). Такий великий проміжок часу між допуском до складення кваліфікаційного іспиту та датою складення кваліфікаційного іспиту обумовлений тим, що була велика черга претендентів на складення кваліфікаційного іспиту, серед яких значна кількість претендентів – колишні співробітники прокуратури та МВС, які у 2014 р. потрапили під люстрацію відповідно до Закону України «Про очищення влади». зі Слів моїх колег, які складали іспити раніше (у 2008-2013 рр.), проміжок часу між допуском до складення кваліфікаційного іспиту та датою складення кваліфікаційного іспиту складав максимум 3 місяці.

Рішенням Ради адвокатів України (далі – РАУ) №153 «Про затвердження Висновку спеціальної тимчасової комісії з перевірки діяльності органів адвокатського самоврядування міст» від 11.06.2016 р. було прийнято такі висновки:

  • Встановити, що Київська міська Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури (далі – КМ КДКА) з 2008 р. діє як громадська організація, створена фізичними особами (Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань). Вказана обставина викликає обґрунтовані сумніви правомірності діяльності такої комісії, відповідно до Закону України «Про адвокатуру», яким не було передбачено створення КДКА у такий спосіб. Згідно із Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є юридичною особою, діє відповідно до цього Закону, інших законів України та положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури. Установчим документом кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури є положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, яке затверджується Радою адвокатів України (п. 5 Рішення).
  • Визнати відсутність у м. Києві кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, створеної відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а також що її функції у незаконний спосіб перебрала на себе та наразі здійснює організація, створена на підставі іншого законодавства. Ця організація неправомірно організовувала та проводила кваліфікаційні іспити; приймала рішення щодо видачі свідоцтв про складення кваліфікаційних іспитів; приймала рішення про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю; здійснювала дисциплінарні провадження стосовно адвокатів, притягаючи їх до дисциплінарної відповідальності; приймала та зараховувала плату за складення кваліфікаційних іспитів; вирішувала інші питання, віднесені до виключних повноважень кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури цим Законом, рішеннями конференції адвокатів регіону, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Ради адвокатів України, з’їзду адвокатів України (п. 6 Рішення).
  • Визнати в діяльності Ради адвокатів м. Києва порушення приписів Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а також рішень вищих органів адвокатського самоврядування, а саме прийняття рішень про допуск до стажування та видачу свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю особам на підставі рішень про складення кваліфікаційних іспитів, прийнятих неповноважним органом – Київською міською Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури за період з 22.10.2012 р. до 11.06.2016 р. (п. 8 Рішення).

Тимчасово, до формування легітимного складу КДКА м. Києва, іспити у столиці призупинено відповідно до Рішення РАУ №156 «Про деякі питання реалізації Висновків спеціальної тимчасової комісії з перевірки діяльності органів адвокатського самоврядування міста Києва» від 11.06.2016 р. Зокрема, п. 2 цього рішення дозволено особам, які відповідно до Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні мають право складати кваліфікаційний іспит у м. Києві, складати його в будь-якому іншому регіоні України до формування, згідно з приписами Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», складу КДКА м. Києва. Також п. 1 Рішення РАУ №156 Раді адвокатів м. Києва як адміністратору Першого рівня було заборонено вносити до Єдиного реєстру адвокатів України відомості про осіб, які отримали свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю на підставі свідоцтв про складення кваліфікаційного іспиту, виданих неповноважним органом - Київською міською КДКА з 12.10.2012 р.

Ст. 57 Закону України « Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачає, що рішення Ради адвокатів України є обов‘язковими до виконання всіма адвокатами.

Дізнавшись про зазначені рішення РАУ №153, 156 від 11.06.2016 р. на сайті Національної асоціації адвокатів України (далі – НААУ) та розуміючи їх наслідки, в серпні 2016 р. я забрав у Київській міській КДКА подані документи для складання кваліфікаційного іспиту та подав їх до КДКА Київської області. Кваліфікаційні іспити склав у кінці травня 2017 р., відповідно до ч. 5 ст. 10 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (далі – Закон) був звільнений від стажування, оскільки на день звернення із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту мав стаж помічника адвоката 3 роки, а 07.07.2017 р. отримав свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю. Такий великий проміжок часу між допуском до складення кваліфікаційного іспиту та датою складення кваліфікаційного іспиту обумовлений тим, що цього разу була велика черга претендентів на складення кваліфікаційного іспиту, пов‘язана зі змінами до Конституції України відповідно до ЗУ «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» від 02.06.2016 р. (включено ст. 131-2, яка передбачає, що виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а також захист від кримінального обвинувачення), а також рішеннями РАУ №153, №156 від 11.06.2016 р., оскільки КДКА Київської області є найближчою територіально від Київської міської КДКА.

Наприклад, згідно з інформацією, розміщеною на сайті КДКА Київської області, список претендентів на складання кваліфікаційного іспиту станом на 07.09.2017 р. складає 949 осіб. Якщо сьогодні гіпотетично подати документи на складання кваліфікаційного іспиту, то черга до претендента дійде десь приблизно у другій половині 2020 р., враховуючи, що за один місяць в КДКА Київської області приймають іспит у 44 претендентів. Думаю, що ситуація не краща в інших регіональних КДКА України.

Наслідки Рішень РАУ №153, №156 від 11.06.2016 р.

Нещодавно я зустрівся з колегою, яка у 2014 р. склала іспит у Київській міській КДКА та отримала свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту, але ще не подавала документи до Ради адвокатів для проходження стажування відповідно до ст. 10 Закону. Свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту дійсне 3 роки з дня складення іспиту (ч. 3 ст. 9 Закону). Відповідно до п. 5.1. Рішення РАУ №114 від 25.06.2015 р. «Про затвердження Положення про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю», особа, яка отримала свідоцтво про складання кваліфікаційного іспиту, яке є дійсним на момент звернення, має право звернутися до будь-якої Ради адвокатів регіону про призначення стажування. Враховуючи згадані вище рішення РАУ №153, №156 від 11.06.2016 р., я рекомендував колезі подати документи для проходження стажування до будь-якої регіональної Ради адвокатів, окрім м. Києва. Звернувшись з цього питання до Ради адвокатів регіону, відмінного від м. Києва, колезі відмовили у прийнятті документів, посилаючись на рішення РАУ №153, №156 від 11.06.2016 р., оскільки рішення про видачу свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту було прийняте нелегітимним складом КДКА м. Києва, тому свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту є недійсним. Звернувшись з цього приводу до НААУ, колезі рекомендували заново скласти іспит у будь-якому регіоні України, в якому КДКА є легітимним, а також що іншого шляху немає, посилаючись на рішення РАУ №153, №156 від 11.06.2016 р.

Цей приклад наведено для юристів, які мають намір отримати доступ до професії адвоката.

Рішення РАУ №153, №156 від 11.06.2016 р. стосуються широкого кола осіб, які отримали в КДКА м. Києва допуск до складання кваліфікаційного іспиту, після чого отримали свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту, пройшли стажування в Раді адвокатів м. Києва та отримали свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю – в період з 22.10.2012 р. до 11.06.2016 р. На жаль, наслідком цього є не скільки марно витрачені кошти, скільки марно витрачений час, якого так бракує у юристів. Думаю, що зазначений випадок є непоодиноким, а ми ще не раз почуємо про наслідки Рішень РАУ №153, №156 від 11.06.2016 р. не лише від осіб, які реалізовують доступ до професії адвоката, а й від адвокатів, які отримали в Раді адвокатів м. Києва свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю у період з 22.10.2012 р. до 11.06.2016 р. та представників адвокатського самоврядування.

Висновок

На сьогодні доступ до професії адвоката є найактуальнішим питанням, враховуючи останні зміни до Конституції України, відповідно до ЗУ «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» від 02.06.2016 р. Отже, юристи, які займаються судовою практикою та не є адвокатами, не зможуть провадити свою діяльність, оскільки представництво, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 131-1 та ст. 131-2 цієї Конституції, виключно прокурорами або адвокатами у Верховному Суді та судах касаційної інстанції здійснюється з 01.01.2017 р.; в судах апеляційної інстанції – з 01.01.2018 р.; в судах першої інстанції – з 01.01.2019 р. (п. 11 ч. 16-1 Перехідних положень Конституції України), крім представництва в суді у трудових спорах, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та референдумів, у малозначних спорах, а також стосовно представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними або дієздатність яких обмежена (ст. 131-2 Конституції України).

Мій шлях доступу до професії адвоката тривав майже півтора року, враховуючи, що я був звільнений від стажування, яке здійснюється щонайменш 6 місяців (ч. 1 ст. 10 Закону). Тому поради для юристів, які в майбутньому бажають отримати доступ до професії адвоката, цікавитися подіями, які відбуваються в адвокатському самоврядуванні, щоб не потрапити в халепу та не змарнувати час.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати