23 вересня 2022, 18:11

Процесуальні документи, в яких обмежуються юридичні повноваження професійного адвоката в адміністративному процесі

Ярослав Ковальчук
Ярослав Ковальчук адвокат «ВЕТЕРАН ІНВЕСТ ПРОЕКТ»

Діяльність, що здійснюється вмілим адвокатом в адміністративному процесі, не є вседозволеною. В яких процесуальних документах повинні обмежуватися юридичні повноваження вказаної особи?


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Правовому регулюванню окресленого питання притаманні своєрідні особливості. Зокрема, з’ясовуючи, в яких процесуальних документах повинні бути вказані чіткі обмеження професійних повноважень вмілого і добросовісного адвоката, що бере активну та вправну участь в адміністративному процесі, необхідно проаналізувати такі правові джерела:

1) Чинне законодавство:

 • Конституцію України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР зі змінами і доповненнями (далі – Конституція України);
 • Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 № 2747-IV зі змінами і доповненнями (далі – КАС України);
 • Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 № 5076-V зі змінами  і доповненнями (далі – Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»);

2) Судову практику:

 • Постанову, яка була прийнята Верховним Судом у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду 18.10.2018 у справі № 811/1507/18 (далі – Постанова Верховного Суду від 18.10.2018 у справі № 811/1507/18);
 • Постанову, яка була прийнята Верховним Судом у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду 31.07.2019 у справі № 755/18434/18 (далі – Постанова Верховного Суду від 31.07.2019 у справі № 755/18434/18);
 • Постанову, яка була прийнята Верховним Судом у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду 25.02.2020 у справі № 620/142/19 (далі – Постанова Верховного Суду України від 25.02.2020 у справі № 620/142/19);
 • Постанову, яка була прийнята Верховним Судом у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду 04.03.2021 у справі № 640/1498/19 (далі – Постанова Верховного Суду від 04.03.2021 у справі № 640/1498/19);
 • Постанову, яка була прийнята Верховним Судом у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду 18.05.2022 у справі № 140/5904/21 (далі – Постанова Верховного Суду від 18.05.2022 у справі № 140/5904/21).

Чинне законодавство, будучи багатогранною системою юридичних правил, заразом передбачає основні засади ефективного та продуманого утвердження нашої Батьківщини як незалежної, демократичної, а також правової держави. Скажімо, згідно з правовою нормою, яка вітчизняним законодавцем закріплена в ч. 1 ст. 1312 Конституції України, для надання професійної правничої допомоги в Україні діє адвокатура.

Чіткий та недвозначний зміст цього положення щодо всебічного з’ясування досліджуваного нами питання конкретизують інші нормативно-правові акти, а також судова практика. Як це розуміти?

Адміністративний процес є вагомою частиною правозастосовної діяльності, що здійснюється уповноваженими на те судовими органами державної влади. Активну участь у ньому можуть взяти різні за своїм правовим статусом особи, одними з яких, наприклад, є так звані представники.

Вказаним учасникам правових відносин властивий чіткий суб’єктний склад. Приміром, відповідно до правової норми, яка отримала належне закріплення в ч. 1 ст. 57 КАСУ України, представником у суді може бути:

 • або адвокат,
 • або законний представник.

Чинним законодавством покладено на вказаних суб’єктів правових відносин різні за своєю суттю юридичні обов’язки. Зокрема, згідно з правовою нормою,

яка вітчизняним законодавцем була закріплена в ч. 4 ст. 26 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», кожен адвокат зобов’язаний діяти в межах повноважень, які надані йому клієнтом, у тому числі з урахуванням обмежень щодо вчинення окремих процесуальних дій.

Чіткий зміст зазначеної настанови передбачено відповідними документами. Скажімо, відповідно до правової норми, яка закріплена в ч. 2 ст. 60 КАСУ, обмеження повноважень представника на вчинення певної процесуальної дії мають бути застережені у виданій йому довіреності або ордері.

Вказаної правової концепції дотримується й обґрунтована судова практика, яка виникла внаслідок якісного та вчасного розгляду адміністративних спорів. Зокрема, у Постанові Верховного Суду від 18.10.2018 у справі № 811/1507/18 передбачено:

«Обмеження повноважень представника на вчинення певної процесуальної дії мають бути застережені у виданій йому довіреності або ордері».

Ідентичний за своїм змістом правовий висновок закріплено в інших рішеннях, що у відповідному порядку були ухвалені вказаним органом державної влади.  Наприклад, такими процесуальними документами є:

 • Постанова Верховного Суду від 31.07.2019 у справі № 755/18434/18;
 • Постанова Верховного Суду від 25.02.2020 у справі № 620/142/19;
 • Постанова Верховного Суду від 04.03.2021 у справі № 640/1498/19;
 • Постанова Верховного Суду від 18.05.2022 у справі № 140/5904/21.

Отже, відповідні обмеження юридичних повноважень вправного адвоката, який бере активну й ефективну участь в адміністративній справі, зазначаються у виданій йому довіреності або ордері.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати