15 листопада 2021, 22:26

Комплаєнс – мода чи життєва необхідність існування бізнесу?

Ольга Романова
Ольга Романова начальник відділу з правових питань комерційних функцій AB InBev Efes Україна

Останніми роками особливої актуальності набуло впровадження в компаніях системи комплаєнсу. Якщо раніше це була прерогатива великих міжнародних компаній та банків, то зараз систему активно застосовує український бізнес різного масштабу та навіть державні підприємства.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Така увага до комплаєнсу з боку бізнесу пов’язана з тим, що «compliance» – це не просто красиве іноземне слово, а ефективна система управління ризиками, покликана звести до мінімуму ймовірність виникнення будь-якого ризику або хоча б пом'якшити наслідки його реалізації. Чим масштабнішим стає бізнес, тим більше виникає потенційних ризиків, якими необхідно управляти. Інакше будь-який ризик, що залишився без уваги, рано чи пізно принесе бізнесу проблеми.

На жаль, трапляються випадки, коли комплаєнс у компанії є лише формальним набором документів, які впроваджують для створення враження зовнішньої доброчесності чи підвищення інвестиційної привабливості. Такий формальний комплаєнс ніколи не стане частиною корпоративної культури та навіть є небезпечним для правової культури держави загалом. Тут не може бути альтернатив: дотримуватися законодавчих норм чи лише створювати зовнішній вигляд ділової доброчесності? Відповідь завжди має бути однозначною: бізнес не повинен толерувати фейкову реальність доброчесної діяльності, а за наявності застарілого законодавства або значних обмежень – ініціювати відповідні законодавчі зміни.

Для побудови ефективної комплаєнс-системи необхідно докласти значних зусиль, передбачивши ефективний механізм, що працюватиме багато років. Він може складатися з таких мінімальних взаємопов'язаних елементів і заходів:

⮚      впровадження та забезпечення функціонування системи заходів корпоративного контролю за дотриманням вимог законодавства і внутрішніх політик;

⮚      оцінка ризиків порушення законодавства та політик, яка має здійснюватися на постійній основі, зокрема, шляхом перевірки контрагентів, узгодження договорів, консультування працівників компанії щодо впровадження або зміни бізнес-процесів, у тому числі шляхом внутрішнього та зовнішнього аудиту, приділяючи особливу увагу ризикам, характерним для ринку, на якому компанія веде бізнес, а також потенційно вразливим бізнес-процесам;

⮚      втілення заходів, спрямованих на зниження ризиків порушення законодавства та політик;

⮚      проведення аудитів і розслідувань;

⮚      систематичне навчання з питань дотримання законодавства і внутрішніх політик;

Навчання працівників компанії має відбуватися регулярно і не рідше ніж один раз на рік. Під час формування програми навчання та списку учасників рекомендується застосовувати ризик-орієнтований підхід для забезпечення максимального охоплення. Навчання може відбуватися за допомогою презентацій, інтерактивів, консультацій з конкретних питань і бізнес-процесів. У деяких випадках працівникам можна пропонувати пройти тест на перевірку знань за результатами навчання.

⮚      проведення консультацій та навчання працівників на робочому місці;

⮚      підтримка з боку керівництва компаній;

⮚      формування інформаційних матеріалів та інструкцій щодо ключових заборон законодавства, наприклад, у формі короткого Do’s and Don’t’s або інфографіки (такі інформаційні матеріали можна надсилати на електронну пошту працівникам або розміщувати безпосередньо в офісах);

⮚      стимулювання і негрошова винагорода працівникам компанії за виявлені високі стандарти та принципи дотримання законодавства і внутрішніх політик;

⮚      створення лінії довіри.

Побудова ефективної системи комплаєнсу потребує чималих зусиль і часу, але завдяки накопичувальному ефекту дозволяє захистити бізнес, у тому числі на перспективу. Саме для цього компанії все частіше планують свою діяльність задовго наперед і впроваджують процедури комплаєнсу, які дозволяють більш впевнено та безпечно вести свою діяльність, без непередбачених витрат, які можуть призвести до руйнування досягнутих успіхів.

Очевидно, що для компаній, орієнтованих на довгостроковий успіх, впровадження комплаєнсу переважає над труднощами на цьому шляху. Комплаєнс стає для бізнесу не просто модним, але й необхідним інструментом управління ризиками.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати