19 листопада 2013, 12:38

Дивіденди. Уникнення подвійного оподаткування

Окремі практичні питання

Опубліковано в №46-47 (388-389)

Аліна Меше Помічник приватного нотаріуса

Платникам податків варто враховувати норми міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності при оподаткуванні дивідендів.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Для з’ясування питання оподаткування виплат дивідендів та уникнення подвійного оподаткування необхідно звернутися до Закону України «Про господарські товариства» та проаналізувати загальні норми щодо таких виплат.

Відповідно до статті 10 Закону України «Про господарські товариства» учасники товариства мають право брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з учасників мають особи, які є учасниками товариства на початок строку виплати дивідендів.

Згідно зі статтею 41 вищевказаного Закону до компетенції загальних зборів акціонерного товариства належить затвердження порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів) з урахуванням вимог, передбачених цим та іншими законами.

Аналогічне повноваження мають загальні збори товариства з обмеженою відповідальністю, яке відображене у статті 59 вже згаданого Закону.

Таким чином, питання про розміри, строки та порядок виплати частки прибутку (дивідендів) вирішується загальними зборами учасників товариства за підсумками календарного року.

Більш конкретний порядок визначений у статутах відповідних товариств. У статуті товариства може бути визначено, що дивіденди виплачуються з дня, наступного за днем прийняття рішення, протягом 6 місяців, шляхом переказу грошей на рахунок учасника. Зазвичай у протоколах загальних зборів учасників товариства необхідно зазначити розміри дивідендів, строки виплати, порядок виплат, установу банку та рахунок учасника чи акціонера такого товариства.

Щоб читати далі, передплатіть доступ
0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати