17 листопада 2022, 15:44

Як правильно сплачувати кредити в умовах воєнного стану, щоб не потрапити у боргову яму

Інна Мирошніченко
Інна Мирошніченко «Максим Боярчуков та Партнери» адвокат

У зв’язку з триваючою воєнною агресією та веденням на території України активних бойових дій багато українців залишилися без роботи та потрапили в скрутне фінансове становище. Як результат, люди втратили можливість сплачувати кредити та відсотки. Держава, щоб хоч трішки полегшити життя пересічних українців, на початку повномасштабного вторгнення внесла зміни до низки законів, що регулюють питання у сфері кредитування. 


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


У березні 2022 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану».

Однією з головних змін вказаного Закону стало скасування штрафів та будь-яких санкцій за прострочення сплати щомісячних платежів за кредитом та заборона на збільшення процентної ставки за користування кредитом у разі невиконання зобов’язань за договором. Таким чином, держава звільнила позичальників від відповідальності за прострочені грошові зобов’язання. Вказані зміни діють на період воєнного стану та протягом тридцяти днів з дня його закінчення.

Проте, як бачимо з вказаного Закону, платити за кредити все ж таки доведеться, обов’язок сплати тіла кредиту та процентів залишається за позичальниками. Таке нарахування є правомірним з боку кредитора.

Тому, якщо ви не маєте змоги платити за кредитами під час війни, не платіть. Проте слід розуміти, що після закінчення дії воєнного стану вам доведеться розв'язувати питання з виплатами та гасити платежі, які накопичилися з 24 лютого.

Деякі банки пішли назустріч українцям, пропонуючи реструктуризацію. Реструктуризація – це одна з форм реорганізації умов боргу, під час якої боржники і кредитори домовляються про відстрочення виплат заборгованостей за основною сумою кредиту і за відсотками, термін яких повинен наступити в певний період часу, а також про новий графік таких платежів.

Банк здійснює реструктуризацію, регулюючи основні параметри кредитного договору: термін погашення кредиту та розмір відсоткової ставки. При підтвердженні клієнтом скрутного фінансового становища банк може збільшити термін дії кредиту, зменшити відсоткову ставку або комбінувати ці дії задля зменшення розміру щомісячного платежу. 

Слід зазначити, що переважна більшість банків формують умови реструктуризації окремо для кожного позичальника. Тобто ви не знайдете стандартних умов, за якими банк усім охочим пропонує збільшення терміну кредитування чи фіксоване зниження відсоткової ставки за кредитом. Але це звична ситуація, адже фінансове становище клієнтів та стан заборгованості у кожному випадку різні.

 Для реструктуризації кредитного боргу позичальнику необхідно звернутися із заявою до банку, в якому було отримано кредит. У заяві потрібно вказати обставини, які спричинили скрутне фінансове становище, та надати підтверджуючі документи. Крім цього, потрібно бути готовим, що банк вимагатиме багато різноманітних документів та довідок. Стандартного пакета документів — паспорта та ідентифікаційного коду, позичальнику буде недостатньо. Також можуть знадобитися: довідка про доходи, документи, що підтверджують складне фінансове становище, тощо. Банк може запитати додаткову інформацію, щоб оцінити справжній фінансовий стан позичальника. Крім цього, банки дивляться на кредитну історію, перевіряють автоматизовану систему виконавчих проваджень, єдиний реєстр боржників.

Разом із тим треба розуміти, що банк зацікавлений у реструктуризації й отриманні працюючого кредиту і абсолютно не зацікавлений у доведенні справи до безнадійної заборгованості та втрати клієнта. 

Перевагами реструктуризації для позичальників є, по-перше: полегшення умов погашення заборгованості за кредитом; по-друге: збереження позитивної кредитної історії.

Чи потрібно сплачувати кредит за майно, яке було зруйноване під час війни?

На превеликий жаль, зараз це питання не врегульовано. Проте законодавчий орган здійснює спроби вирішити вказану проблему, у зв’язку з чим 09.07.2022 Верховна Рада в першому читанні прийняла законопроєкт № 7441-1 про призупинення виплат та списання кредитів позичальникам, які втратили кредитне житло або авто внаслідок збройної агресії.

Метою проєту Закону є підтримка позичальників, майно яких було знищено або зазнало ушкоджень внаслідок збройної агресії російської федерації проти України.

Законопроєктом передбачається, що у період дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після дня його припинення або скасування позичальник (особа, до якої перейшли права та обов’язки позичальника) або його представник (за законом або за наявності довіреності на вчинення таких дій) має право звернутися до кредитодавця або нового кредитора із заявою про призупинення сплати грошового зобов’язання за договором про споживчий кредит, предметом забезпечення за яким є нерухоме майно або автомобіль.

Майно позичальника має відповідати хоча б одній з таких ознак:

 1) станом на дату подачі заяви нерухоме майно розташоване на тимчасово окупованій території або на території територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій;

 2) пошкоджене (пошкоджений) внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених воєнною агресією російської федерації (для цілей застосування цього Закону під пошкодженим мається на увазі нерухоме майно / автомобіль, що можуть бути відновлені шляхом поточного або капітального ремонту чи реконструкції); 

3) знищене (знищений) внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених воєнною агресією російської федерації (для цілей застосування цього Закону під знищеним мається на увазі нерухоме майно / автомобіль, відновлення якого є неможливим шляхом поточного або капітального ремонту чи реконструкції або є економічно недоцільним). 

У випадку звернення позичальника з такою заявою кредитор звільняє позичальника від обов’язку сплати грошового зобов’язання за договором про споживчий кредит (основної суми кредиту, відсотків, комісій та інших платежів) з робочого дня, наступного за днем подачі заяви, до дев’яностого дня включно після дня припинення або скасування воєнного стану в Україні або до дня подачі підтвердних документів. 

У свою чергу, позичальник зобов’язаний надати кредитору підтвердні документи (що його майно відповідає одній з вищевказаних ознак) не пізніше ніж протягом 90 днів після припинення або скасування воєнного стану в Україні. Неподання позичальником у встановлений строк підтвердних документів має наслідком відновлення обов’язку позичальника щодо сплати грошового зобов’язання у повному обсязі відповідно до умов договору про споживчий кредит. 

Позичальник, нерухоме майно / автомобіль якого знаходиться на підконтрольній Україні території, зобов’язаний подати підтвердні документи одночасно із заявою про призупинення сплати грошового зобов’язання за договором про споживчий кредит.

Окрім цього, новий законопроєкт передбачає, що позичальник не пізніше ніж протягом 90 днів після припинення або скасування воєнного стану в Україні має право звернутися до кредитора із заявою про прощення (анулювання) заборгованості за договором про споживчий кредит, який відповідає одночасно таким умовам:

 1) предметом забезпечення за таким договором є знищене внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених воєнною агресією російської федерації, нерухоме майно (квартира або майнові права на квартиру), загальна площа якого не перевищує для квартири 140 квадратних метрів, для житлового будинку – 250 квадратних метрів та яке є єдиним місцем проживання сім’ї позичальника, або знищений єдиний автомобіль, робочий об'єм двигуна якого не перевищує 2500 сантиметрів; 

2) станом на 23.02.2022 відсутня прострочена заборгованість за таким договором; 

3) метою отримання кредиту згідно з договором є придбання, реконструкція чи будівництво такого нерухомого майна або придбання такого автомобіля. 

Позичальник разом із заявою зобов’язаний подати одночасно підтвердні документи, що доводять відповідність нерухомого майна або автомобіля усім вищевказаним умовам. Кредитор здійснює прощення всієї заборгованості за договором про споживчий кредит протягом десяти робочих днів з дня отримання заяви та повного пакета підтвердних документів. 

Кредитор після прощення заборгованості за договором про споживчий кредит набуває право на отримання компенсації від держави відповідно до закону. 

Обов’язок сплати позичальником грошового зобов’язання за договором про споживчий кредит поновлюється з дня отримання позичальником відповідно до закону компенсації від держави за пошкоджене або знищене внаслідок бойових дій нерухоме майно / знищений автомобіль, що були предметом забезпечення за таким договором. 

Кредитор у визначених Національним банком України порядку та обсязі подає до реєстру, який містить дані про пошкоджене та знищене внаслідок бойових дій нерухоме майно та автомобілі, інформацію про забезпечений таким майном договір про споживчий кредит, і використовує інформацію з цього реєстру для обслуговування споживчого кредиту та отримання компенсації від держави, що здійснюється відповідно до закону. 

Крім того, у законопроєкті встановлено, що кредитор після отримання від позичальника заяви про призупинення сплати грошового зобов’язання за договором про споживчий кредит не має права здійснювати відступлення права вимоги за таким договором, а також вживати заходів з урегулювання простроченої заборгованості, у тому числі через колекторські компанії. 

Але поки що це тільки законопроєкт, тому кредит – окремо, пошкоджене майно – окремо. Кредит – це договірні відносини позичальника і банку, а отже, для чого людина брала ці кошти – не має значення. 

Тож радимо позичальникам, навіть в умовах воєнного стану, намагатися хоча б частково виконувати свої зобов’язання за кредитним договором, щоб не потрапити у боргову яму. 

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати