08 червня 2021, 13:49

Не дипломом єдиним. Якими знаннями має володіти юрист, щоб бути конкурентним на ринку

Опубліковано в №11 (741)

Анастасія Доброчинська
Анастасія Доброчинська «PRAVO GARANT» старший партнер

«Юристів — як собак нерізаних!» Вам доводилося чути цю фразу? Здається, в часи, коли більшість з нас навчались на юридичних факультетах, її можна було почути всюди. На той час це була найпопулярніша спеціальність, тому існували побоювання, що пропозиція фахівців перевищить попит, що цілком зрозуміло. Але ж серед юристів, як і серед лікарів, дуже багато кваліфікацій. З дипломом правника можна стати нотаріусом, прокурором, слідчим, адвокатом, суддею, «інхаузлоєром», державним чи приватним виконавцем, працівником пенітенціарної служби тощо. І незважаючи на велику кількість дипломованих правознавців, професійність та експертність кадрів буде затребувана завжди.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Багато знати — не значить бути успішним

Для того, щоб стати успішним, потрібно не лише мати вагомий багаж знань, а й вміти застосовувати всі ці знання на практиці, відточувати навички, отримувати досвід, монетизувати свої вміння і досягати цілей. Безперечно, для юриста надважливо мати глибокі теоретичні знання, які він здобув у вузі, здатність орієнтуватися в актуальному законодавстві, яке він відслідковує, тримаючи руку на пульсі законотворчості, вміння шукати, розуміти, аналізувати і трактувати норми права. Разом з тим, сучасний світ, особливо бізнес, висуває до юриста високі вимоги. І задля того, щоб залишатися конкурентним на юридичному ринку, недостатньо бути дипломованим правником і мати лише перелічені вище характеристики.

Навички висококласного юриста

Тож пропонуємо для огляду власний перелік необхідних вмінь, розвинувши які, юрист матиме конкурентні переваги. Зауважимо, що сьогодні мова йде саме про знання, а не особисті якості.

1. Ораторські здібності

Мова — це не просто набір слів та передання звуків. Це найважливіший інструмент не лише для юриста, а й взагалі для будь-якої людини. Особу, яка має хороші ораторські здібності, будуть не лише слухати, а й чути. Говорити — це не тільки передавати інформацію, а й транслювати світу свої емоції, енергію, позицію. Для сучасного юриста вкрай важливо мати навички публічних виступів, представлення презентацій, вміння формулювати і чітко виражати свої думки. Такі здібності стануть у нагоді в будь-якому переговорному процесі, під час встановлення ділових зв'язків, виступів у суді чи на тематичних форумах. Вміння ефектно говорити робить юриста переконливим, а переконливий юрист — це ефективний працівник.

Крім того, мова — це дзеркало самооцінки. Наприклад, для адвоката вкрай важливо бути впевненим у собі, інакше в ньому не буде впевнений і клієнт. Ви колись замислювалися, які люди відчувають невпевненість? — Ті, хто має страх розгубитися, не знайти, що відповісти або що зробити в конкретній ситуації. Якщо ти маєш в уяві декілька варіантів розвитку подій та знаєш, що у будь- якій нестандартній ситуації знайдеш, як відповісти й що зробити, ти впевнена у собі людина.

Мова впевненої у собі людини завжди чітка, логічна, послідовна та виважена, має регістри, акценти та супроводжується переконливими жестами. Тож на нашу думку, мова та самооцінка нерозривні. Юрист може виглядати, як Харві Спектр з «Форс- мажори», але якщо він не володіє ораторськими здібностями, розмовляє невпевнено чи, навпаки, занадто емоційно, він миттєво втратить рейтинг.

2. Розуміння маркетингу та PR

Якщо ми говоримо про юриста поза державною структурою, то без особистого чи корпоративного бренду компанії не обійтися. Сучасність, насичена маркетинговими війнами, диктує свої правила. Побудова, укріплення, розвиток і підтримка ділової репутації — запорука впізнаваності, індивідуальної ідентифікації і поваги. У свою чергу, це дозволяє залучати більше клієнтів, бути затребуваним і підвищувати вартість послуг, адже експертність завжди цінна.

Без розуміння, як працюють PR-технології у ХХІ сторіччі, досягти успіху досить важко. Маркетинг для юриста — це вміння самопрезентації, спосіб сповістити світ про свої професійні знання та готовність співпрацювати, запропонувати послуги і стати впізнаваним. А там, де визнання — успіх.

Мабуть, всім знайома фраза «Якщо вас немає в інтернеті, вас взагалі немає». Дійсно, з переходом суспільства в соціальні мережі свої професійні здобутки, досягнення та досвід важливо транслювати в т. ч. на особистих сторінках, у блогах, електронних виданнях тощо. І саме тому потрібен також наступний пункт.

3. Знання інформаційних технологій

Технології стрімко розвиваються та впливають на всі сфери нашого життя. Для продажу своїх послуг та швидкого реагування на запити клієнтів важливо мати власний сайт, використовувати цифрові сервіси, онлайн- продажі, дистанцій не консультування. Тим паче, в умовах пандемії, коли віддалена робота не тільки стала нормою, а й все частіше пропонується самим клієнтом з метою економії часу та убезпечення від ризиків для здоров'я.

Правники в своїй діяльності вимушені користуватися пошуковими базами, різноманітними реєстрами публічних даних або реєстрами чи програмами з доступом для спеціальних суб'єктів (в діяльності нотаріусів, виконавців, суддів), мобільними додатками, продуктами для проведення відеоконференцій тощо. Названі інструменти стали невід'ємною частиною ділового обороту, юридичного ринку та ринку надання послуг. Впровадження системи електрон ного суду, можливість проводити судові засідання онлайн, зокрема, через відеоконференцію з використанням власних технічних засобів — крок до діджиталізації судової системи, що дозволяє застосовувати на практиці принцип процесуальної економії і також вимагає належних знань у сфері інформаційних технологій.

Разом з тим, очікування споживачів юридичних та державних послуг з кожним днем збільшується, оскільки в гонитві за зручністю та ефективністю їх надання компанії генерують та пропонують все більше інновацій. Щоб залишатися в таких умовах високоефективним юристом, необхідно встигати за часом. У цьому контексті чомусь згадується притча. Кожний ранок в Африці прокидається газель. Вона повинна бігти швидше за лева, інакше загине. Кожний ранок в Африці прокидається лев, він повинен бігти швидше, ніж газель, інакше помре з голоду. Неважливо, хто ти: газель чи лев, прокинувся — біжи.

4. Знання основних засад психології

Застосування психології в правовому полі є багатогранним, оскільки робота юриста — це, насамперед, робота з людьми. Знання психологічних явищ дозволяє розуміти природу поведінки особи, прогнозувати її дії, виявити больові місця та точки дотику, вивести діалог на бажаний рівень і досягти результату. Розуміння психотипу людини дає нам повну «картинку» щодо моделі її поведінки та допомагає визначити спосіб взаємодії з нею.

Змістовно, виважено, спокійно викласти свою правову позицію, ввічливо та уважно вислухати — ось чого потребує суспільство від юриста. Професійного правника відрізняє комунікативна компетентність, яка складається з навичок встановлювати емоцій ні контакти з оточуючими, створювати довірливі взаємовідносини й тонко відчувати та розуміти потреби співрозмовника. Для цього потрібні вільне володіння вербальними та невербальними засобами спілкування, здатність до співпраці, роботи в команді, розвинений контроль над емоціями.

Володіння знаннями у сфері психології має значення і для задоволення власних потреб юриста та досягнення особистих цілей у кар'єрі. Всім відомо, що юриспруденція — одна з найбільш стресових професійних сфер. Гарячі дедлайни, багатофункціональність, постійні законодавчі зміни та велика кількість правових норм, робота з людьми, висока відповідальність породжують численні емоційні напруження, що здатні вивести з ладу кожну людину. Якщо юрист не розвиває в собі такі категорії, як мотивація, натхнення, спонукання, здолання емоційних бар'єрів, стресостійкість, здатність швидко переключатися з одного питання на інше, а потім третє і знову повертатися до першого, вміння долати психологічне навантаження тощо, він ризикує втратити ефективність через психологічне вигорання. Тому розуміти себе не менш важливо, ніж розуміти інших.

5. Медіація

Продовжуючи попередній пункт, окремо треба виділити володіння медіацією. В умовах сьогодення вирішення спорів за допомогою суду є тривалим процесом, який забирає час, нерви, фінанси та не завжди приносить бажаний ефект. Іноді краще захистити права клієнта (для адвоката), роботодавця (для інхаузлоєра) або сторони у справі (для суду) альтернативним шляхом.

По суті, переговорну процедуру можна застосовувати в будь- яких конфліктах, у т. ч. цивільних, сімей них, трудових, господарських, адміністративних правовідносинах, а також кримінальних провадженнях під час укладання угод про примирення між потерпілим і підозрюваним, обвинуваченим та в інших сферах суспільних відносин, і на будь- якій стадії такого спору. Базовими знаннями медіатора повинен володіти кожен юрист, щоб бути максимально результативним у своїй роботі.

6. Написання та аналіз юридичних текстів

Бути зрозумілим та переконливим юристу доводиться не лише у виступах та перемовинах. Судді пишуть рішення, прокурори, слідчі, адвокати — процесуальні документи, виконавці — постанови, а нотаріуси взагалі не мають права на помилку в документі, що посвідчують. Тому вміння логічно, послідовно, змістовно викласти інформацію на папір є важливим вмінням для правника.

Багато — не завжди якісно. Для того, щоб текст був зрозумілий і переконливий, необхідно вміти виділяти основні твердження, організувати інформацію в структурні блоки, вдало структурувати текст, належним чином використовувати граматичні конструкції, дотримуватися правил синтаксису та пунктуації. Юридичному тексту важко бути легким, але легко бути важким. Тож якщо текст адресований клієнту чи людині, далекій від розуміння юридичних термінів, здатність донести складні речі простою мовою стане для правника конкурентною перевагою.

7. Підкорення дедлайнів

Головною складовою роботи сучасного юриста є тайм- менеджмент. Дуже часто завдання ставиться сьогодні, тоді як строки спливли ще вчора. Непоодинокі випадки, коли виникають непередбачувані завдання чи форс- мажори. Співробітники судів та правоохоронних органів також вкрай завантажені. Тож чітке планування і жорстка самодисципліна для основних задач, поєднана з одночасною гнучкістю та готовністю переключитися на інший терміновий та непередбачуваний процес — обов'язкові «інтелектуальні м'язи» юриста «для прокачки».

Основними елементами успішної роботи правознавця з використанням дедлайнів є розвиток навичок багатозадачності, грамотне розставлення головних та другорядних завдань, планування часу та вдале його використання, здатність зосереджуватися на роботі для продуктивного результату в стислі строки.

8. Знання іноземної мови

Сфера діяльності юристів досить широка. Сучасний світ потроху стирає кордони. Задля того, щоб впроваджувати свій сервіс на території інших країн, бажано володіти англійською мовою як загальновизнаною міжнародною мовою ділового спілкування. Знання іноземної мови дозволяє володіти законодавством інших держав, читати рішення ЄСПЛ першими та в оригіналі, бути обізнаним з новинами за кордоном, надавати правову допомогу нерезидентам тощо.

У столиці України знання англійської мови вже давно перемістилося з конкурентних переваг до звичайних «дженерал скілс», наразі цей критерій є одним із списку загальних. Проте знання іноземної мови для юристів інших областей країни поки що залишається конкурентною перевагою.

Всі ці другорядні порівняно зі знанням законодавства, але необхідні знання потрібні в кожній з юридичних спеціальностей у різній мірі. Всі їх можна здобути та вдосконалювати, головне, щоб було бажання розвиватися в цьому напрямі.

Разом з тим, конкурентну перевагу буде мати той юрист, який, окрім своїх знань та навичок, розвиває особисті якості, емоцій ний інтелект та є вірним морально- етичним принципам. Адже при здійсненні професійної діяльності юристи мають справу з найважливішим — інтересами людей, їх правами, благами, а іноді навіть долями. Але це вже інша історія...

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати