16 листопада 2020, 18:49

Гарантії працівників, обраних депутатами місцевих рад

Надія Йолкіна
Надія Йолкіна юристка ГО “Трудові ініціативи”
Катерина Швець
Катерина Швець юристка ГО “Трудові ініціативи”

Право бути обраним - одне із ключових конституційних прав громадян, проте що воно означає на практиці, коли працівника обирають депутатом у місцеву раду? Які гарантії надаються таким працівникам, чи можна їх звільняти у зв’язку з таким обранням?


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Питання поєднання представницьких повноважень та виконання посадових обов’язків працівника викликає багато запитань. Саме тому у даній статті ми вирішили розібратись та відповісти на ряд важливих питань згідно норм чинного законодавства.

1. Чи зобов'язане підприємство звільнити працівника у зв'язку з його обранням депутатом місцевої ради?

Звільняти таких працівників, як правило, не потрібно, оскільки депутат місцевої ради здійснює свої повноваження, не перериваючи основну виробничу або службову діяльність (ч. 1 ст. 6 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»).

Водночас, якщо депутат місцевої ради обраний секретарем сільської, селищної, міської ради, головою, заступником голови районної, обласної, районної в місті ради, то він не має права суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (за винятком викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, (ч. 2 ст. 6 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»).

У цьому випадку депутат повинен буде звільнитися з колишнього місця роботи.

Отже, ініціатором звільнення у даному випадку має бути працівник, саме тому він повинен письмово попередити про власне бажання розірвати з установою трудовий договір — написати заяву на звільнення, підстава звільнення п. 5 ч.1 ст. 36 Кодексу законів про працю України.

Якщо ж депутат місцевої ради не обраний на вищеперелічені посади, він не зобов'язаний звільнятися з основного місця роботи.

 2. Як правильно оформити відсутність працівника на робочому місці на час виконання державних обов'язків (наприклад, проведення сесії місцевої ради)?

Якщо працівника обрано депутатом місцевої ради, і його посада не є виборною, то він користується певними гарантіями. Так, відповідно до ст 119 Кодексу законів про працю України на час виконання державних або громадських обов'язків, якщо за чинним законодавством України ці обов'язки можуть здійснюватись у робочий час, працівникам гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку. Також згідно з положеннями статті 32  Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”:

1. На час сесії чи засідання постійної комісії місцевої ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших передбачених законом випадках депутат місцевої ради звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків.

2. У разі здійснення депутатських повноважень у робочий час депутату місцевої ради за основним місцем роботи відшкодовуються середній заробіток та інші витрати, пов'язані з депутатською діяльністю, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

Звертаємо увагу, що розрахунок середньої заробітної плати  працівникові, що  виконує державні і громадські обов'язки у робочий час здійснюється відповідно до  Постанови КМУ  від 8 лютого 1995 р. N 100 “Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати”

Щодо процедури звільнення працівника від виконання виробничих або службових повноважень за основним місцем роботи на час виконання депутатських повноважень (наприклад, для участі в сесії місцевої ради), то слід зазначити, що звільнення оформляється наказом (розпорядженням) роботодавця.

Підставою для видання такого наказу(розпорядження) будуть:

  • заява працівника;
  • копія посвідчення депутата місцевої ради (ст. 9 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”);
  • копії документів, що підтверджують право такого співробітника на звільнення від роботи (наприклад, повідомлення про скликання сесії районної ради, депутатом якої такий працівник є).

3. Чи зберігається робоче місце за працівником у разі обрання на виборну посаду?

Роботодавцям слід пам’ятати, що працівники, яких прийняті на виборну посаду також користуються певними гарантіями. Відповідно до статті 118 Кодексу законів про працю України працівникам, звільненим від роботи внаслідок обрання їх на виборні посади в державних органах, а також у партійних, профспілкових, комсомольських, кооперативних та інших громадських організаціях, надається після закінчення їх повноважень за виборною посадою попередня робота (посада), а при її відсутності - інша рівноцінна робота (посада) на тому самому або, за згодою працівника, на іншому підприємстві, в установі, організації.

Відповідно до частини 2 статті 33 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” депутату місцевої ради, який працював у раді на постійній основі, після закінчення таких повноважень надається попередня робота (посада), а за її відсутності - інша рівноцінна робота (посада) на тому самому або, за згодою депутата, на іншому підприємстві, в установі, організації.

Даною нормою передбачено право працівника, звільненого з роботи внаслідок обрання на виборну посаду у раді, на одержання після закінчення його повноважень за виборною посадою попередньої роботи (посади) на тому ж підприємстві, в установі, організації або надання йому рівноцінної роботи (посади).

! Звертаємо увагу, що в організації, де раніше працювала особа можуть відбутися структурні зміни, наприклад, реорганізація, яка призвела до скорочення займаної ним раніше посади. Тому у такій ситуації роботодавець при поверненні працівника може надати йому тільки рівноцінну роботу (посаду). При цьому під рівноцінною роботою (посадою) слід розуміти роботу (посаду), що не нижче за кваліфікацією або посадою від попередньої роботи обраного на виборну посаду працівника.

Також необхідно пам’ятати, що відповідно до абзацу 2 частини 1 статті 33 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” у з працівником, якого прийнято на роботу (посаду), що її виконував (займав) депутат місцевої ради, укладається строковий трудовий договір; цей договір розривається у разі повернення депутата місцевої ради на роботу, але не пізніш як через три місяці після припинення повноважень депутата місцевої ради.

Також важливо, що дострокове звільнення з виборної посади також слід розглядати як закінчення повноважень, що дає працівникові право на вищевказані гарантії (роз'яснення Мінсоцполітики у листі від 13.08.2009 р. № 9260/0/14-09/13)

4. Як діяти у разі якщо немає ніякої можливості надати працівнику ані колишню, ані рівноцінну їй роботу (посаду)?

Відповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 33 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” у разі неможливості надання відповідної роботи (посади) на період працевлаш­тування за колишнім депутатом місцевої ради зберігається, але не більше шести місяців, середня зарплата, яку він одержував на виборній посаді у раді, що виплачується з відповідного місцевого бюджету.

Для отримання середньої зарплати на час працевлаштування необхідно надати до ради:

  • довідку про неможливість його працевлаш­тування підприємством, де він працював до обрання, на попередній або рівноцінній роботі (посаді);
  • трудову книжку.

Виплата середньої зарплати колишньому депутату  буде здійснюватися за рішенням відповідної ради. У разі якщо колишній депутат місцевої ради до обрання на виборну посаду у раді не перебував у трудових відносинах з підприємством (установою, організацією) незалежно від форми власності та виду, зазначені вище гарантії на нього не поширюються. (роз’яснення Міністерства соціальної політики України в листі від 16.05.2014 № 746/13/74-14 )

Окрім цього, якщо колишній депутат місцевої ради має право на пенсійне забезпечення або йому призначена пенсія за віком, по інвалідності, у зв'язку із втратою годувальника, за вислугу років відповідно до закону, за ним не зберігається середня заробітна плата, яку він одержував на виборній посаді в раді (ч. 2 ст. 33 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”).

Також час, коли колишній депутат тимчасово не працював у зв'язку з неможливістю надання йому попередньої або рівноцінної роботи (посади) безпосередньо після закінчення строку його повноважень, зараховується, але не більше шести місяців, до страхового стажу і стажу роботи (служби) за спеціальністю, за якою депутат працював до обрання у місцеву раду, де він виконував свої обов'язки на постійній основі.

5. Інші гарантії депутатів місцевої ради

Відповідно до частини 4 статті 33 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” час роботи депутата у місцевій раді на постійній основі зараховується до загального і безперервного стажу роботи (служби) депутата, а також стажу роботи (служби) за тією спеціальністю, за якою він працював до обрання на виборну посаду в раді.

Відповідно до частини 1 статті 36 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” невиконання посадовими особами вимог закону щодо забезпечення гарантій депутатської діяльності тягне за собою відповідальність згідно із законом.

Таким чином, дотримання законодавчо встановлених гарантій є необхідним та важливим, адже саме дані гарантії є запорукою забезпечення трудових прав працівників обраних депутатами місцевих рад.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати