16 вересня 2021, 15:21

Щорічний рейтинг правничих шкіл від АПУ

АПУ

Асоціація правників України презентувала перший незалежний щорічний рейтинг правничих шкіл України. Це проєкт комісії АПУ з питань удосконалення юридичної освіти, що має на меті оцінити рівень різних правничих шкіл в Україні, показати, наскільки вони відрізняються між собою, надати інформацію для вступників, щоб сприяти поінформованому вибору місця навчання, а також стимулювати підвищення якості юридичної освіти. В основу методології рейтингу були покладені дані, отримані від Міністерства освіти і науки та Українського центру оцінювання якості освіти.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Для участі в рейтингу правничі школи були відібрані за двома критеріями: у кожній навчається щонайменше 150 студентів-правників, і 60% випускників бакалаврату успішно склали блок тесту «Право» на останньому ЄФВВ. У рейтингу взяли участь 59 правничих шкіл.

Організаційні партнери: програма USAID «Нове правосуддя», American Chamber of Commerce in Ukraine, Асоціація юридичних клінік України, фундація DEJURE, Forbes Ukraine, Ліга студентів АПУ.

Цілі рейтингу:

  • створити перший незалежний щорічний рейтинг правничих шкіл України;
  • стимулювати конкуренцію між правничими школами;
  • дати орієнтири якості освіти для абітурієнтів та роботодавців.

Методологія

Джерелами даних для рейтингу є Український центр оцінювання якості освіти, який зберігає результати ЄФВВ та єдиного вступного іспиту (ЄВІ), єдина державна електронна база з питань освіти, в якій зберігаються конкурсні бали вступників та дані про кількість студентів у закладах вищої освіти, а також результати опитування юридичних фірм, що його проведе Асоціація правників України у співпраці з American Chamber of Commerce в Україні та Forbes Ukraine.

Дані та критерії, які використовуються в рейтингу, добирались на основі кількох правил:

1. Інформація має бути достовірною та, наскільки це можливо, незалежною від самої правничої школи.

2. Критерії мають відображати у більшій мірі результати роботи правничих шкіл, в меншій — процес надання послуги.

3. Критерії не повинні задвоюватись (один параметр не має враховуватися в декількох критеріях).

4. Критерії повинні характеризувати явища, які притаманні та важливі для всіх учасників рейтингу.

5. Самі критерії та їх кількість мають бути такими, щоб рейтинг був доступний і зрозумілий для його учасників та широкого загалу.

Критерії мають різний вплив (вагу) на підсумковий бал правничої школи в рейтингу. Кожному критерію присвоєна своя вага, яка була встановлена на основі попереднього експертного анкетування викладачів та представників правничих професій, що його провела Асоціація правників України, щодо важливості того чи іншого критерію для визначення рівня правничої школи.

Для участі в рейтингу правнича школа має відповідати водночас 2 критеріям:

1. Мати щонайменше 150 студентів денної форми навчання на бакалавраті (що вступили після повної загальної середньої освіти) та магістратурі, які навчаються на спеціальностях 081 «Право», 6.030401 «Правознавство» та 293 «Міжнародне право». Це число відповідає середньому арифметичному значенню кількості студентів у правничих школах України (без урахування статистичних викидів). Замір відбувається за відкритими даними в єдиній державній електронній базі з питань освіти, опублікованими станом на найближчу дату до дня заміру.

2. За результатами останнього на дату заміру єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) щонайменше 60% випускників бакалаврату правничої школи повинні подолати поріг склав/не склав блоку тесту «Право», що є складовою ЄФВВ при вступі до магістратури за правничими спеціальностями, за умови, що кількість студентів, які складали ЄФВВ, — не менше 10 осіб.

Критерії та їх вага

1. Рівень професійних знань випускників правничої школи (30%) визначається на основі середнього балу з блоку тесту «Право» серед випускників бакалаврських програм, які подолали поріг під час останнього проведеного ЄФВВ. Бал учасника рейтингу за цим критерієм розраховується як добуток цього середнього балу та числа 0,3.

2. Рівень критичного мислення випускників правничої школи (15%) визначається на основі середнього балу з блоку тесту ТЗНПК серед випускників бакалаврських програм, які подолали поріг під час останнього проведеного ЄФВВ. Бал учасника рейтингу за цим критерієм розраховується як добуток цього середнього балу та числа 0,15.

3. Якість освітніх послуг правничої школи з іноземної мови (10%) визначається на основі різниці між результатом зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови до навчання на бакалавраті та результатом єдиного вступного іспиту з відповідної іноземної мови у рік випуску з бакалаврату. Для розрахунку використовуються тестові бали ЗНО та ЄВІ з відповідних блоків тестування як частка набраних тестових балів від максимально можливої їх кількості. У розрахунку усереднюються показники усіх учасників ЄВІ, які є випускниками відповідної правничої школи, враховуючи тих, хто не подолав поріг склав/не склав під час ЄВІ. Учасники рейтингу ранжуються за спаданням різниці тестових балів. Найвищий результат отримує 20 балів, найменший (найбільший від'ємний) — 0 балів. Решта результатів розташовуються між ними за пропорційною шкалою.

4. Привабливість магістерських програм правничої школи (10%) визначається на основі середнього балу з блоку тесту «Право» серед вступників магістерських програм, які подолали поріг під час останнього проведеного ЄФВВ та здобули ступінь бакалавра в іншому закладі вищої освіти. Бал учасника рейтингу за цим критерієм розраховується як добуток цього середнього балу та числа 0,1.

5. Привабливість бакалаврських програм правничої школи (10%) визначається на основі середнього конкурсного балу з права та міжнародного права серед вступників бакалаврських програм, які були зараховані до закладу освіти на денну форму та бюджет. Бал учасника рейтингу за цим критерієм розраховується як добуток цього середнього балу та числа 0,1.

6. Рівень довіри роботодавців до правничої школи (25%) визначається на основі опитування юридичних фірм, в якому беруть участь фірми, відібрані за таким принципом: 1) топ-30 юридичних фірм відповідно до рейтингу газети «Юридична практика» «ТОП-50 провідних юридичних фірм України»; 2) від 4 до 6 провідних регіональних фірм Харкова, Львова, Одеси та Дніпра; 3) від 1 до 3 провідних регіональних фірм інших регіонів України, визначених Асоціацією правників України. Респондентами від імені компаній під час опитування мають виступати найбільш поінформовані з питань опитування працівники цих компаній (наприклад, керівники або голови HR-департаментів).

Сума балів за усі 6 критеріїв рейтингу становить підсумковий рейтинговий бал кожного учасника. Для визначення місця в рейтингу його учасники ранжуються за спаданням підсумкового балу. Максимальний можливий підсумковий бал за сумою всіх 6 критеріїв — 200.

шаіпов Артем ШАІПОВ,
юридичний радник програми USAID «Нове правосуддя»

— Підвищення якості юридичної освіти потребує здорової конкуренції правничих шкіл, їх системної взаємодії з роботодавцями та іншими стейкхолдерами, налагодження механізмів зворотного зв'язку. Сподіваюсь, що незалежне щорічне рейтингування правничих шкіл професійним об’єднанням правників в особі АПУ у співпраці з організаціями-партнерами стане важливою складовою подальшого розвитку юридичної освіти в Україні.

бойко

Андрій БОЙКО,
д.ю.н., професор національного університету «Києво- Могилянська академія», національний експерт проєкту ЄС «Право-justice»

— Рейтинг правничих шкіл, який вперше проводить Асоціація правників України за критеріями, що відображають об’єктивні параметри діяльності цих шкіл, буде мати велике значення для професійної та академічної спільнот і, безсумнівно, для абітурієнтів, які стоятимуть перед вибором, яку правничу школу обрати для навчання.

Оцінка якості освітніх програм правничих шкіл у їх співставленні за однаковими параметрами дасть можливість їх представникам побачити сильні і вразливі сторони своїх програм і працювати над покращенням системи внутрішнього забезпечення їх якості.

Для професійної спільноти це можливість побачити якість підготовки правників у різних правничих школах і добирати собі кращих. Абітурієнтам же не доведеться ламати голову, яку правничу школу обрати для себе.

А найголовніше — і суспільство, і професійне середовище повинні отримувати інформацію про якість підготовки правників, адже всі ми очікуємо на правників, які наділені зрілістю розуму, незалежні у своїх судженнях і сповнені відповідальності перед суспільством, правничою спільнотою і власним сумлінням.

Максим Шевердін Максим ШЕВЕРДІН,
к.ю.н., координатор комісії АПУ з питань удосконалення юридичної освіти

— На сьогоднішній день вища освіта в Україні перебуває у стані реформування. Це викликано очевидними проблемами в цій галузі, зокрема низькою якістю освіти, відірваністю теорії від практики, застарілими формами викладання тощо.

Ці проблеми притаманні і юридичні освіті, але тут ситуація ускладнюється ще й тим, що протягом багатьох років чисельність закладів вищої освіти, які готують юристів, невпинно зростала. Це негативно відбилося на якості підготовки і призвело до невиправдано великої кількості випускників з дипломами за спеціальностями «Право» та «Правознавство».

Сучасний абітурієнт та роботодавець ставляться до наявності вищої освіти, як до мінімально необхідної вимоги для початку професійної кар’єри, проте обидва не розраховують, що вища школа надасть необхідні для практики навички та знання. Але якщо в професійному середовищі вже сформувався свій негласний рейтинг якості освітніх послуг у правничих школах, то багато школярів та їхніх батьків просто не знають, до якого навчального закладу вступати, і як отримана освіта допоможе в майбутньому знайти своє місце в юридичній професії.

Рейтинг правничих шкіл задумувався Асоціацією та партнерами як орієнтир для абітурієнтів при виборі alma mater та інструмент оцінки молодих юристів для роботодавців. Крім того, ми розраховуємо, що незалежний рейтинг стимулюватиме конкуренцію правничих шкіл, що призведе до підвищення якості освітніх послуг.

Упевнений, що проєкт розкриє себе на повну силу з часом, коли відбудеться декілька ранжувань, і результати шкіл можна буде порівняти в динаміці.

Ми очікуємо, що з кожним новим рейтингом позиції Асоціації як провідного «голосу» правничої професії у питаннях юридичної освіти будуть посилюватись.

РЕЗУЛЬТАТИ РЕЙТИНГУ ПРАВНИЧИХ ШКІЛ

Рейтинг-Таблица-1

Рейтинг-Таблица-2

         (для перегляду натисність на зображення)

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати