24 грудня 2019, 11:50

GR — співпраця чи лобізм?

Опубліковано в №51-52 (705-706)

Протягом останніх років спостерігається тенденція до активної співпраці держави, суспільства (в особі певних соціальних груп) та бізнесу. Інтереси цих категорій завжди знаходять певні точки дотику і потребують врівноваженості та чіткого регулювання. Неабияку роль в ефективній співпраці згаданих суб'єктів відіграє такий механізм як GR. Чим насправді є GR — співпрацею чи лобізмом? Спробуємо з'ясувати це питання.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Що ховає під собою абревіатура GR?

GR, або «Government Relations» (взаємодія з органами державної влади) — це діяльність спеціалістів великих комерційних структур із супроводу діяльності компанії в політичному середовищі з метою побудови оптимальної системи відносин з органами державної влади та місцевого самоврядування, враховуючи інтереси групи впливу, яка існує всередині чи поза компанією.

GR охоплює широкий комплекс понять: обмін інформацією, листами, взаємодія з метою отримання певних дозвільних документів тощо. У широкому сенсі під поняттям GR розуміють проведення спеціальних заходів, спрямованих на доведення певної інформації до відома органів влади. Отже, найчастіше інструмент GR використовують тоді, коли необхідно проінформувати державу про те, що існує певна проблема або недосконалість у певній сфері законодавства, що потребує врегулювання.

Сутність та складові GR

З визначення стає зрозуміло, що цей механізм достатньо комплексний та багатогранний. Для кращого його розуміння необхідно з'ясувати, які саме основні складові притаманні GR. Як не дивно, однією зі складових GR є лобізм. Що це таке і яка його роль у механізмі GR ми розглянемо трохи пізніше. Іншою складовою GR, яка спрямована на політичний вплив, взаємодію соціальних груп, держави та медіа-простору є зв'язки з громадськістю («public affairs»).

Важливе місце в механізмі GR займає репутація суб'єктів. Саме тому GR включає таку складову як політика представництва («policy representation»). Не менш важливою складовою є нормотворча комунікація («legislative communications»), адже без коректного законодавчо вибудованого зв'язку між суб'єктами не будуть виконані основні цілі GR. За умови поєднання всіх складових, GR виконуватиме такі важливі функції як ефективна взаємодія суб'єктів господарювання та органів державної влади, просування ініціатив суб'єктів господарювання і соціальних груп на державному рівні, підтримка економічної діяльності суб'єкта господарювання на зовнішніх ринках та ін.

Чи такий страшний лобізм, як його малюють?

Повернемося до раніше згаданої складової механізму GR — лобізму. Характерними рисами лобізму є його пов'язаність з політичною владою, можливість відстоювання інтересів окремих осіб, можливість суб'єктів побічно брати участь у створенні та підготовці правових і політичних рішень. Не можна не погодитися з тим, що під терміном «лобізм» суспільство часто розуміє щось негативне, сповнене несправедливості та упередженості. Насправді, лобізм полягає у певному впливі інтересів суб'єкта або груп суб'єктів на систему прийняття державних рішень. Іншими словами, це вплив на прийняття державних рішень з метою захисту інтересів соціальних груп, зазвичай спрямований на просування певних нормативних актів щодо захисту інтересів та представництва.

Безперечно, іноді лобізму притаманні такі негативні особливості як можливість збагачення певних соціальних груп, пріоритетність особистих інтересів над державними тощо. Однак це стосується лише так званого «чорного» лобізму, а на основі «білого» лобізму, тобто законодавчо правильного і врегульованого, утворилася концепція GR. Отже, лобізм є лише однією з технологічних складових у системі GR, яка за умови правильного застосування приносить користь інтересам суспільства та держави загалом.

Як відрізнити GR від лобізму?

Хибною є думка багатьох про те, що GR і лобізм — тотожні поняття. Між GR і лобізмом існують значні відмінності, однією з яких є те, що лобізм — це технологія для просування інтересів кола зацікавлених осіб в органах влади, а GR — це складова частина загального менеджменту, тому має набагато ширші завдання.

Метою лобізму є вирішення питань у профільному органі державної влади, досягнення прийняття необхідного політичного рішення. Мета GR — побудова комфортної, передбачуваної системи відносин у профільних для суб'єктів господарювання сферах. Очевидно, що GR більше належить до менеджменту і має на меті налагодження комунікації в компанії, інформаційно‑аналітичне управління, моніторинг, дотримання балансу інтересів та співпрацю між бізнесом, владою і соціальними групами, використовуючи різні інструменти.

Закордонна природа GR

Цікавим є те, що за кордоном, наприклад, в європейських країнах та США, сутність механізму GR дещо відрізняється від нашого. Зокрема, акцент робиться на маркетингу, консультаціях спеціалістів, громадській діяльності та активній комунікації всіх суб'єктів відносин. Безперечно, важливу роль відіграє юридична діяльність, адже для початку необхідно розробити або вдосконалити законопроєкти, які в майбутньому будуть представлені для розгляду. Проте успішність ефективного виконання таких законів залежить саме від вдалого маркетингу та суспільної підтримки.

Співпрацювати не можна лобіювати — речення, в якому немає місця для коми

Наразі явище GR набирає все більше обертів, у тому числі в Україні. Варто погодитися з тим, що в нашій країні поки що не вистачає нормативного регулювання з цього питання та культури GR, адже достатньо часто всі спроби налагодження механізму GR зводяться до лобізму, при чому не завжди «білого». Вже були спроби розробки та прийняття відповідних законопроєктів щодо лобізму та GR, але поки неуспішні.

Водночас продовжує зростати роль держави в реалізації бізнес-проектів, відносинах із суб'єктами господарювання та суспільством загалом. Під час такого стрімкого розвитку в країні почесне місце займає співпраця та просування найкращих законопроєктів для врівноваження інтересів усіх суб'єктів.

Підбиваючи підсумки, важливо наголосити на тому, що не існує однозначної відповіді на питання про те, чим є GR — лобізмом чи співпрацею. Адже для ефективності механізму GR необхідна збалансована наявність обох цих компонентів.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати