28 лютого 2018, 18:46

Судова інспекція: досвід Румунії

Вячеслав Талько
Вячеслав Талько інспектор служби інспекторів Вищої ради правосуддя

18 лютого 2018 року відбувся навчальний візит делегації новоствореної Служби інспекторів Вищої ради правосуддя до Судової інспекції Вищої ради магістратури Румунії. В цій країні до повноважень судового інспектора входять не тільки питання дисциплінарної відповідальності суддів, а й контроль та аналіз роботи суддів та судів взагалі, в тому числі й в питаннях менеджменту суду та порядку організації його роботи.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Нещодавно в України, відповідно до ст. 28 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» від 21 грудня 2016 року у складі ВРП розпочала свою діяльність служба інспекторів Вищої ради правосуддя.

28584804_1885863911455193_1393855454_o

На даний час новостворена Служба інспекторів лише розпочинає своє формування, тому актуальним є питання дослідження передових тенденцій функціонування подібних органів в інших країнах та залучення досвіду українських та закордонних фахівців до становлення започаткованої законодавцем служби.

Завдяки плідній співпраці Вищої ради правосуддя з міжнародним Агентством USAID, Програмою «Нове правосуддя» за участю Проекту міжнародної технічної допомоги «Навчальні програми професійного зростання» 11 інспекторів Вищої ради правосуддя, на чолі з керівником служби інспекторів ВРП Володимиром Куценком, мали нагоду в період з 18 лютого 2018 року по 25 лютого 2018 року взяти участь у навчальній програмі «Забезпечення стандартизованих і прозорих процедур дисциплінарного провадження шляхом підвищення кваліфікації судових інспекторів», яка проходила у м. Бухарест, Румунія.

Учасникам програми були створені сприятливі умови для детального ознайомлення з судовою системою республіки Румунія, діяльністю Вищої ради магістратури, Національного інституту магістратури, Судової інспекції при Вищій раді магістратури та апеляційного суду м. Бухарест.

У свою чергу представники української делегації мали можливість інформувати іноземних колег у питанні проведення судової реформи в Україні, актуальних проблем налагодження механізмів інформування суспільства про діяльність судової системи та дослідження викликів, що постають на шляху створення ефективної та незалежної судової системи.

Спочатку декілька слів про те, як працює Судова інспекція Республіки Румунія (надалі - Судова інспекція), якою є її взаємодія із іншими органами у сфері судової влади.

Ключовим органом суддівського самоврядування Румунії є Вища рада магістратури. Традиційно судові ради в європейських країнах називають вищими радами магістратури. Це пов’язано з тим, що поняття «магістратура»  відображає місце суддів та прокурорів у правовій системі і охоплює розуміння діяльності судді з метою здійснення правосуддя та прокурорів – з метою захисту загальних інтересів суспільства, верховенства права і прав та свобод громадян.

Вища рада магістратури Румунії є конституційним органом, яка виконує роль гаранта незалежності правосуддя. Статус та повноваження Вищої ради магістратури визначено ст. 6 розділу 3 Конституції Румунії та Законом №317/2004 про Вищу раду магістратури, яка є незалежним органом і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства. Члени Ради несуть відповідальність перед суддями та прокурорами за їх діяльність протягом строку повноважень.

Вища рада магістратури покликана ефективно забезпечувати захист магістратури та її членів від будь-яких дій, які можуть вплинути на їх незалежність або неупередженість, або які можуть викликати підозри щодо їх правомірності, а також відстоювати професійну репутацію суддів та прокурорів.

Вища рада магістратури може через свої підрозділи виконувати функцію суду у сфері дисциплінарної відповідальності суддів та прокурорів за дії, кваліфіковані як дисциплінарні проступки.Щорічно вона  готує звіт про стан судочинства та доповідь про свою діяльність, які до 15 лютого наступного року подаються на розгляд комітетів парламенту Румунії та публікуються в офіційному журналі Вищої ради магістратури та на офіційній веб-сторінці.

Слід зазначити, що історія діяльності Вищої ради магістратури сягає початку ХХ століття, коли у 1909 році було вперше створено Вищу раду магістратури Румунії як складову частину судової влади разом з судами та Міністерством державних справ, яка функціонувала при Міністерстві юстиції. До її складу на той час входило 8 членів, обраних на 2 роки, основним завданням яких було «висловлювати свою думку» з питань, що стосувалися роботи суддів, а також дисциплінарних справ відносно суддів. Міністр юстиції відігравав ключову роль у Вищій раді магістратури, маючи змогу скликати та головувати на засіданнях Ради.

У період комуністичного режиму в Румунії з 1945 року по грудень
1989 року Вищої ради магістратури не існувало і її діяльність була відновлена у 1991 році прийняттям Конституції Румунії.

На сьогоднішній день Вища рада магістратури складається з 19 членів, що обираються на 6 років. 14 магістратів (9 суддів та 5 прокурорів) обираються загальними зборами суддів та прокурорів. Сенат Румунії затверджує 2 членів; 2 представники громадянського суспільства обираються Сенатом Румунії. Кандидати до складу Ради мають бути відомими та визнаними правниками. 3 члени входять до складу Ради за посадою: голова Вищого касаційного суду, Генеральний прокурор при Вищому касаційному суді та Міністр юстиції.

28554594_1885863924788525_348730046_o

Вища рада магістратури здійснює три головні функції:

-  адміністративну - у питанні кар’єри та діяльності суддів та прокурорів;

- законодавчу - з розробки законодавства на виконання Закону №303/2004 про діяльність суддів та прокурорів та Закону №304/20004 про організацію судової влади, а також погодження законодавства, що стосується системи судоустрою Румунії;

- судову - вирішення дисциплінарних питань стосовно суддів та прокурорів.

Судова інспекція, хоч і діє в структурі Ради, є самостійною юридичною особою та в своїй роботі керується принципом оперативної незалежності, має свій бюджет, керівника, апарат, власну конкурсну комісію для набору кадрів, процедуру оцінювання діяльності інспекторів та щорічний незалежний зовнішній аудит діяльності.

На сьогоднішній день в штатному розкладі Судової інспекції передбачено 70 посад інспекторів, з яких вакантними є 17. Загалом в судовій інспекції працює 94 особи.

Апарат Судової інспекції поділений на дирекції, служби та бюро. Регламент діяльності Служби інспекторів затверджується головним інспектором і публікується в офіційному віснику Румунії.

Інспекторами Служби інспекторів можуть стати магістрати, які мають досвід роботи не менше 8 років; є діючими суддями або прокурорами не нижче другої інстанції; отримали необхідну кількість балів за результатами конкурсу та отримали оцінку «відмінно» під час останньої оцінки їх роботи на основному місці роботи. Особа може обіймати посаду судового інспектора не більше двох 6-річних термінів. На час роботи в судовій інспекції за інспектором зберігається його основне місце роботи.

До повноважень судового інспектора входять не тільки питання дисциплінарної відповідальності суддів, а й контроль та аналіз роботи суддів та судів взагалі, у тому числі й в питаннях менеджменту суду та порядку організації його роботи. Зокрема, інспектор уповноважений:

а) проводити на підставі отриманих скарг та з власної ініціативи дисциплінарні розслідування стосовно суддів та прокурорів, у тому числі і стосовно тих, хто є членом Вищої ради магістратури;

б) проводити перевірки в судах на предмет дотримання процедурних правил щодо отримання, випадкового розподілу справ, призначення дати розгляду справ, незмінності складу суду, порядку та строків ухвалення і виготовлення рішень, їх надсилання сторонам, передачі справ до належного суду, виконання судових рішень у кримінальних та цивільних справах, про що інформувати Вищу раду магістратури з наданням відповідних пропозицій;

в) проводити перевірки у прокуратурах на предмет дотримання процедури прийому та реєстрації скарг, розподілу справ за критерієм об’єктивності, незмінності в розгляді розподілених справ та забезпечення незалежності прокурорів, дотримання строків проваджень та виготовлення процесуальних документів про що інформувати Колегію прокурорів Вищої ради магістратури з наданням відповідних пропозицій;

г) перевіряти ефективність управління і спосіб виконання обов'язків, передбачених законом і регламентами в забезпеченні належного функціонування суду і прокуратури, належної якості їх роботи, визначати недоліки і вносити відповідні пропозиції щодо їх усунення;

д) розглядати скарги до Судової інспекції або з власної ініціативи перевіряти випадки невідповідної діяльності чи поведінки суддів, прокурорів, у тому числі і тих, хто є членом Вищої ради магістратури, або здійснювати перевірки на предмет порушення ними своїх професійних обов'язків;

е) проводити, за дорученням Вищої ради магістратури, перевірки для встановлення дотримання суддями та прокурорами умов «доброї репутації»;

ж) проводити перевірки за дорученням Пленуму Вищої ради магістратури клопотань про захист професійної репутації і незалежності суддів та надавати Пленуму Вищої ради магістратури звіт за результатами таких перевірок;

з) проводити будь-які інші перевірки на вимогу Пленуму Вищої ради магістратури, колегій Вищої ради магістратури або головного інспектора Судової інспекції в порядку, встановленому законом.

Відповідно до статистичних даних, за 2017 рік до Судової інспекції загалом надійшло 6823 скарги. У зв’язку із невідповідністю вимогам закону стосовно форми та змісту скарги заявникам було повернуто 1225 скарги. З загальної кількості отриманих скарг на суддів було подано 4304 скарги, з них у 3474 провадження було закрито з підстав відсутності ознак дисциплінарного проступку, і лише 37 розслідуваних судовими інспекторами справ було передано для вирішення до Вищої ради магістратури, яка є органом, що приймає рішення за результатами проведеного судовим інспектором розслідування, причому розгляд в дисциплінарній секції Вищої ради магістратури відбувається за аналогією судового розгляду з дотриманням принципів цивільно-процесуального законодавства.

Під час розгляду дисциплінарного провадження на дисциплінарній Секції Вищої ради магістратури судовий інспектор виступає доповідачем по справі, однак не пропонує міру покарання, а лише доповідає встановлені перевіркою обставини справи, що свідчать про наявність ознак дисциплінарного проступку, що в свою чергу не позбавляє судового інспектора права оскаржити прийняте Секцією Вищої ради магістратури рішення до суду тощо.

Отже, незалежність Судової інспекції в її діяльності від Вищої ради магістратури, по-перше, забезпечує дотримання того принципу, що орган, який провадить розслідування, не може приймати по цій справі рішення, а, по-друге, з Вищої ради магістратури знято функцію карального органу за дисциплінарні проступки та вивільнено час для членів Вищої ради правосуддя на діяльність, спрямовану на забезпечення незалежності судової влади.

28695053_1885863918121859_905517830_o

Головним завданням у своїй діяльності Судова інспекція вбачає в попередженні дисциплінарних порушень та створенні прозорих, ефективних засад діяльності судової системи Румунії. Кількість скарг та якість роботи суддів судові інспектори пов’язують виключно з рівнем правової культури громадян та осіб, уповноважених на виконання функцій в системі судоустрою, а тому превентивні та освітні заходи покладаються в основу побудови ефективної та незалежної судової системи.

Узагальнюючи отриману в начальній програмі інформацію, слід відзначити готовність судової системи України на впровадження та адаптації до національних потреб передового досвіду інших країн, які мали можливість перевірити дієвість впроваджених ними інституцій в часі. Разом з тим, досвід іноземних партнерів повністю корелюється з наявним розумінням шляхів розвитку системи судочинства серед представників судової системи України, що свідчить про правильність впроваджуваних в Україні підходів, а їх реалізація лише потребує розумного часу, витримки та підтримки з боку суспільства.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати