11 серпня 2023, 17:20

Посилення повноважень Антимонопольного комітету України

Pragma Consulting Group

9 серпня 2023 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №5431, яким внесено суттєві зміни до законодавства щодо повноважень Антимонопольного комітету України (АМКУ) та загальних підходів до контролю за дотриманням антимонопольного законодавства. Хоча законопроєкт розроблявся в рамках імплементації законодавства ЄС, його положення викликали досить широку та тривалу дискусію, з огляду на важливість прийнятих змін. Короткий огляд основних змін – у нашому інформаційному бюлетені


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Перевірки АМКУ: деталізація повноважень та порядок 

АМКУ і раніше мав повноваження проводити перевірки в рамках розгляду справ – водночас законопроєкт №5431 уточнює відповідні положення. По-перше, в ньому прямо зазначено, що під час перевірок, що здійнюються на підставі рішення господарського суду, АМКУ має право:

  • мати безперешкодний доступ до приміщень підприємства та їхніх інших володінь незалежно від їх місцезнаходження;

  • робити копії або отримувати копії інформації;

  • вилучати предмети чи носії інформації, документи, опечатувати приміщення та інформаційні системи з метою недопущення доступу до інформації;

  • проводити огляд приміщень та інших володінь суб'єктів господарювання.

Враховуючи таку деталізацію, обсяг повноважень під час проведення перевірок був предметом довготривалих дискусій, зважаючи на потенційний значний вплив на роботу субʼєкта господарювання. Також перша редакція законопроекту надавала АМКУ повноваження в частині проведення перевірок у житлі працівників, яку визнали надмірним повноваженням і вилучили в процесі підготовки законопроєкту до другого читання.

Перевірки можуть проводитися лише в рамках розгляду справи. Однак у разі необхідності перевірки АМКУ може не повідомляти підприємство про відкриття справи до проведення перевірки – якщо тільки вона не проводиться пізніше ніж через 20 днів після відкриття справи.

З метою забезпечення прав суб'єкта господарювання, яке перевіряється, законопроєктом уточнюється порядок проведення таких перевірок, у тому числі щодо заборони їх проведення в неробочий час, документів, що скаладються за результатами перевірки, підстав для проведення перевірок, встановлення максимальної тривалості перевірки (до 30 днів). При цьому до проведення перевірки можуть залучатися представники поліції та інших правоохоронних органів, митних органів. Також, оскільки перевірки за цим законопроєктом чимось схожі на обшуки, що проводяться в рамках розслідування кримінальних справ, до Господарського процесуального суду України внесено додаткові зміни з метою забезпечення судового контролю.

Розгляд справ і процедури врегулювання та звільнення від відповідальності

Прийнятий законопроєкт вносить зміни до низки процедурних питань, зокрема встановлює строки розгляду справ, забезпечує процесуальні рамки для збирання доказів та змінює процедури пом'якшення.

По-перше, згідно з новоприйнятим регулюванням, справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції мають розглядатися не більш ніж протягом 3 років. У разі необхідності цей строк може бути продовжено, але не більше ніж на 2 роки. Якщо рішення у справі не було прийнято протягом визначених термінів, справа має бути закрита.

По-друге, нещодавно прийнятий законопроєкт приділяє особливу увагу збору доказів як шляхом надання додаткових інструментів для цього АМКУ (зокрема, перевірок та доступу до деяких видів інформації з обмеженим доступом), так і зобов’язання інших органів державної влади (зокрема, фіскальних органів) передавати до АМКУ інформацію, яка можуть бути доказами у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Прийнятий законопроект встановлює правила збору, зберігання та використання доказів, зібраних АМКУ під час розгляду справи.

Нарешті, прийнятий закон передбачає більш детальні процедури врегулювання та звільнення від відповідальності – включаючи підстави для їх застосування, можливе пом’якшення відповідальності та підстави для незастосування таких процедур.

Доступ до інформації та прозорість роботи АМКУ

Ще одна важлива новація – суттєво розширені повноваження АМКУ щодо доступу до інформації. Прийнятий законопроєкт передбачає, що АМКУ має доступ до інформації, що охороняється банківською та нотаріальною таємницею. Водночас він надає субʼєктам господарювання право повторно не надавати інформацію, яка вже була надана протягом 12 місяців до того.

Крім того, нове регулювання зобов’язує АМКУ працювати прозоро, зокрема, забезпечуючи оприлюднення рекомендацій, попередніх рішень протягом 10 днів після їх прийняття.

Оскільки АМКУ, окрім своїх функцій із захисту економічної конкуренції, також здійснює контроль за державними закупівлями та відповідає за розгляд скарг, прийнятий законопроєкт передбачає обов’язок вести Державний реєстр суб'єктів господарювання, притягнутих до відповідальності за вчинення порушення у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів. Доступ до інформації в цьому реєстрі має бути відкритим і безкоштовним.

Нове у сфері контролю за економічними концентраціями 

По-перше, прийнятий законопроєкт вносить зміни до визначення термінів «єдиний майновий комплекс» і «контроль», які є ключовими для розуміння процесів, що призводять до економічної концентрації.

Також, прийнятий закон уточнює визначення окремих дій, які вважаються економічною концентрацією, і додає нове – права купівлі, які дають змогу визначати умови господарської діяльності, видавати обов’язкові до виконання розпорядження або виконувати функції органу управління суб’єкта господарювання. та/або забезпечують вирішальний вплив на формування органу управління, на результати голосування чи прийняття рішень органами суб'єкта господарювання.

Крім того, у новоприйнятому законопроєкті серед учасників концентрації прямо перераховуються особи, які беруть участь у приватизації державного та комунального майна. Він також встановлює правила розрахунку порогових значень для обов’язкового контролю АМКУ за економічною концентрацією в самому Законі України «Про захист економічної конкуренції».

Важливо: у редакції законопроєкту, поданій Комітетом до другого читання, було запропоновано внести зміни до Закону України «Про державну допомогу», спрямовані на вдосконалення процедур надання державної допомоги. Однак ці правки не були підтримані парламентом під час голосування та були вилучені з остаточного тексту.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати