09 лютого 2016, 18:14

Залишені за бортом…

Опубліковано в №6 (504)

Допоки експерти сперечаються з приводу реформування судової площини, основні її фігуранти – володільці мантій – залишаються не почутими. Не стали винятком і судді, у яких 5-річний строк повноважень на сьогодні є завершеним. Вони переконані у тому, що редакція законопроекту №3524, яким пропонується внести зміни до Основного Закону в частині правосуддя, викине їх «за борт» професії.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Аби запобігти цьому, більше ніж 80 ініціативних служителів Феміди з-поміж Суддів нових доборів підготували колективні звернення до Президента України, голови Верховної Ради України, голови комітету з питань правової політики та правосуддя. Вони сподіваються, що звернення буде оголошене та розглянуте на засіданні Верховної ради України під час розгляду проекту Закону про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя).

У документі згадуються обидва позитивні висновки Конституційного Суду України, у яких КСУ не надав будь-якої правової оцінки тим нормам Перехідних положень проекту, котрі передбачають навіть не звуження, а скасування наявного права суддів (які на сьогодні призначені на посади вперше) надалі бути обраними на посади суддів безстроково.

Зазначене питання стосується більше ніж тисячі володільців мантій, призначених за новою процедурою протягом останніх років, а також інших законників, котрі станом на момент вступу в дію нової Конституції, не будуть обрані на посади безстроково.

Як вбачається з пп. 2 п. 19 Перехідних положень законопроекту, з дня набрання Законом чинності повноваження суддів, призначених на посаду строком на 5 років, припиняються із закінченням строку, на який їх було призначено. Такі судді можуть бути призначені на посаду судді в порядку, визначеному законом. У наступному пункті йдеться про те, що судді, які були обрані суддями безстроково, продовжують здійснювати свої повноваження до звільнення або до припинення їхніх повноважень з підстав, визначених Конституцією.

Якщо проаналізувати вказані та деякі інші норми проекту, стає зрозумілим, що судді, призначені на посаду вперше до набрання чинності змінами до Конституції, повинні бути звільнені після закінчення строку їх повноважень, після чого можуть бути призначені на посади суддів у загальному порядку, визначеному Законом.

Проектом також запропонована редакція ст. 128 Конституції, яка передбачає призначення суддів на посади за конкурсом, окрім випадків, передбачених законом.

Однак, як відомо, призначення суддів на посади з 2012 р. (після вступу в дію Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 7.07.2010 р.) відбувалось виключно на конкурсних засадах шляхом відкритого та прозорого добору на посади. І всі судді, призначені на посади починаючи з січня 2012 р. (так звані 5-річки нових доборів) пройшли саме цю процедуру призначення.

Відбір суддів протягом останніх років відбувався відкрито, під ретельним наглядом офіційних спостерігачів, експертів Європейської комісії з питань ефективності правосуддя (CEPEJ), представників міжнародних фондів, засобів масової інформації та інших організацій, які визнали, що вказані процедури відповідали законодавству й міжнародним стандартам, проводились прозоро і справедливо.

На проведення відкритих доборів суддів та їх наступну підготовку протягом 2012-2015 рр. державою було витрачено значну кількість бюджетних коштів, а сам порядок відбору й призначення на посади суддів отримали схвальний висновок Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанської комісії) та експертів USAID.

Окремо законники зауважують, що велика частина «суддів-п’ятирічок», ще до вступу в дію Закону про судоустрій від 07.07.2010 р., перебували у резерві на посади суддів (деякі неодноразово), завчасно пройшовши всі етапи відбору, передбачені попереднім законодавством: спеціальні перевірки, написання наукових робіт, кваліфікаційні іспити та співбесіди.

Законом від 2010 р. ці резерви було скасовано, а отже, була знехтувана багаторічна праця та зусилля щодо отримання права на професію кандидатів на посади суддів, що перебували у цих резервах. У березні 2011 р. розпочався добір на посади суддів вже за новою процедурою. Кандидати пройшли всі етапи, передбачені новим Законом.

У зверненні йдеться про те, що сьогодні судді опинилися у становищі, коли вони можуть втратити професію, яку здобували надто важкими зусиллями та працею.

Якщо не будуть внесені своєчасні зміни до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у частині, яка регулюватиме механізм подальшого працевлаштування «суддів-п’ятирічок», не призначених безстроково на момент вступу в дію Конституції, вони фактично вважатимуться звільненими.

У той же час, право надалі бути призначеними на свої ж посади судді зможуть реалізувати виключно шляхом повторного проходження конкурсного відбору на загальних засадах. «Тому ми вважаємо, що починати перезавантаження судової влади саме з цієї категорії суддів є виключно несправедливим і нелогічним», – пишуть заявники.

Як говориться у документі, очевидним є те, що закріплення у Конституції норми про автоматичне припинення повноважень суддів, виходячи фактично лише з критерію часу призначення їх на посаду, не відповідатиме вимогам міжнародних правових стандартів та Висновкам Венеціанської комісії.

Якщо ж узяти до уваги те, що судді, які будуть призначатися на посади після вступу в дію змін до Конституції, призначатимуться одразу безстроково, застереження стосовно нас у Перехідних положеннях є таким, що прямо порушує принципи рівності та юридичної визначеності.

 P.S. на момент виходу матеріалу до друку законопроект №3524 «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» був підтриманий парламентарями у першому читанні без урахування звернення суддів.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати