27 лютого 2023, 16:04

Уряд вніс чергові зміни до Постанови №1178

Тетяна Руденко
Тетяна Руденко адвокат у сфері захисту економічної конкуренції, публічних закупівель

Маємо чергові зміни до Постанови №1178 – коротко про основне. 


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


З 25.02.2023 набула чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 17.02.2023 №157, якою внесено зміни до Постанови №1178 (Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»). Причому зміни внесені як до власне Постанови № 1178, так і до затверджених нею Особливостей.

Проаналізувавши нововведення, можна виокремити два аспекти:  по-перше, відкориговано окремі пункти Постанови №1178, щодо яких виникали запитання, або ж вони не відповідали іншим положенням нормативно-правових актів у сфері закупівель. По-друге, зроблено черговий крок до повернення конкуренції у закупівлі. 

Тепер про зміни докладніше. 

Уточнено перелік осіб, пов'язаних із російською федерацією та республікою білорусь, в яких замовникам забороняється закуповувати товари, роботи та послуги. 

Також унормовано, що у всіх випадках – проведення торгів, оприлюднення звіту про укладений договір, оприлюднення самого договору, змін до договору, у річному плані, замовники можуть не оприлюднювати інформацію про місцезнаходження, своє чи постачальника, або місце поставки, якщо вважають що оприлюднення такої інформації несе ризики для безпеки. 

Змінами передбачено, що замовник оприлюднює договір з усіма додатками до нього, укладений як у результаті проведення відкритих торгів, так і в результаті використання електронного каталогу відповідно до пункту 10 Особливостей. 

Повідомлення про внесення змін до договору та зміни нього оприлюднюються відповідно до Закону з урахуванням Особливостей, а саме протягом трьох робочих днів. 

Що стосується договорів, укладених без використання електронної системи закупівель, то замовник у випадку і в порядку, передбаченому пунктом 3-8 Прикінцевих положень Закону оприлюднює в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель.

Отже, якщо договір про закупівлю укладений без використання електронної системи закупівель, та його вартість становить 50 тис грн та вище, замовник протягом 10 робочих днів з дня укладення такого договору оприлюднює звіт про укладений договір. 

Окремо підкреслено, що у разі здійснення закупівлі, вартість якої є меншою, ніж 50 тис. грн, без використання електронної системи закупівель, замовник не оприлюднює в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель.

Тобто зроблено ще один крок в сторону зменшення навантаження на закупівельників щодо оприлюднення звітів. З огляду на те, що левову частку закупівель зараз становлять саме договори, укладені без застосування електронної системи закупівель, це може суттєво зберегти час замовників. Лише не забувайте, що до річного плану вносяться всі закупівлі без винятку та незалежно від їх вартості. 

Змінами визначено,  що таке послуги з поточного ремонту, де вартісні межі становлять 200 тис грн. Це послуги, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу ІІ Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки № 708. Тобто предмет закупівлі визначається за кожним окремим будинком, будівлею, спорудою, лінійним об’єктом інженерно-транспортної інфраструктури згідно з термінологією державних будівельних норм ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проєктної документації на будівництво», та/або галузевих будівельних норм ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт».

У такий спосіб чітко визначається, що поточний ремонт – це ремонт саме будівель, лінійних об’єктів, доріг, але не машин, обладнання, будь-якої іншої техніки. 

Адаптовано пункт 18 Особливостей щодо випадків, за яких умови договору про закупівлю можуть відрізнятися від вимог тендерної документації. Виключення звороту «за результатами аукціону» дає можливість замовникам одразу коригувати умови договору в разі потреби. 

Пункт 28 Особливостей, згідно з яким формується тендерна документація, доповнено, зокрема, вимогами, що в тендерній документації обов’язково зазначаються:

  • один або кілька кваліфікаційних критеріїв відповідно до ст. 16 Закону з урахуванням положень цих особливостей та інформація про спосіб підтвердження відповідності учасників процедури закупівлі установленим критеріям і вимогам згідно із законодавством. 

Тобто замовники мають встановити принаймні один кваліфікаційний критерій для всіх відкритих торгів, а не тільки тих, предметом закупівлі яких є роботи та/або послуги. 

  • підстави для відмови в участі у відкритих торгах, встановлені пунктом 44 цих Особливостей, та інформація про спосіб підтвердження відсутності підстав для відхилення. Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відсутність підстав для відхилення тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та/або переможця, визначених пунктом 44 цих особливостей, у разі, коли така інформація є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації», та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, та/або може бути отримана електронною системою закупівель шляхом обміну інформацією з іншими державними системами та реєстрами.

Положення  Особливостей щодо можливості надання 24 годин на виправлення невідповідностей в технічній специфікації, технічних умовах викладене тепер наступним чином:

Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерній пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). 

Змінено формулювання підстав для відхилення тендерної пропозиції, і така підстава як невідповідність умовам технічної специфікації буде читатися так: 

Тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації  та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності у інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 40 Особливостей.  

Замінено вимоги пункту 44 Особливостей, за яких пропозиція учасника відхиляється – тепер відсутня прив’язка до ст. 17 Закону, а самі вимоги викладаються інакше. Якщо ст. 17 передбачено підтвердження доброчесності відповідно до пунктів 3, 5, 6, 12 з боку службової (посадової) особи учасника, яку уповноважено представляти інтереси учасника під час процедури закупівлі, (або  яка підписала тендерну пропозицію), то пунктом 44 тепер вимагається підтвердження тільки для керівника учасника. Водночас не має значення підписав керівник тендерну пропозицію чи інша посадова особа, яка мала відповідні повноваження. 

Ще давно назріла зміна – пропозиція учасника закупівлі відхиляється не тільки у разі, коли до учасника застосовано санкції у вигляді заборони на здійснення у нього публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України «Про санкції», а також якщо санкції застосовано до кінцевого бенефіціарного власника, члена або учасника (акціонера) юридичної особи – учасника процедури закупівлі. 

І наостанок – про зміни, що внесені до пункту 13 Особливостей, яким встановлені підстави, за яких замовник може укласти договір без застосування електронної системи закупівель, без обмеження по вартості.

Перелік цих підстав під час дії Постанови № 1178 постійно розширювався. Його не скорочено, навпаки, можливості для його застосування ще додатково розширені. Проте встановлено певні рамки та обмеження для умов, за яких замовник зможе застосувати ці підстави для укладення договору. Від замовника вимагається тепер в ряді випадків обов’язкове обґрунтування, та/або доведення неможливості дотримання строків для проведення відкритих торгів чи для застосування електронного каталогу. 

За результатами закупівлі, здійсненої відповідно до вказаних винятків, замовники оприлюднюють в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, 

Частина договорів, що укладені як виняток, також повинні тепер оприлюднюватися в електронній системі закупівель.

У разі укладення договору про закупівлю відповідно до  підпунктів 5—11, 14 пункту 13 Особливостей, замовник разом із звітом про договір про закупівлю, укладеним без використання електронної системи закупівель, оприлюднює в електронній системі закупівель договір про закупівлю та всі додатки до нього, а також обґрунтування застосування замовником підстави для здійснення закупівлі відповідно до цього пункту. Вказані підпункти стосуються закупівель, що не пов’язані із дією воєнного стану, таких як закупівля  у єдиного можливого суб’єкта господарювання, закупівля після відміни торгів внаслідок відсутності учасників, виникнення додаткової потреби у закупівлі товарів, робіт або послуг тощо.  У зазначених випадках Законом про публічні закупівлі було передбачено проведення переговорної процедури закупівлі, за Особливостями замовник укладає прямий договір, який оприлюднює разом із додатками та відповідним обґрунтуванням.  

Отже, із внесеними змінами маємо ще один крок в сторону повернення конкуренції та прозорості у закупівлі.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати