18 вересня 2023, 17:24

Що змінить новий закон про кредитні спілки?

Марина Хеленюк
Марина Хеленюк «Stron Legal Services» юрист

30 серпня 2023 р. Президент України підписав новий Закон України «Про кредитні спілки» (далі – «Закон»). Прийняття Закону завершує собою велику реформу небанківського фінансового ринку, яка проходила в Україні останні декілька років.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Так, Закон має на меті якісно та концептуально оновити чинний ЗУ «Про кредитні спілки» від 2001 р., що досить застарів, не враховує особливостей розвитку українського небанківського фінансового ринку та глобальних тенденцій розвитку сфери. Отже, Закон закріплює нові підходи щодо регулювання та діяльності кредитних спілок в Україні та набуде чинності 1 січня 2024 року.

Основними завданнями Закону було визначено:

  • розширення можливостей кредитних спілок надавати нові види послуг;
  • підвищення рівня доступності фінансових послуг для широкого загалу;
  • вдосконалення вимог до ліцензування і корпоративного управління в кредитних спілках
  • підвищення рівня капіталізації та стресостійкості кредитних спілок для зміцнення надійності сектору та довіри до нього споживачів;
  • вдосконалення порядку проведення загальних зборів членів кредитних спілок;
  • запровадження ризик-орієнтованого підходу до нагляду за кредитними спілками;
  • впровадження системи завчасного попередження ризиків для швидкого реагування на можливі проблеми в діяльності кредитної спілки;
  • вдосконалення процедури добровільного та примусового виходу кредитних спілок з ринку.

Розглянувши детальніше текст Закону, можемо виділити наступні зміни

1. Розширення переліку осіб, що можуть бути членами кредитної спілки

Нагадаємо, що визначення «кредитної спілки» було закріплено ще у 2001 році. Тому нині чинне національне законодавство визначає кредитну спілку як некомерційну організацію, засновану фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки. Кредитна спілка є фінансовою установою, виключним видом діяльності якої є надання фінансових послуг, передбачених Законом України «Про кредитні спілки». Також кредитну спілку віднесено до кредитних установ – фінансових установ, які відповідно до закону мають право за рахунок залучених коштів надавати кредити на власний ризик.

Одразу звертаємо увагу, що новий Закон змінює це визначення і відповідно до ст. 1 Закону, кредитна спілка – фінансова установа, створена на засадах кооперації з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових та інших послуг, передбачених цим Законом, а також здійснення іншої діяльності, визначеної цим Законом, за рахунок об'єднання грошових внесків членів кредитної спілки та інших визначених цим Законом джерел. Далі по тексту Закону бачимо, що членами кредитної спілки можуть бути фізичні особи, фізичні особи-підприємці та юридичні особи, визначенні в ст. 14 Закону. Так, це нововведення дає можливість стати членами кредитної спілки фермерським господарствам, кооперативам, мікропідприємствам, професійним спілкам зі статусом первинних або місцевих, релігійним організаціям, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та мікропідприємствам.

2. Перелік послуг, що надаються кредитними спілками

Досі чинний ЗУ «Про кредитні спілки» від 2001 р. передбачає, що кредитна спілка – це неприбуткова організація з обмеженим переліком послуг (кредитування та надання фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки). Новий же Закон, по-перше, не має посилання на «неприбутковість» кредитної спілки, а також значно розширює послуги, що може надавати кредитна спілка.

Зокрема, Закон визначає, що кредитна спілка може надавати такі види фінансових послуг:

1) на підставі стандартної ліцензії:

а) надання коштів та банківських металів у кредит;

б) залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню;

2) на підставі спрощеної ліцензії - надання коштів та банківських металів у кредит.

Крім того, кредитна спілка має право здійснювати іншу господарську діяльність, виключно за умови, що така діяльність, послуги пов'язані з основною діяльністю кредитної спілки з надання фінансових послуг або необхідна кредитній спілці для забезпечення більшої доступності фінансових послуг для її членів. Тому, кредитні спілки можуть здійснювати посередницькі, консультаційні, інформаційні послуги, пов'язані із наданням фінансових послуг, вести благодійну діяльність, надавати в оренду та суборенду майно і т.д.

3. Удосконалення системи управління кредитною спілкою

Раніше вимог до системи управління кредитною спілкою не було закріплено в законодавстві. Наразі новий Закон передбачає, що кредитна спілка повинна мати ефективну систему управління, організовану з дотриманням вимог цього Закону з урахуванням розміру, особливостей діяльності кредитної спілки, її плану діяльності, переліку та обсягів послуг, що нею надаються, профілю ризику, значущості кредитної спілки. Також система управління кредитною спілкою повинна відповідати ряду вимог, таких як прозорість організаційної структури, ефективність системи внутрішнього контролю, забезпечення підконтрольності між наглядовою радою та правлінням, посадовими особами та підрозділами кредитної спілки, а також унеможливлення (запобігання) прийняття зазначеними органами, особами, підрозділами рішень, що можуть призвести до негативних наслідків у діяльності кредитної спілки тощо.

Також Закон вносить зміни до процедури проведення загальних зборів та дозволяє проведення дистанційних зборів у режимі відеоконференції. Крім цього, розбудовується система здійснення контролю за діяльністю, а також щорічної оцінки ефективності діяльності спілки.

Закон встановлює заборону керівникам кредитної спілки та особам, що здійснюють ключові функції у кредитній спілці, бути представниками інших членів кредитної спілки на загальних зборах членів кредитної спілки, та запроваджує вимогу погодження Національним банком України кандидатів на посади керівників кредитної спілки. Також НБУ отримує право вимагати заміни будь-кого з керівників, головного ризик-менеджера та головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, якщо їх професійна придатність та/або ділова репутація не відповідають встановленим НБУ вимогам.

Також кредитні спілки матимуть право передавати функції, окремі завдання та процеси у межах таких функцій на аутсорсинг.

4. Удосконалення вимог до структури капіталу кредитної спілки

Так, кредитна спілка зобов'язана спрямовувати до резервного капіталу не менше 50% прибутку, що залишається у її розпорядженні за підсумками звітного періоду), до моменту, коли на кінець звітного періоду співвідношення резервного капіталу до активів кредитної спілки становитиме не менше 15%, а непокритий збиток буде відсутній.

У разі якщо за підсумками звітного періоду співвідношення резервного капіталу до активів кредитної спілки становить від 15% до 20%, а непокритий збиток відсутній, кредитна спілка зобов'язана спрямувати до резервного капіталу не менше 10% прибутку, що залишається в розпорядженні кредитної спілки за підсумками звітного періоду. А у випадку, якщо співвідношення резервного капіталу до активів кредитної спілки становить понад 20%, а непокритий збиток відсутній, кредитна спілка спрямовує до резервного капіталу частину прибутку, в розмірі, визначеному рішенням загальних зборів членів кредитної спілки.

Отже, вважаємо, що новий Закон про кредитні спілки значно вплине на розвиток інституту кредитних спілок в Україні, зокрема, гармонізує національне законодавство зі світовою практикою у цій сфері. Звичайно, очікується, що кредитні спілки стануть більш стабільними, прозорими та ефективними. Варто також зазначити, що після закінчення війни, сектор небанківських фінансових послуг підлягатиме новим змінам від Регулятора.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати