09 грудня 2022, 14:57

Підтримка позичальників, майно яких було знищено внаслідок збройної агресії рф (проєкт Закону № 7441-1)

Інна Мирошніченко
Інна Мирошніченко «Максим Боярчуков та Партнери» адвокат

Загарбницька війна росії проти України спричинила істотні руйнації. Багато громадян України втратили та продовжують щодня втрачати своє житло та інше майно. Велику матеріальну шкоду російська агресія завдала тим особам, майно яких було придбано в кредит чи іпотеку, та в подальшому знищено внаслідок бойових дій чи залишено на окупованій території.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Для зменшення кредитного тягаря та уникнення ситуацій, коли особи позбавлені можливості користуватися своїм майном, але зобов’язані сплачувати основну суму кредиту та нараховані проценти за таке майно, 01.12.2022 Верховна Рада у другому читанні підтримала проєкт Закону № 7441-1 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо підтримки позичальників, майно яких було знищено або зазнало пошкоджень внаслідок збройної агресії російської федерації проти України» (далі - Закон). 06.12.2022 Закон направлено на підпис Президенту.

Якщо коротко, Закон передбачає призупинення за наявності підтверджуючих документів виплат по кредитах фізичних осіб та списання кредиту на житло чи транспортні засоби, що були знищені внаслідок війни. Тому відповідаючи на  основне питання цієї статті, можна впевнено сказати, що парламент дійсно дозволив списувати кредити за знищене майно, про що розповімо нижче.

Призупинення сплати грошового зобов’язання

Новий Закон встановлює, що у період дії в Україні воєнного стану, та протягом 90 днів після його припинення чи скасування, позичальник має право звернутися до кредитодавця із заявою про призупинення сплати грошового зобов’язання за договором про споживчий кредит або іншим договором, передбаченим ч.2 ст. 3 Закону України «Про споживче кредитування».

Предметом забезпечення за таким кредитним договором має бути нерухоме майно (квартира, інше житлове приміщення в будівлі, приватний житловий будинок, садовий або дачний будинок, об’єкт незавершеного житлового будівництва), що відповідає хоча б одній із таких ознак:

1) нерухоме майно, станом на день подання заяви про призупинення сплати грошового зобов’язання, розташоване на тимчасово окупованій території, або на територіях, на яких ведуться воєнні (бойові) дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями російської федерації, визначених Кабінетом Міністрів України;

2) нерухоме майно пошкоджено внаслідок збройної агресії російської федерації. Для цілей цього пункту під пошкодженим розуміється нерухоме майно, яке може бути відновлено виключно шляхом капітального ремонту чи реконструкції;

3) нерухоме майно знищено внаслідок збройної агресії російської федерації. Для цілей цього пункту під знищеним розуміється нерухоме майно, відновлення якого шляхом поточного або капітального ремонту чи реконструкції є неможливим або економічно недоцільним.

Як діяти? Куди звертатися?

Заява про призупинення сплати грошового зобов’язання підписується позичальником або його представником та може бути підписана власноручно або шляхом накладання кваліфікованого електронного підпису та надається/надсилається кредитору в оригіналі. До заяви додаються документи, які відповідно до законодавства підтверджують факт пошкодження або знищення нерухомого майна внаслідок збройної агресії російської федерації, оформлені відповідно до законодавства (далі –підтвердні документи). Вказані документи надсилаються кредитору в оригіналі або в нотаріально посвідчених копіях.

Наразі важко зазначити, які саме документи будуть підтверджувати знищення чи пошкодження майна, адже  перелік, форми та порядок видачі таких документів, має затвердити Кабінет Міністрів України протягом 30 днів з дня набрання чинності новим Законом.

Що стосується строку подачі підтвердних документів, то як бачимо з Закону, позичальник, майно якого знаходиться на окуповані території - зобов’язаний подати кредитору підтвердні документи протягом 90 днів з дня виключення території, на якій знаходиться нерухоме майно, із переліку окупованих чи територій на яких ведуться бойові дії. Кредитору забороняється вимагати від позичальника подання будь-яких інших документів, крім підтвердних документів.

У разі неподання позичальником у визначений Законом строк підтвердних документів кредитор має право вимагати відновлення сплати грошового зобов’язання, яке було наявне станом на 24 лютого 2022 року, відповідно до умов договору про споживчий кредит.

Позичальник, майно якого розташовано не в зоні бойових дій та зазнало пошкоджень, наприклад, внаслідок ракетного обстрілу, подає підтвердні документи одночасно із заявою про призупинення сплати грошового зобов’язання. 

Кредитор звільняє позичальника, від обов’язку сплати грошового зобов’язання за договором про споживчий кредит з наступного робочого дня за днем отримання заяви з підтвердними документами. Обов’язок сплати позичальником за договором про споживчий кредит, поновлюється з дня отримання позичальником відповідно до законодавства компенсації від держави за пошкоджене або знищене майно, що було предметом забезпечення за таким договором, або відновлення такого майна за рахунок держави, але не пізніше ніж через 180 днів після дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні. 

Сума нарахованих та несплачених за договором про споживчий кредит процентів, комісій та інших платежів за період з 24 лютого 2022 року до дати відновлення сплати грошового зобов’язання не підлягає сплаті позичальником та відшкодовується кредитору відповідно до законодавства за рахунок держави-агресора.

Позичальник зобов’язаний повідомити кредитора про отримання ним або іпотекодавцем, якщо він є відмінним від позичальника та належить до членів сім’ї позичальника, компенсації від держави за пошкоджене або знищене внаслідок збройної агресії майно, що було предметом забезпечення за договором про споживчий кредит, або про відновлення за рахунок держави пошкодженого (знищеного) майна протягом 10 робочих днів з дня отримання компенсації або документального визнання такого майна відновленим.

Слід звернути увагу, що у разі неповідомлення позичальником кредитора у десятиденний строк про отримання компенсації від держави за пошкоджене або знищене майно або про відновлення такого майна за рахунок держави, позичальник сплачує кредитору проценти за період прострочення у подвійному розмірі.

Кредитор після отримання від позичальника заяви про призупинення сплати грошового зобов’язання не має права здійснювати відступлення права вимоги за таким договором, здійснювати заходи з врегулювання простроченої заборгованості, у тому числі через колекторські компанії.

Анулювання заборгованості

Новий Закон надає позичальникам право протягом 90 днів після припинення чи скасування воєнного стану в Україні звернутися до кредитора із заявою про анулювання заборгованості за договором про споживчий кредит.

Договір одночасно має відповідати таким умовам:

1) предметом забезпечення за договором є знищене внаслідок збройної агресії росії нерухоме майно (квартира, житловий будинок або майнові права на квартиру, житловий будинок), яке є або мало б стати (у випадку майнових прав на нерухоме майно) єдиним місцем проживання сім’ї позичальника або іпотекодавця, якщо він є відмінним від позичальника та належить до членів сім’ї позичальника. До членів сім’ї позичальника належать особи, які перебувають у шлюбі з позичальником, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою чи піклуванням позичальника, особи, які не перебувають у шлюбі, але проживають спільно з позичальником, пов’язані з ним спільним побутом;

2) станом на 23 лютого 2022 року заборгованість за таким договором не була прострочена більш як на 7 днів;

3) метою отримання кредиту згідно з договором є придбання, реконструкція чи будівництво такого житлового нерухомого майна або майнового права на нього.

Позичальник разом із заявою про анулювання заборгованості подає кредитору підтвердні документи, що доводять відповідність нерухомого майна усім умовам, вказаними вище.

Після отримання заяви про анулювання заборгованості разом із підтвердними документами, кредитор набуває право на отримання від держави компенсацій. Розмір такої компенсації не може перевищувати основну суму кредиту позичальника за договором про споживчий кредит

Інші витрати (збитки) кредитора (неотримані проценти, комісії та інші доходи), понесені ним внаслідок анулювання зобов’язань за договором про споживчий кредит, є упущеною вигодою та можуть бути відшкодовані відповідно до законодавства за рахунок держави-агресора.

А що стосовно кредитних автомобілів, що були знищені внаслідок збройної агресії?

Приймаючи новий Закон, законодавець, також приділив увагу позичальникам, що мають транспортні засоби в кредиті та зазнали знищення внаслідок ворожої агресії.

Тому позичальник в праві протягом 90 днів після припинення чи скасування воєнного стану, звернутися до кредитора із заявою про анулювання заборгованості за договором про споживчий кредит за яким було придбано автомобіль.

Договір має відповідати таким умовам:

1) предметом забезпечення за таким договором є автомобіль, знищений внаслідок збройної агресії російської федерації, який, станом на 23 лютого 2022 року, був єдиним у сім’ї позичальника. Автомобіль вважається знищеним, якщо його ремонт є технічно неможливим чи економічно необґрунтованим. Ремонт вважається економічно необґрунтованим, якщо б передбачені згідно із звітом (актом) чи висновком про оцінку, виконаним оцінювачем або експертом відповідно до законодавства, витрати на відновлювальний ремонт автомобіля перевищують його вартість;

2) станом на 23 лютого 2022 року заборгованість за таким договором не була прострочена більш як на 7 днів;

3) метою отримання кредиту згідно з договором є придбання автомобіля.

Позичальник разом із заявою про анулювання заборгованості подає підтвердні документи, що доводять відповідність договору умовам, вказаним вище.

Після отримання заяви разом з підтвердними документами кредитор здійснює анулювання заборгованості за договором про споживчий кредит та набуває право на отримання від держави компенсації за майно, розмір якої не може перевищувати основну суму кредиту позичальника.

Сподіваємося, що прийнятий закон забезпечить захист вразливої категорії позичальників та звільнить від боргового тягаря тих, хто втратив майно у зв’язку з загарбницькою війною росії проти українського народу.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати