26 грудня 2022, 13:21

Перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином

Семен Ханін
Семен Ханін «АМБЕР, ЮК» керуючий партнер, адвокат, к.е.н.

Шановні колеги! Апеляційна палата ВАКС в ухвалі від 23.12.2022 у справі № 991/6233/22 дійшла наступного висновку:


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


«Правильним, на переконання колегії суддів, є й висновок слідчого судді про продовження існування ризику перешкоджання особа_1 кримінальному провадженню іншим чином, оскільки, зважаючи на численні особисті, ділові та інші зв’язки з представниками правоохоронних органів, бізнес-структур, суб’єктами, уповноваженими на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, у підозрюваного наявні відповідні можливості, які він зможе використати для того, щоб уникнути кримінальної відповідальності та перешкоджати кримінальному провадженню будь-яким іншим чином – шляхом підкупу, погроз, тиску на учасників кримінального провадженнястворення інших умов та обставин з метою уникнення кримінальної відповідальності».

Тобто колегія суддів Апеляційної палати ВАКС, як і слідчий суддя ВАКС, встановила у своїй ухвалі, що зв’язки з представниками правоохоронних органів України – це ризик перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, а саме шляхом підкупу, погроз, тиску на учасників кримінального провадження.

Згідно з ч. 2 ст. 177 КПК України підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Тобто закон зобов’язує слідчого суддю надати оцінку можливості дій саме підозрюваного чи обвинуваченого, а не третіх осіб. вийшовши за межі КПК України, окрім оцінки можливих дій підозрюваного чи обвинуваченого, слідчий суддя / колегія суддів надають оцінку ще можливим діям представників правоохоронних органів України. тобто, на думку поважних колег, тільки праця у правоохоронних органах є такою рисою особи, що свідчить про ризик перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, а саме шляхом підкупу, погроз, тиску на учасників кримінального провадження

Отже, по-перше, доходячи цього висновку, слідчий суддя / колегія суддів вийшли за межі вимог КПК України, надавши оцінку можливим діям третіх осіб, які, на погляд суду, дійсно можуть перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а саме шляхом підкупу, погроз, тиску на учасників кримінального провадження.

По-друге, у такому висновку явно порушено презумпцію невинуватості щодо цих третіх осіб, а саме ст. 62 Конституції України та ст. 17 КПК України. 

По-трете, ця теза є явним порушенням ст. 24 Конституції України, в якій проголошено: «Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом», бо ця теза відокремлює правоохоронців від інших громадян України за ознаками працевлаштування та принижує їх людську гідність. А згідно зі ст. 28 Конституції України кожен має право на повагу до його гідності. 

По-четверте, ця теза є порушенням ст. 129 Конституції України, де зазначено, що суддя, здійснюючи правосуддя, є незалежним та керується принципом верховенства права. Основними засадами судочинства є: рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом…

По-п’яте, таке ставлення до представників правоохоронних органів, бізнес-структур, суб’єктів, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування України, на мій погляд, принижує честь і гідність нашої держави.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати