16 жовтня 2018, 14:35

Баланс між захистом персональних даних та їх розкриттям під час призначення на посаду судді

Опубліковано в №42 (644)

Віктор Дубовик
Віктор Дубовик «Волхв, ЮК» партнер
Ярослава Борка
Ярослава Борка «Волхв, ЮК» юрист

Як відомо, захист персональних даних в Україні гарантується на законодавчому рівні. Законодавство про захист персональних даних складають такі документи: Конституція України, Закон України «Про захист персональних даних», Закон України «Про інформацію», інші закони та підзаконні нормативно-правові акти, міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Однак, для зайняття посади судді передбачений особливий порядок призначення, який передбачає певне розкриття персональних даних кандидата. Трапляються випадки, коли під час добору та призначення на посаду судді члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України ставлять кандидатам на посаду судді достатньо провокаційні запитання (зокрема, інформацію про родичів, належність їхнього майна, працевлаштування, інші стосунки тощо). Саме про межі розкриття такої конфіденційної інформації поговоримо у цій статті.

Ст. 71 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» визначено вичерпний перелік документів, які подає кандидат на посаду судді. Окрім того, існує окремий нормативно-правовий акт, яким затверджено спеціальний порядок добору та призначення на посаду судді – Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, затверджене рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

У переліку необхідних документів, які подає кандидат на посаду судді, зазначена анкета кандидата на посаду судді, що містить інформацію про нього. Анкета складається з 15 сторінок, в яких містяться відомості про сімейний стан, дошлюбне прізвище другого з подружжя, повне прізвище, ім’я, по батькові членів сім’ї кандидата, а саме осіб, з якими кандидат перебуває у шлюбі, неповнолітніх дітей, осіб, які перебувають під опікою, піклуванням кандидата, осіб, з якими кандидат на посаду судді спільно проживає, але не перебуваєте у шлюбі. Для цієї категорії осіб необхідно вказати дату, місце народження, громадянство, посаду та місце роботи (навчання), а також зареєстроване та фактичне місце проживання (перебування).

Також під час подачі документів для участі у доборі кандидат надає письмову згоду на збирання, зберігання, обробку та використання інформації саме про себе як кандидата, однак жодним чином не про інших осіб, які є його родичами та/або знайомими.

Таким чином, існує потреба відмежування законодавцем персональних даних кандидата на посаду судді та персональних даних, пов’язаних з ним осіб, шляхом отримання від таких осіб окремої згоди на збирання, зберігання, обробку та використання інформації щодо себе.

Слід звернути увагу, яким чином регулює питання доступу до персональної інформації Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. У Конвенції зазначено, що деякі фундаментальні права, зокрема право на одержання та передачу інформації, можуть піддаватися обмеженням. Європейський суд з прав людини конкретизує випадки цих обмежень: втручання має здійснюватися на підставі закону, в інтересах, вичерпний перелік яких встановлено Конвенцією, та бути необхідним у демократичному суспільстві.

Більшість країн Європи розділяє персональні дані на загальні (прізвище, ім'я, по батькові, дата і місце народження, громадянство, місце проживання) та вразливі (інформація про здоров'я, етнічна приналежність, релігія, ідентифікаційні номери, відбитки пальців, записи голосу, фотографії, судимість та ін.). Вразливі персональні дані підлягають більш високому ступеню захисту. Зокрема, забороняється збирати, зберігати, використовувати та передавати без згоди суб'єкта саме вразливі дані, а не всі без винятку. Однак українське законодавство не має такого поділу, що призводить до розголошення відомостей, розкриття яких заборонено ЄСПЛ (зокрема, під час проходження процедури призначення суддів).

Таким чином, для того, щоб не отримати звинувачення у порушенні Конвенції про права людини під час призначення суддів, Україні необхідно привести національне законодавство у відповідність до європейського та забезпечити право на захист персональних даних як приватних, так і публічних осіб.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати