04 липня 2023, 13:03

Конфлікт інтересів: як не потрапити на вудочку НАЗК?

Євгеній Скуратівський
Євгеній Скуратівський «Міллер» молодший юрист практики WCC

Jun column


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


В антикорупційному середовищі є три кити, на яких тримається корупція та боротьба із нею. Це кримінальні корупційні злочини, декларування та конфлікт інтересів. Саме про нього сьогодні й поговоримо. Кількість рішень щодо конфлікту інтересів у судовому реєстрі показує, що тема надактуальна.

Що таке конфлікт інтересів?

Якщо простими словами, то конфлікт інтересів — це складна ситуація, коли людина, обіймаючи посаду довіри (публічну посаду), опиняється в стані зіткнення між своїми особистими та професійними інтересами. Це може призвести до втрати незалежності, впливу на об'єктивність прийняття рішень та можливих корупційних дій.

Українське законодавство передбачає два види конфлікту інтересів:

● Потенційний конфлікт інтересів: коли існує можливість зіткнення між особистими та професійними інтересами, але ще немає доказів або підтверджень зловживання.

● Реальний конфлікт інтересів: коли вже є докази того, що  людина, користуючись власними інтересами, зловживає владою або отримала неправомірну перевагу чи намагається вчинити такі дії.

Для того, щоб встановити, чи є у людини конфлікт інтересів, треба встановити 5 складових:

1. Посада — суб’єктом конфлікту інтересів може бути тільки особа, тобто людина. Перелік таких осіб чітко визначений Законом України «Про запобігання корупції».

Виборні особи, державні службовці, працівники органів місцевого самоврядування, військові, судді, працівники правоохоронних органів тощо. Цей перелік є доволі широким.

2. Приватний інтерес — будь-який майновий чи немайновий інтерес людини, у тому числі — зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами. Сюди ж враховуються і ті відносини, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях.

3. Службові повноваження — коло службових повноважень, функцій, послуг, які наводиться у законах, підзаконних актах, посадових інструкціях, трудових договорах, рідше дорученнях тощо.

4. Наявність дискреційних повноважень — наявність у людини, що уповноважена на прийняття рішення, надання послуги тощо, потреби робити вибір між кількома варіантами дій.

За відсутності дискреційних повноважень неможливе виникнення конфлікту інтересів.

5. Розбіжності між інтересом та повноваженнями виникають, коли у посадової особи є ситуація, в якій її особисті інтереси несприятливо впливають на її здатність приймати об'єктивні та безупинні рішення та діяти відповідно до своїх службових обов'язків.

Щоб визначити, чи є конфлікт інтересів, потрібно порівняти, які повноваження має посадова особа та які особисті інтереси вона має. Потім проаналізувати: чи можуть ці інтереси впливати на її здатність бути об'єктивною та неупередженою при прийнятті рішень та здійсненні своїх службових обов'язків.

За вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів наступає відповідальність, передбачена ст. 172-7 КУпАП.

Притягнути до відповідальності можуть:

- протягом 6 місяців із дня виявлення правопорушення;

- не пізніше ніж через два роки з дня вчинення правопорушення.

За що найчастіше притягують до відповідальності в умовах конфлікту інтересів?

1. Підпис наказів — як номінальний керівник

У більшості державних органів, підприємств, органів місцевого самоврядування найвища керівна особа є єдиним розпорядником бюджетних коштів та єдина, хто може видавати накази. Тому може здатися, що особа сама собі призначає премії, подає себе на нагороди тощо.

Для того, щоб запобігти такому конфлікту, необхідно забезпечити можливість прийняття рішення іншою уповноваженою особою. Наприклад, перекласти відповідальність на раду або створити окремий колегіальний орган.

Водночас такі особи, не можуть знаходитися у прямому підпорядкуванні керівника і в нього мають бути відсутності можливості впливати на їх приватне життя та кар’єру.

Наприклад, прийняття рішення про розмір преміювання заступниками міського голови, які призначаються на посаду міською радою не являє собою прийняття рішення підпорядкованим працівником, оскільки останній є виборною особою за рішенням колегіального органу.

Якщо перекласти відповідальність неможливо, необхідно повідомити про це вищий орган, який має приймати відповідні рішення. Якщо такого органу немає, необхідно повідомити про це НАЗК.

2. Використання службових повноважень в особистих інтересах

Іноді службовці для того, щоб швидше отримати певну інформацію, послуги тощо користуються своїми службовими повноваженнями (звертаються як службові особи) замість того, щоб використовувати інші механізми (наприклад, звернення громадян або доступ до публічної інформації).

Наприклад, у червні 2021 року народний депутат Артем Нагаєвський звертався до МВС із депутатським запитом, в якому просив «вжити заходів поліцейського реагування» щодо злочину, вчиненого проти нього особисто.

Реальний конфлікт інтересів виник у зв’язку із використанням своїх службових повноважень депутатом, замість того, щоб звертатися особисто як окрема фізична особа.

3. Знаходження родичів у безпосередньому підпорядкуванні

У ситуації, коли родичі або близькі особи працюють разом, теж може виникати конфлікт інтересів. Насамперед одна з основних проблем полягає в тому, що родинні зв'язки або близькі стосунки можуть впливати на процес прийняття об'єктивних рішень. У таких ситуаціях, людина може поставити особисті інтереси родича чи близької людини вище службових повноважень.

Крім того, існує ризик появи преференційного ставлення до родичів або близьких людей при наборі персоналу або впливу на кар'єрне просування.

Також конфлікт інтересів може виникати в ситуаціях, коли близькі люди володіють конфіденційною інформацією, яка може бути використана в особистих цілях або незаконно передана іншим сторонам.

Проте такі випадки, що підпадають під визначення «конфлікт інтересів», не вичерпуються наведеними прикладами. Враховуючи це, наявність або відсутність конфлікту треба оцінювати в кожному випадку окремо.

Радимо за будь-яких сумнівів перед прийняттям рішення, яке може здійснюватися в умовах конфлікту інтересів, попередньо проконсультуватися із юристом. Також ви можете звернутися за роз’ясненням до Національного агентства із запобігання корупції. Це допоможе убезпечити себе від небажаних проблем.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати