05 листопада 2019, 13:05

Скасування адвокатської монополії: окремі думки двох суддів КСУ

Павло Чернишук
Павло Чернишук журналіст

У Конституційному Суді України опублікували окремі думки двох суддів КСУ щодо висновку КСУ у справі за конституційним зверненням ВРУ про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії) (реєстр. №1013) вимогам статей 157 і 158 Конституції України.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Читайте також: "КСУ дав добро на скасування адвокатської монополії".

На думку судді КСУ Віктора Городовенка, запропоновані зміни до Конституції України "були сприйняті у юридичних колах спірно і потребували системного аналізу КСУ". "До того ж це питання має посилений суспільний інтерес, оскільки адвокатура є необхідним елементом демократичної, правової держави, відіграє важливу роль у реалізації верховенства права, конституційних прав на судовий захист, на професійну правничу допомогу, а представництво адвокатом іншої особи в суді як різновид правничої допомоги є ефективним інструментом захисту вказаних цінностей", - йдеться в документі.

Крім цього, зазначається: "...можна стверджувати, що держава на законодавчому рівні має передбачати регулювання відносин представництва адвокатом іншої особи в суді, оскільки таке представництво може слугувати не лише інтересам правосуддя, а й інтересам осіб, які прагнуть реалізувати своє право на справедливий суд".

Так, пропонована законопроектом редакція ст. 131-2 Конституції України "може сприяти динамічному та збалансованому регулюванню законодавцем питань представництва адвокатом інтересів іншої особи в суді з урахуванням потреб кожної такої особи у професійній правничій допомозі залежно від виду судового провадження, специфіки та складності категорій судових справ, інстанції суду, яка їх розглядає".

Таким чином, пропонована п. 1 розділу I законопроекту редакція ст. 131-2 Конституції України не передбачає скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина. "Мотивуючи таку позицію, КСУ у висновку варто було приділити увагу значимості здійснення представництва особи в суді саме адвокатом для реалізації конституційних прав кожного на судовий захист, на професійну правничу допомогу та сформулювати юридичну позицію щодо обмеженості дискреції законодавця у регулюванні зазначеного питання з урахуванням принципів верховенства права, справедливості, пропорційності, правової визначеності з метою запобігання у майбутньому звуженню згаданих конституційних прав через зниження у нормативному регулюванні стандартів надання професійної правничої допомоги та рівня забезпечення державою надання особі такої допомоги адвокатом на безоплатній основі", - йдеться в документі.

Водночас суддя КСУ Микола Мельник у своїй окремій думці зазначив, що суть пропонованих законопроектом конституційних змін полягає у виключенні із ст. 131-2 Конституції України положення про те, що представництво іншої особи в суді здійснює виключно адвокат.

"Виходячи із правової природи та існуючих форм (видів) представництва у суді, такий підхід вважаю у цілому правильним, оскільки він розширює можливості реалізації особою конституційного права на судовий захист через здійснення такого представництва не лише адвокатом (як це має місце відповідно до ч. 4 ст. 131-2 Конституції України) й іншими суб'єктами", - зазначив суддя.

Крім цього, виникла потреба "у наданні Судом більш предметних аргументів стосовно того, чому він вважає, що скасування "адвокатської монополії" не обмежує права і свободи людини (ст. 157 Конституції), якщо він не бачив таких обмежень з її ("монополії") запровадженням".

Також Суд відзначив, що "надання професійної правничої допомоги здійснюють адвокати, натомість представництво особи у суді може бути здійснене за вибором особи адвокатом або іншим суб'єктом". На думку судді КСУ, цей "не зовсім чіткий висновок Суду може бути зрозумілий як такий, що надання професійної правничої допомоги залишається "прерогативою" виключно адвокатів. Водночас у висновку немає роз'яснення, які ще види адвокатських послуг, крім захисту особи від кримінального обвинувачення, охоплюються цим поняттям (чи вони позначаються так виключно через надання їх обумовленим суб'єктом - адвокатом - без урахування змісту таких послуг)".

Читайте також: "Про майбутнє адвокатури без монополії".

Як зазначається, фактично за такою юридичною позицією зміст поняття "професійна правнича допомога" залишається без змін навіть після скасування "адвокатської монополії". При цьому не враховується, що це поняття було включено до конституційного тексту у взаємозв'язку з наданням лише адвокатам права представляти особу в суді. Натомість повернення цього права іншим суб'єктам "суттєво змінює специфіку правничої діяльності".

На думку судді, норму ч. 1. ст. 131-2 Конституції України не можна тлумачити обмежувально, зводячи її зміст до того, що, крім адвокатів, ніхто інший в Україні не може надавати професійної правничої допомоги. "... не можна заперечити, що представництво іншої особи в суді професійним правником, який не має посвідчення адвоката, є наданням професійної правничої допомоги", - зазначив суддя.

"Той факт, що упродовж невеликого проміжку часу питання представництва іншої особи в суді спочатку було врегульоване на конституційному рівні, а тепер пропонується вирішувати його на рівні "звичайного" закону, дозволяє однозначно констатувати, що одному з цих рішень бракує обґрунтованості, продуманості та виваженості. Вочевидь одне з цих діаметрально протилежних за своїм змістом рішень є неправильним (помилковим)", - йдеться в документі.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати