18 серпня 2022, 18:22

Можливість засвідчення адвокатом копії довіреності, яка видана на його ім’я

Ярослав Ковальчук, адвокат «ВЕТЕРАН ІНВЕСТ ПРОЕКТ»

Адвокат як ефективний представник в адміністративному процесі водночас може вчиняти різні за своїм змістом дії. Чи дозволено вказаній особі засвідчувати копію довіреності, яка видана на її ім’я?


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Правовому регулюванню вказаного питання властиві своєрідні особливості. Зокрема, з’ясовуючи, чи дозволено добросовісному і цілеспрямованому адвокату, що є ефективним представником в адміністративному процесі, засвідчувати копію довіреності, яка видана на його ім’я, треба проаналізувати такі правові джерела:

Чинне законодавство:

  • Конституцію України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР зі змінами і доповненнями (далі – Конституція України);
  • Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 № 2747-IV зі змінами і доповненнями (далі – КАС України);
  • Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 № 5076-V зі змінами і доповненнями (далі – Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»);

Судову практику:

  • Постанову, прийняту Верховним Судом у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду, від 17.01.2019 у справі № 809/1092/18 (далі – Постанова Верховного Суду від 17.01.2019 у справі № 809/1092/18);
  • Постанову, прийняту Верховним Судом у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду, від 30.07.2020 у справі № 813/3993/17 (далі – Постанова Верховного Суду від 30.07.2020 у справі № 813/3993/17);
  • -Постанову, прийняту Верховним Судом у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду, від 19.08.2021 у справі № 818/3711/15 (далі – Постанова Верховного Суду від 19.08.2021 у справі № 818/3711/15).

Чинне законодавство, будучи багатогранною системою юридичних правил, заразом передбачає основні засади ефективного та продуманого утвердження нашої Батьківщини як суверенної, демократичної, а також правової держави. Скажімо, згідно з правовою нормою, яка вітчизняним законодавцем закріплена в ч. 1 ст. 1312 Конституції України, для надання професійної правничої допомоги в Україні діє адвокатура.

Чіткий та недвозначний зміст цього положення щодо всебічного з’ясування досліджуваного нами питання конкретизують інші нормативно-правові акти, а також судова практика. Як це розуміти?

Адміністративний процес – це дуже важлива частина юридичної діяльності. Активну участь в ньому можуть взяти різні за своїм правовим статусом особи, одними з яких, наприклад, є так звані представники.

Вказаним учасникам правових відносин властивий чіткий суб’єктний склад. Зокрема, відповідно до правової норми, яка отримала належне закріплення в ч. 1 ст. 57 КАС України, представником у суді може бути:

  • або адвокат,
  • або законний представник.

Чинне законодавство гарантує вказаним вище учасникам правових відносин цілу низку різних за своєю сутністю майнових та немайнових можливостей. Зокрема, згідно з правовою нормою, яка вітчизняним законодавцем закріплена в п. 9. ч. 1 ст. 20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», під час здійснення адвокатської діяльності адвокат вправі вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, правилами адвокатської етики і договором про надання правової допомоги, необхідні для належного виконання договору про надання правової допомоги, наприклад: посвідчувати копії документів у справах, які він веде, крім випадків, якщо законом установлено інший обов’язковий спосіб посвідчення копій документів.

Ефективній реалізації зазначених можливостей в адміністративному процесі притаманні відповідні особливості. Що це означає?

Адміністративна справа містить різні за своїм змістом документи. Скажімо, вона включає в себе довіреність, яку позивач або інша особа видала на ім’я адвоката.

Чинне законодавство не забороняє зазначеній вище особі вчиняти окремі дії. Наприклад, в цілій низці правових норм, які отримали відповідне закріплення в  КАС України,  Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а також інших нормативно-правових актах, відсутні ті чи інші вказівки про те, що вправний та сумлінний адвокат не вправі засвідчувати копію довіреності, яка видана на його ім’я.

Адміністративний процес складається з цілої низки взаємопов’язаних аксіом. Зокрема, одне із вказаних тверджень має такий зміст: «Кожен вправі робити те, що йому не заборонено робити законом».

 Звідси випливає, що зазначеній особі дозволено вчиняти відповідні дії.

Тобто вправний та добропорядний адвокат, що є ефективним представником в адміністративному процесі, водночас вправі посвідчувати копію довіреності,  виданої на його ім’я.

Вказаної правової концепції дотримується й обґрунтована судова практика, що склалася внаслідок якісного та вчасного розгляду адміністративних спорів. Наприклад, Постановою Верховного Суду від 17.01.2019 у справі № 809/1092/18 передбачено, що:

«Адвокат має професійне право посвідчувати копії документів у справах, зокрема і копії довіреності».

Подібний за своїм змістом юридичний висновок закріплено в інших рішеннях, що у відповідному порядку були ухвалені вказаним органом державної влади. Зокрема, такими процесуальними документами є:

  • Постанова Верховного Суду від 30.07.2020 у справі № 813/3993/17;
  • Постанова Верховного Суду від 19.08.2021 у справі № 818/3711/15.

Отже, сумлінний адвокат, що бере активну участь в адміністративній справі, вправі посвідчувати копію довіреності, що видана на його ім’я.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати