07 липня 2020, 12:37

Ринки капіталу в Україні: введення нових фінансових інструментів

Опубліковано в №13 (719)

Олег Дерлюк
Олег Дерлюк «Stron Legal Services» керуючий партнер
Катерина Струкова
Катерина Струкова «Stron Legal Services» юрист

Верховна Рада прийняла в другому читанні Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій і впровадження нових фінансових інструментів» (Законопроект №2284), який покликаний, на думку авторів законопроекту, врегулювати відносини, які виникають під час розміщення й обігу цінних паперів, укладення й виконання деривативних контрактів і угод із ними.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Закон спрямований на впровадження на ринках капіталу України останніх змін міжнародної практики, а саме: рекомендацій Міжнародної асоціації свопів і деривативів (ISDA), Директиви Європейського Парламенту та Ради №2014/65/ ЄС від 15.05.2014 р. про ринки фінансових інструментів (MiFID II) і Регламенту Європейського Парламенту та Ради №600/2014 від 15.05.2014 р. про ринки фінансових інструментів (MiFIR), а також Регламенту Європейського Парламенту та Ради №648/2012 від 04.07.2014 р. про позабіржові похідні інструменти, центральних контрагентів і торгові репозитарії (EMIR).

Нововведення, які вводяться Законом

• Cтворення правового поля і врегулювання відносин, пов'язаних як із біржовими, так і з позабіржовими деривативними контрактами.

• Регулюється розвиток інфраструктури, необхідної для функціонування ринку деривативних контрактів шляхом імплементації положень регламенту EMIR у частині створення торгового сховища й центрального контрагента.

• Відповідно до директив MiFID I/II, вводиться інститут кваліфікованих інвесторів, створення альтернативних торговельних майданчиків - багатосторонній торговельний майданчик (БТМ) і організований торговельний майданчика (ОТМ), вводиться правове регулювання ринку малих і середніх підприємств (МСП), регулювання діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, а також передбачається адаптація норм, які регулюють порядок ліцензування, придбання істотної участі у професійному учаснику ринків капіталу й організованих товарних ринків, а також норм, які регулюють професійну діяльність торговця цінними паперами, трансформуючи їх у повноцінні інвестиційні фірми й розширюючи перелік ліцензійних видів діяльності, які ними можуть здійснюватися.

• Розвивається торгова інфраструктура, яка представлена організованими ринками капіталу, на яких буде здійснюватися торгівля цінними паперами, деривативними контрактами, валютними цінностями, товарами й іншими активами шляхом впровадження інституту оператора ринку, який отримає ліцензію на організацію торгівлі такими активами на відповідному ринку. Впроваджуються положення щодо остаточності розрахунків і ліквідаційного неттінгу.

• Розширено перелік фінансових інструментів шляхом віднесення інструментів грошового ринку до фінансових інструментів, а також введення нового виду цінних паперів - депозитних сертифікатів банку, зелених облігацій, опціонних сертифікатів, депозитарних розписок.

Закон складається з 11 розділів і визначає правові засади функціонування ринків капіталу й організованих товарних ринків в Україні, здійснення професійної діяльності на таких ринках, регулює відносини, які виникають під час емісії й обігу цінних паперів, укладення й виконання деривативних контрактів і угод за ними.

Законом визначено основні особливості різних видів цінних паперів - акцій, облігацій, казначейських зобов'язань України, інвестиційних сертифікатів, ощадних сертифікатів банків, депозитних сертифіката банків, векселів, а також опціонних сертифікатів, фондових варантів, кредитних нот і депозитарних розписок.

Законом регулюються відносини, пов'язані з деривативними (похідними) фінансовими інструментами, зокрема шляхом визначення поняття деривативного контракту, їх класифікації й основних механізмів укладання деривативних контрактів на регульованих ринках і поза ними.

Закон визначає перелік і опис видів професійної діяльності на ринках капіталу, а також питання суміщення окремих видів професійної діяльності, опис вимог, встановлених до професійних учасників. Закон визначає види діяльності з надання інформаційних послуг на ринках капіталу й діяльності торгового сховища, які потребують авторизації, вимоги, що встановлюються до осіб, які мають намір проводити такі види діяльності, а також порядок їх авторизації.

Крім того, передбачений інститут пов'язаних агентів - суб'єктів господарювання, які на підставі агентських договорів здійснюють дії, пов'язані з безпосереднім здійсненням професійної діяльності на ринках капіталу інвестицій ними фірмами, із якими такі фірми уклали агентські договори.

Розділ «Емісія та обіг цінних паперів» регулює відносини, пов'язані з емісією цінних паперів, шляхом визначення етапів емісії цінних паперів, порядку реєстрації їх випуску, вимог до оформлення проспекту при публічній пропозиції й допуску цінних паперів до торгів на регульованому фондовому ринку. У розділі зазначено винятки, при яких оформлення проспекту не потрібне, а також визначення автентичності проспекту цінних паперів і порядок внесення до нього змін, вимог до мови й змісту інформації, яка має міститися в проспекті, порядку розкриття інформації, яка міститься в проспекті цінних паперів.

Передбачається визначення сфери повноважень зборів власників облігацій і колективного представника власників облігацій - адміністратора випуску, визначено компетенцію зборів власників облігацій і порядок ухвалення ними рішень, які встановлюють права й обов'язки особи, відповідальної за проведення зборів, визначено обставини настання дефолту, порядок призначення адміністратора й припинення його повноважень, встановлено вимоги до договору про призначення адміністратора, його права й обов'язки, відповідальність і особливості здійснення ним дій і угод по захисту прав та інтересів власників облігацій.

Передбачається визначити функції депозитарних установ, Центрального депозитарію цінних паперів, Національного банку України під час проведення зборів утримувачів облігацій, при підведенні підсумків голосування на таких зборах, виплати коштів, отриманих у процесі стягнення заборгованості по емітенту, процедуру їх банкрутства або ліквідації.

Також визначаються порядок й вимоги до розкриття інформації на ринках капіталів.

Висновки

Ухвалений Закон покликаний забезпечити комплекс не законодавче врегулювання принципів функціонування організованих товарних ринків, державного регулювання на ринках капіталу й організованих товарних ринків, а також забезпечення уніфікованого підходу до організації торгівлі активами, допущеними до торгівлі на таких ринках, для забезпечення прозорості цін, які формуються на таких ринках, і запобігання маніпулюванню такими цінами.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати