04 березня 2014, 15:29

Правовий режим цінних паперів в Україні

Проблеми та перспективи

Опубліковано в №09-10 (403-404)

Анна Корж
Анна Корж «Профіт­Консул, КФ» Юрист

Зважаючи на те, що цінні папери є невід’ємною частиною фінансового ринку країни і водночас найефективнішим інструментом залучення і перерозподілу фінансових коштів, важливість цих об’єктів обігу очевидна. Проте, незважаючи на численні нормативні акти, не можна з упевненістю стверджувати, що статус цінних паперів в Україні досконало врегульовано.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


На сьогодні для України досі є актуальною проблема державного регулювання ринку цінних паперів, що містить певні прогалини.

Визначення цінного паперу подано у Цивільному кодексі України, ст. 194: Цінним папером є документ установленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право, визначає взаємовідносини емітента цінного папера (особи, яка видала цінний папір) і особи, яка має права на цінний папір, та передбачає виконання зобов’язань за таким цінним папером, а також можливість передачі прав на цінний папір та прав за цінним папером іншим особам.

Ознаками цінних паперів є: обіговість, стандартність і серійність, ринковість, ліквідність, урегульованість та визнання державою.

Цінні папери поділяють:

1. За формою існування: а) документарні; б) бездокументарні;

2. За формою випуску: а) на пред’явника; б) іменні; в) ордерні;

3. За статусом у цивільному обороті: а) пайові (акції, інвестиційні сертифікати); б) боргові (облігації, казначейські зобов’язання, векселі); в) іпотечні; г) приватизаційні; д) похідні; е) товаророзпорядчі.

Щодо форми цінних паперів хотілося б зазначити, що відповідно до Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» (ст. 4) форма випуску цінних паперів визначається за рішенням емітента та затверджується Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Випуск цінних паперів у документарній формі здійснюється шляхом виготовлення сертифікатів. Цінні папери, випущені в документарній формі, можуть бути переведені у бездокументарну форму.

Щодо іменних цінних паперів зазначимо, що власників усіх іменних паперів вносять до відповідного реєстру, який ведеться емітентом або реєстратором.

Щоб читати далі, передплатіть доступ
0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати