23 лютого 2021, 13:18

Правила врегулювання небалансів на ринку електричної енергії: що змінилося

Опубліковано в №4 (734)

Марина Гріцишина
Марина Гріцишина «Sayenko Kharenko, ЮФ» керівник практики енергетики, голова комітету АПУ з питань енергетики, нафти та газу

З чого все починалося


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Важливою умовою стабільної роботи ринку електричної енергії є дотримання балансу між виробництвом та споживанням електричної енергії. На ринках, що засновані на монополії та відсутності конкуренції, питання дотримання балансу між попитом та пропозицією вирішувалось досить просто: виробники електричної енергії підтримували великі резерви генеруючих потужностей, які були дуже неефективні та дорогі, а витрати на ці додаткові резерви оплачувались за рахунок споживачів чи податків. При цьому проблеми з балансом попиту та пропозиції вирішувались шляхом обмеження генерації.

З впровадженням конкурентних ринків електричної енергії підходи до виробництва та споживання змінились. Зараз учасники ринку та оператор системи передачі несуть спільну відповідальність за баланс виробництва та споживання електричної енергії. Саме тому учасники ринку планують свою діяльність таким чином, щоб балансувати виробництво та попит з найменшими відхиленнями.

З 1 липня 2019 р. в Україні діє новий ринок електричної енергії. Відповідно до ст. 3 Закону України «Про ринок електричної енергії», він функціонує на конкурентних засадах, крім діяльності суб'єктів природних монополій, з обмеженнями, встановленими законом. З початку роботи нового ринку діє й балансуючий ринок, а для учасників ринку встановлені правила щодо врегулювання небалансів та відповідальності за них. Але перше, ніж переходити до цих правил, слід розуміти, що таке небаланси.

Що таке небаланси

Закон України «Про ринок електричної енергії» визначає небаланси електричної енергії як різницю між фактичними обсягами відпуску або споживання, імпорту, експорту електричної енергії сторони, відповідальної за небаланс, та обсягами купленої і проданої електричної енергії. Небаланси розраховуються відповідно до правил ринку та для кожного розрахункового періоду.

У ЄС правила балансування на ринку електричної енергії встановлені в регламенті (ЄС) 2017/2195 від 23 листопада 2017 р. про встановлення керівних принципів щодо балансування електроенергії. Згідно з цим регламентом, небалансами є обсяг електричної енергії, розрахований для сторони, відповідальної за небаланси, як різниця між виділеним обсягом та кінцевою позицією цієї сторони, включаючи будь-яке коригування небалансу в межах наданого періоду.

Залежно від різниці відпуску та споживання, небаланси можуть бути позитивними та негативними.

При позитивному:

 • обсяг відпуску електричної енергії більший, ніж обсяг, запланований до продажу; або
 • обсяг спожитої електричної енергії менший, ніж обсяг закупленої електричної енергії.

Іншими словами, позитивний небаланс — це надлишок виробленої та не спожитої електричної енергії.

При негативному небалансі:

 • обсяг відпуску електричної енергії менший, ніж обсяг, запланований до продажу; або
 • обсяг спожитої електричної енергії більший, ніж обсяг закупленої електричної енергії.

Тобто негативний небаланс — це обсяг невиробленої електричної енергії або електричної енергії, яку потрібно додатково закупити для споживання.

Виходячи з цих особливостей позитивного та негативного небалансу, питання щодо їх оплати вирішуються оператором системи передачі (ОСП) НЕК «Укренерго» наступним чином:

 • при позитивному небалансі ОСП викупає надлишок електричної енергії, але за значно нижчою ціною, ніж на інших сегментах ринку;
 • при негативному небалансі потрібно докупляти електричну енергію за більш високими цінами, і ці витрати понесе сторона, відповідальна за баланс.

Для того, щоб зрозуміти, хто відповідає за небаланси, слід розуміти, хто є стороною, відповідальною за баланс на ринку електричної енергії України.

Хто відповідає за небаланси

В Україні стороною, відповідальною за баланс, є учасник ринку, зобов'язаний повідомляти та виконувати свої погодинні графіки подачі електричної енергії відповідно до обсягів купленої та/або проданої електроенергії, та фінансово відповідальний перед ОСП за свої небаланси. Відповідальність на небаланси несуть усі учасники ринку електричної енергії, крім споживачів, які купують її за договором постачання. Але певні особливості щодо відповідальності за небаланси мають також виробники ВДЕ.

До 2021 р. в Україні виробники ВДЕ не несли відповідальність за небаланси. Слід зазначити, що такі винятки для виробників ВДЕ були не лише в Україні — у інших країнах вони також часто звільнялись від відповідальності за небаланси. Але в Європейському Союзі вимоги щодо відповідальності за небаланси для виробників ВДЕ змінились відповідно до регламенту (ЄС) 2019/943 від 5 червня 2019 р. про внутрішній ринок електроенергії. Згідно з цим документом, усі виробники ВДЕ несуть відповідальність за небаланси, крім наступних:

 • демонстраційні проєкти інноваційних технологій;
 • установки, що отримують підтримку згідно з правилами ЄС про державну допомогу та введені в експлуатацію до 4 липня 2019 р.; та
 • об'єкти ВДЕ із встановленою потужністю менше 400 кВт, що введені в експлуатацію до 1 січня 2026 р.

Для об'єктів ВДЕ в ЄС, введених в експлуатацію після 1 січня 2026 р., звільнення від відповідальності за небаланси може застосовуватися лише до установок із встановленою потужністю менше 200 кВт.

З 2021 р. виробники ВДЕ в Україні також несуть відповідальність за небаланси в рамках балансуючої групи гарантованого покупця. Зокрема, вони відшкодовують гарантованому покупцю вартість врегулювання небалансів за наступними правилами:

 • для об'єктів ВДЕ із встановленою потужністю більше 1 МВт:

— з 1 січня 2021 р. — 50%;

— з 1 січня 2022 р. — 100%;

 • для об'єктів ВДЕ із встановленою потужністю менше 1 МВт:

— з 1 січня 2021 р.

— 10% з подальшим збільшенням на 10% щороку до 100% у 2030 р.

При цьому при відшкодуванні вартості врегулювання небалансів для виробників ВДЕ до 31 грудня 2029 р. встановлені допустимі відхилення у фактичних погодинних обсягах відпуску електричної енергії на 10% для вітрової генерації та 5% для сонячної генерації.

Отже, всі учасники ринку електричної енергії в Україні, крім виключень щодо виробників ВДЕ та споживачів, зобов'язані нести фінансову відповідальність за небаланси електричної енергії перед ОСП. Але ця відповідальність залежить від результатів врегулювання небалансів.

Особливості врегулювання небалансів

Врегулюванням небалансів електричної енергії, відповідно до ст. 70 Закону України «Про ринок електричної енергії», є вчинення стороною, відповідальною за баланс, правочинів щодо купівлі-продажу електричної енергії з ОСП в обсягах небалансів за цінами небалансів, визначеними відповідно до правил ринку. Іншими словами, це продаж надлишку електричної енергії або купівля її недостатніх обсягів на балансуючому ринку.

Для врегулювання небалансів учасники ринку повинні:

 • стати стороною, відповідальною за баланс, або учасником балансуючої групи, щоб передати свою фінансову відповідальність іншій стороні, відповідальній за баланс;
 • укласти договір про врегулювання небалансів з ОСП;
 • надавати гарантії виконання фінансових зобов'язань за договорами про врегулювання небалансів відповідно до Правил ринку.

При цьому, відповідно до п. 6.1.1 Правил ринку, гарантований покупець звільнений від зобов'язання щодо надання оператору системи передачі фінансових гарантії виконання зобов'язань за договорами про врегулювання небалансів електричної енергії.

У балансуючій групі гарантованого покупця стороною, відповідальною за баланс, є гарантований покупець. За даними реєстру гарантованого покупця, станом на 8 лютого 2021 р. до складу балансуючої групи входять 838 виробників ВДЕ. За Правилами ринку, гарантований покупець несе фінансову відповідальність перед ОСП за небаланси електричної енергії всіх учасників балансуючої групи. При цьому вартість небалансів гарантованого покупця розраховується ОСП для кожного розрахункового періоду доби залежно від обсягу небалансів та їх цін, визначених Правилами ринку.

Варто зазначити, що за Правилами ринку учасники балансуючої групи несуть фінансову відповідальність за небаланси перед стороною, відповідальною за баланс, у рамках своїх небалансів електричної енергії. Тому виробники ВДЕ як учасники балансуючої групи гарантованого покупця несуть відповідальність за небаланси перед гарантованим покупцем.

Відповідальність за небаланси

Відповідно до Порядку купівлі гарантованим покупцем електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії, затвердженого постановою НКРЕКП №641 від 26 квітня 2019 р. (далі — Порядок), виробниками ВДЕ здійснюється відшкодування гарантованому покупцю частки вартості врегулювання небалансу відповідно до закону та Порядку. Обсяг відшкодування розраховується за формулами і залежить від:

1. Результатів прогнозування відпуску електроенергії

15 січня 2021 р. НКРЕКП внесла зміни до Порядку щодо прогнозування відпуску та споживання електричної енергії. За новими правилами, виробники ВДЕ повинні надавати гарантованому покупцю прогнозні та оновлені графіки відпуску та споживання:

 • до 9:00 за день до торгового дня;
 • з 15:00 дня, що передує торговому, але не пізніше, ніж за 55 хвилин до «закриття воріт» ВДР.

У попередніх положеннях Порядку оновлений графік відпуску електричної енергії можна було надавати не пізніше 2 годин 45 хвилин, тобто майже за 3 години до «закриття воріт» ВДР. За таких умов прогнозувати відпуск електричної енергії сонячної та вітрової генерації дуже складно, тому зменшення періоду для оновлення графіка відпуску до 55 хвилин матиме позитивний вплив на якість прогнозування виробників ВДЕ.

2. Обсягів не відпущеної електричної енергії виробником ВДЕ у результаті виконання команд ОСП

Ще однією важливою зміною є врахування при розрахунках частки вартості врегулювання небалансів обсягів не відпущеної виробником ВДЕ електричної енергії у результаті виконання команд ОСП на зменшення навантаження. У попередніх редакціях Порядку можливі команди ОСП на зменшення навантаження при розрахунках небалансів не були враховані.

Оплата небалансів у балансуючій групі гарантованого покупця здійснюється наступним чином:

 • гарантований покупець підписує акт купівлі-продажу електричної енергії для врегулювання небалансів з ОСП за розрахунковий місяць;
 • після розрахунків з ОСП гарантований покупець здійснює розрахунок частки відшкодування вартості врегулювання небалансу електричної енергії гарантованого покупця та направляє виробникам ВДЕ акт приймання-передачі частки відшкодування вартості врегулювання небалансу електричної енергії;
 • гарантований покупець та виробник ВДЕ підписують акт приймання-передачі частки відшкодування вартості врегулювання небалансу у строки, встановлені в Порядку;
 • виробник ВДЕ здійснює оплату частки відшкодування вартості врегулювання небалансу електричної енергії гарантованому покупцю протягом перших 3 робочих днів з дати отримання акта приймання-передачі.

Важливо враховувати, що виробники ВДЕ втрачають членство в балансуючій групі гарантованого покупця у разі нездійснення оплати частки відшкодування вартості врегулювання небалансу. Про це гарантований покупець повідомляє ОСП на наступний день після порушення умов та строків оплати. Проте виробники ВДЕ набувають право на членство в балансуючій групі гарантованого покупця після:

 • надання підтверджуючих документів про повну оплату частки відшкодування вартості врегулювання небалансу; та;
 • отримання від гарантованого покупця протягом 3 робочих днів згоди на включення до балансуючої групи.

Таким чином, правила врегулювання небалансів встановлені для всіх учасників ринку електричної енергії. Однак з 2021 р. відбулися суттєві зміни щодо відповідальності за небаланси виробників ВДЕ, які раніше були звільнені від відповідальності за баланс. І стосуються вони не лише розміру відповідальності за небаланси, а й умов про прогнозування та роботи балансуючої групи гарантованого покупця.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати