31 січня 2019, 17:42

Спортивне право: бути чи не бути в переліку юридичних дисциплін

Поки точаться численні дискусії щодо необхідності істотного реформування вищої юридичної освіти, 30.01.2019 р. у Київському регіональному центрі  НАПрН України відбулося обговорення перспектив запровадження дисципліни «Спортивне право» в навчальний процес ВНЗ юридичного профілю.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


20190130_125649

Ініціатором заходу виступив «Центр спортивного права» Запорізького національного університету і Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України.

Як зазначив директор «Центру спортивного права», к.ю.н., доцент Максим Ткалич, спортивне право в нашій державі переживає активну фазу свого становлення. Від якості правового регулювання відносин у сфері спорту, їх наукової обґрунтованості, відповідності об’єктивним потребам ринку, безпосередньо залежить розвиток вітчизняної економіки. Однак, крім виваженого нормативного забезпечення, потрібні ще й грамотні фахівці-правники, які зможуть зреалізувати весь потенціал законодавства, забезпечити правильне його тлумачення та застосування, для того, щоб, за кінцевим рахунком, забезпечити належну реалізацію та захист прав і законних інтересів учасників відносин у сфері спорту, адже розв’язання сучасних проблем потребує юридично грамотних учасників відносин, які не тільки поважають та виконують вимоги права, а й наділені необхідними навичками і вміннями. Таким чином, запровадження дисципліни «Спортивне право» у навчальний процес вищих навчальних закладів є своєчасним і необхідним кроком.

Думку керівника Центру спортивного права Ткалича М.О. щодо актуальності запровадження дисципліни «Спортивне право» підтримала Віце-президент НАПрН України, керівник Київського регіонального центру НАПрН України д.ю.н., професор, академік НАПрН України, заслужений юрист України Наталія Кузнєцова.

У роботі круглого столу взяли участь провідні вітчизняні правники-наковці, практики, представники органів державної влади і місцевого самоврядування тощо.

«Ми маємо величезну кількість фахівців за спеціальністю «Право», які насправді не є фахівцями, а просто мають відповідний диплом», - зазначив під час своєї доповіді про концепцію розвитку юридичної освіти Олександр Пижов, державний експерт експертної групи з питань нормативно-правового забезпечення директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН України.

За його словами, на сьогодні в Україні існують 130 закладів освіти, що готують спеціалістів за спеціальністю «Право», випускаючи щорічно більш як 20 тис. бакалаврів. Така кількість дипломованих спеціалістів, на його думку, не відповідає ні потребам юридичного ринку, ні потребам держави.

Щодо самого спортивного права Андрій Апаров, д.ю.н., проф. кафедри права та методики викладання правознавства Сумського державного педагогічного університету імені Макаренка, зазначив, що при введенні такої дисципліни потрібно відповісти на такі питання: що потрібно викладати, навіщо, хто буде викладати і для кого.

Практика введення подібної дисципліни на третьому курсі бакалаврату, за його словами, не показала позитивних результатів, оскільки на цьому рівні у студентів ще не сформований світогляд правника, і вони не розуміють, навіщо їм потрібно це вчити. Пан Апаров зазначив, що ця дисципліна має бути не просто додатковою опцією для розширення світогляду, оскільки таким чином втрачається прикладне значення цієї дисципліни. Тобто студент має свідомо її обрати, вбачаючи в ній можливість для свого розвитку. На думку Андрія Апарова, для того, щоб дисципліна була більш прикладного характеру, потрібно відійти від пострадянського усвідомлення, що вчити потрібно лише студентів. Також потрібно залучати роботодавців до цих процесів.

У свою чергу Роман Шишка, д.ю.н., професор, НУ «Одеська юридична академія», акцентував увагу на тому, що спорт стає більш актуальною темою, оскільки спортивна діяльність вже відійшла від радянських стандартів і стала більш комерціалізованою. Отже, оскільки спорт став частиною економіки, дисципліна спортивного права має базуватися на приватно-правових положеннях.

Експерти впевнені, що Україна знаходиться на тому етапі свого розвитку, коли вже можна намагатися ввести спортивне право як дисципліну. Це може бути корисно як для юристів, так і для спортсменів, що навчаються на спеціалізації фізичної культури. Д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПРН України Євген Харитонов та д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПРН України Олена Харитонова зазначили, що при розробці програми навчальної дисципліни «Спортивне право» необхідно активно запроваджувати досвід іноземних країн, у вищих навчальних закладах яких вже багато років успішно викладається ця дисципліна.

Думку професора підтримала аспірантка кафедри цивільного права НУ «ОНЮА» Юлія Толмачевська, яка активно займається дослідженням проблематики спортивного права. Зокрема, пані Толмачевська зазначила, що особливо цінним для розробки відповідної дисципліни може бути досвід Іспанії.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати