14 січня 2020, 16:48

На старт, увага, руш – нова редакція INCOTERMS вже з 2020 року!

Дмитро Коваль
Дмитро Коваль «AVELLUM» старший юрист
Юрій Беденко
Юрій Беденко «AGA Partners, ЮФ» юрист

В міжнародній торгівлі існує традиція – кожні 10 років Міжнародна торговельна палата переглядає та оновлює базові «правила гри» – INCOTERMS. Звичайно, це не просто шана традиціям. Міжнародна торгівля перебуває у процесі постійного розвитку та змін: з’являються нові види транспорту, змінюються способи комунікації тощо. Все це зумовлює необхідність перегляду правил ведення міжнародної торгівлі та приведення їх у відповідність до сучасних викликів.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Зокрема, зміни, внесені до правил у 1980 р., є яскравим прикладом вчасної реакції Міжнародної торговельної палати на поширення практики застосування контейнерів при перевезенні товару морським транспортом.

Серед торговців та експертів існувало багато прогнозів з приводу того, якими ж будуть зміни у 2020 р. Багато хто передбачав, що зміни будуть достатньо суттєвими, навіть до зникнення таких базисів поставки як EXW («Ex Works», «Франко завод») і FAS («Free Alongside Ship», «Франко вздовж борта судна») та появи нових таких умов як CNI («Cost and Insurance», «Вартість і страхування»). Однак чи здійснилися ці передбачення? Розглянемо ключові зміни нової редакції INCOTERMS.

FCA та Коносамент з відміткою «товар на борту»

Мабуть, найзначніших змін зазнав базис поставки FCA («Free Carrier», «Франко перевізник»). Відповідно до цього базису, продавець зобов’язаний поставити товар перевізнику, призначеному покупцем у місці, визначеному в договорі. Визначене місце поставки впливає на зобов'язання щодо завантаження товару в такому місці. Якщо поставка відбувається у приміщеннях продавця (склад, фабрика), то продавець несе відповідальність за завантаження. Якщо поставка відбувається в будь-якому іншому місці (порт, термінал), то продавець не несе відповідальність за завантаження на транспорт, наданий покупцем.

На практиці виникала проблема, коли місцем поставки сторони обирали порт, а оплата за товар здійснювалася за допомогою банківського акредитива. Для того щоб отримати оплату за товар, продавець мав надати банку коносамент з відміткою «товар на борту», але на практиці продавець не міг отримати документ з такою відміткою, оскільки завантаження товару на судно здійснював покупець.

У відповідь на цю проблему нові правила INCOTERMS 2020 надають сторонам можливість домовитися, що покупець повинен надати інструкції перевізнику видати продавцю коносамент з відміткою, що товар на борту. Відтепер, маючи такий документ, продавець зможе отримати оплату за товар за банківським акредитивом.

DAT був змінений на DPU

INCOTERMS 2020 передбачають зміну старої назви терміну DAT («Delivered at Terminal», «Поставка на терміналі») на нову – DPU («Delivered at Place Unloaded», «Поставка в місці з розвантаженням»).

На базисі поставки DAT, згідно з INCOTERMS 2010, продавець був зобов’язаний поставити та розвантажити товар на терміналі, визначеному в договорі. При цьому Міжнародна торговельна палата рекомендувала користувачам інтерпретувати поняття «термінал» достатньо широко. Тому сторони зазвичай застосовували базис DAT не тільки для поставки товару на термінал, але й у будь-яке інше місце. Це могли бути контейнерні склади або стоянка транспорту тощо.

Звісно, це не могло не призводити до певного непорозуміння на практиці та плутанини між термінами DAT і DAP («Delivered at Place», «Поставка в місці»), різниця між якими полягала лише в тому, що на базисі DAT продавець зобов’язаний розвантажити та передати товар покупцю в місці поставки, тоді як DAP вимагає від продавця лише передати товар покупцю в місці поставки, готовий до розвантаження.

З метою уникнення непорозумінь та більш чіткого розмежування цих термінів місце поставки терміну DAT формально було розширено з терміналу до будь-якого місця за вибором сторін, при цьому наголошуючи, що продавець зобов’язаний розвантажити товар у місці поставки, на відміну від терміну DAP. Ці зміни знайшли своє відображення у назві базису. В усьому іншому DPU є таким самим, як і DAT.

CIF та CIP – зміна рівня страхового покриття товару

Базиси поставки CIF («Cost, Insurance and Freight», «Вартість, страхування і фрахт») та CIP («Carriage and Insurance Paid To», «Фрахт/перевезення і страхування оплачені до») покладають на продавця обов’язок застрахувати товар. Відповідно до INCOTERMS 2010, рівень страхування був однаковим для обох базисів.

Однак INCOTERMS 2020 змінюють рівень страхування товару для базису CIP. Відтепер продавець зобов’язаний застрахувати товар з максимальним покриттям – відповідно до застереження «A» Інституту лондонських страховиків. Водночас для базису CIF рівень залишився мінімальним – відповідно до застереження «C».

Відповідно до застереження «А», продавець зобов’язаний застрахувати товар від усіх ризиків з максимальним страховим покриттям та страховою сумою не менше ніж 110% від ціни товару. Звичайно, це застереження покриває більше страхових випадків. Водночас таке страхування є значно дорожчим, а отже, збільшує вартість товару.

Застосування різних рівнів страхування зумовлено тим, що CIF, як правило, використовується при поставці сировинних товарів стосовно невисокої вартості. Максимальне страхування такого товару значно збільшило б його вартість. CIP на практиці застосовується для поставки готової продукції, що має більшу вартість, а тому вимагає більш високого рівня страхування.

Можливість поставки товару «своїми силами»

Попередні редакції INCOTERMS не забороняли сторонам використовувати власний транспорт для здійснення поставки. Проте правила прямо не передбачали такої можливості. На практиці сторони достатньо часто транспортують товар, використовуючи власний транспорт. Таким чином, сторони в певному сенсі зменшують свої ризики й додаткові витрати на пошук перевізника. Відтепер INCOTERMS 2020 прямо дозволяють сторонам організувати транспортування товарів власним транспортом. Ця зміна є довгоочікуваною відповіддю на реалії ринку міжнародної торгівлі.

INCOTERMS 2020 встановлює більш широкий спектр обов’язків щодо безпеки

Правила INCOTERMS 2010 були першою редакцією, яка встановлювала обов’язки сторін щодо безпеки перевезення товару. Поява таких обов’язків зумовлена сумнозвісними терористичними актами та іншими подіями, які поставили під загрозу безпеку країн та людства загалом. Нова редакція розширює обов’язки сторін щодо безпеки. Тепер кожен термін встановлює обов’язки щодо безпеки під час перевезення товару та здійснення очищення для експорту/імпорту.

В новій редакції сторони зобов’язали не лише дотримуватися вимог безпеки у процесі виконання своєї частини договору, але й повністю сприяти дотриманню безпеки з боку іншої сторони шляхом надання усієї необхідної інформації для організації перевезення, а також здійснення інших дій та операцій з товаром. В цьому аспекті набуває актуальності розуміння законодавства країн експорту та імпорту, адже це безпосередньо впливає на виконання обов’язків сторін у контексті безпеки перевезення та експорту/імпорту товару.

INCOTERMS 2020 – більш доступні та зручні у користуванні

INCOTERMS 2020 систематизують розподіл усіх витрат між сторонами у ст. А9/B9 кожного базису. У попередніх редакціях розподіл витрат був прописаний в різних статтях правил INCOTERMS. Наприклад, розподіл витрат стосовно страхування вказувався у статтях, які стосувалися обов’язку страхування товару щодо кожного окремого терміну.

Така ситуація не могла не призводити до негативних юридичних наслідків. Достатньо часто сторони не звертали уваги або не помічали застереження про розподіл витрат у тих чи інших випадках. Через це виникало дуже багато спорів, яких можна було б уникнути звичайною обачністю сторін. Редакція INCOTERMS 2020 у ст. A9/B9 систематизує розподіл витрат між сторонами для кожного базису поставки. Така зміна робить правила INCOTERMS більш зручними, легшими для розуміння та користування.

Загалом, INCOTERMS 2020 мають більш зрозумілу та логічну структуру. Нова редакція викладена простішою мовою, з меншим використанням юридичних термінів. Кожен базис має «пояснювальні примітки для користувачів» з більш детальним поясненням умов поставки та використанням зрозумілих ілюстрацій.

Підбиваємо підсумки

Всупереч передбаченням й очікуванням користувачів та експертів, INCOTERMS 2020 не містять глобальних змін. Оновлена версія «правил гри» – це лише точкові зміни, які мають на меті вирішити деякі практичні проблеми та відповісти на сучасні вимоги користувачів. Водночас відсутність суттєвих змін є позитивним сигналом, адже це свідчить про стабільність правил ведення торгівлі та відсутність необхідності докорінних змін умов поставки.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати