22 січня 2019, 14:47

З пустого в порожнє: чому зміни до ПК не вплинуть на роботу АМКУ

Опубліковано в №2-3 (656-657)

Світлана Панаіотіді
Світлана Панаіотіді державна уповноважена Антимонопольного комітету України

Нещодавно Законом №2628-VIII було доповнено Прикінцеві положення Податкового кодексу України пунктом, відповідно до якого положення законів України «Про Антимонопольний комітет України» та «Про захист економічної конкуренції» не застосовуються до об'єктів права інтелектуальної власності та/ або здійснення діяльності, пов'язаної з їх використанням, а також до правовідносин, що виникають у процесі будь-якого використання об'єктів права інтелектуальної власності. Прийняття зазначеної поправки зчинило галас і створило певні побоювання щодо того, чи зможе Комітет надалі виконувати свої обов'язки, а також чи не буде поставлено під загрозу питання недобросовісної конкуренції, розслідування антиконкурентних дій та інших зловживань суб'єктів господарювання.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Я вважаю, що зазначена норма не перешкоджатиме мені як державній уповноваженій АМКУ продовжувати свою роботу в повному обсязі. Комітет здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, законів України «Про захист економічної конкуренції», «Про захист від недобросовісної конкуренції», «Про державну допомогу суб'єктам господарювання», «Про Антимонопольний комітет України», а також інших законів та нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цих законів.

При цьому, відповідно до ч. 3 ст. 3 Закону України «Про захист економічної конкуренції», особливості застосування законодавства про захист економічної конкуренції (зокрема, щодо певних галузей промисловості) можуть бути встановлені виключно шляхом внесення змін до цього Закону.

Окрім того, відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», у процесі розгляду заяв і справ про узгоджені дії, концентрацію, порушення законодавства про захист економічної конкуренції, в тому числі під час проведення розслідування, дослідження, прийняття розпоряджень, рішень за заявами та справами, здійснення інших повноважень у сфері контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, контролю за узгодженими діями, концентрацією органи та посадові особи Антимонопольного комітету України керуються лише законодавством про захист економічної конкуренції.

Внесені без погодження з Комітетом зміни до Податкового кодексу України, який має зовсім іншу сферу регулювання (відносини у сфері справляння податків і зборів), спрямовані на встановлення особливостей застосування законодавства про захист економічної конкуренції, а саме вилучення з-під контролю Комітету дуже широкого кола правовідносин, пов'язаних з використанням об'єктів прав інтелектуальної власності, без додержання вимоги щодо обов'язкового внесення відповідних змін до спеціального законодавства.

Отже, за таких обставин вважаю, що як державна уповноважена Комітету у процесі виконання своїх повноважень я повинна керуватися нормами не Податкового кодексу України, а спеціального законодавства про захист економічної конкуренції.

Також дуже важливо не забувати про обов'язки України в межах Угоди про Асоціацію. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони, прямо передбачає, що у разі виникнення розбіжностей між положеннями Закону України «Про захист економічної конкуренції» та іншими суттєвими положеннями про конкуренцію Україна гарантує, що положення Закону України «Про захист економічної конкуренції» мають переважну силу в межах цих розбіжностей (ч. 2 (b) ст. 253 Угоди).

Отже, у разі наявності розбіжностей між Законом України «Про захист економічної конкуренції» та іншими нормативно-правовими актами перевага надається саме Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Угода про асоціацію була ратифікована Україною Законом №1678-VII від 16.09.2014 р. Згідно з ч. 1 ст. 9 Конституції України, чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. У ч. 2 ст. 19 Закону України «Про міжнародні договори України» закріплено принцип примата міжнародного права: якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору. Аналогічно, згідно з ч. 3.2 ст. 3 Податкового кодексу України, якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору.

Внесення Законом №2628-VIII змін до Податкового кодексу України, якими з-під дії законодавства про захист економічної конкуренції вилучається діяльність та правовідносини, пов'язані з використанням об'єктів прав інтелектуальної власності, прямо суперечить зобов'язанням України за Угодою про асоціацію, а отже, ці зміни не можуть застосовуватися відповідно до примата Угоди про асоціацію над положеннями Податкового кодексу України.

Враховуючи вищезазначене, як державна уповноважена АМКУ я продовжуватиму виконувати свою роботу, керуючись відповідним законодавством. Сподіваюся, що судді також займуть аналогічну позицію під час судового оскарження рішень АМКУ.

Окремо варто звернути увагу читачів на те, що положення про обмеження сфери застосування законодавства про захист економічної конкуренції (його непоширення на відносини, пов'язані з об'єктами прав інтелектуальної власності) були внесені до Законопроекту №9260 без погодження з АМКУ як правка до законопроекту від народного депутата України.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати