28 вересня 2021, 18:30

Вимоги до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ: сьогодення та перспективи

Опубліковано в №18 (748)

Ніхто з нас не може уявити себе без користування фінансовими послугами. Безперечно, вони вже сформували свій ринок, невпинно розширюються та готують для кожного споживача все нові можливості та способи задовольнити фінансові потреби. Тому регулювання ринків фінансових послуг є важливим чинником, що дає споживачу змогу відчути не тільки переваги від користування цими послугами, а й впевненість у захисті своїх прав та отриманні якісного продукту.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Одним з ключових елементів безпечності отримання фінансових послуг є перевірка регулятором відповідності професійних вимог та ділової репутації персоналу фінансової установи. Без виконання цих вимог установа не може почати надавати послуги. У цій статті спробуємо розкрити, які професійні вимоги та вимоги до ділової репутації існують для керівників та головних бухгалтерів фінансових установ на сьогодні та яких змін у регулюванні можна очікувати у майбутньому.

Положення про визначення умов провадження діяльності з надання фінансових послуг, здійснення яких потребує відповідної ліцензії (ліцензійних умов), яке було затверджене постановою НБУ від 30.03.2021 р. №27 (далі — Положення №27), прийшло на зміну Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), що були затверджені постановою КМУ від 07.12.2016 р. №913 (далі — Ліцензійні умови №913). При цьому Професійні вимоги до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затверджені розпорядженням Держкомфінпослуг України 13.07.2004 р. №1590 (далі — Професійні вимоги №1590) продовжують діяти.

Саме в цих нормативних актах викладені основні вимоги до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ (далі — установа), що діють сьогодні.

Професійні вимоги та підтвердження бездоганної ділової репутації

Відповідно до Професійних вимог №1590, керівник має відповідати наступним вимогам:

 • мати вищу освіту ступеня магістр або прирівняну до неї;
 • пройти підвищення кваліфікації та скласти екзамен на відповідність знань професійним вимогам за типовою програмою підвищення кваліфікації керівників. Тривалість курсу має бути не менше 72 годин. При цьому керівник має кожні 3 роки проходити підвищення кваліфікації зі складанням екзамену. Для новопризначених керівників є 3-місячний строк, у який вони у разі непроходження протягом останніх 3 років такого навчання мають пройти підвищення кваліфікації та скласти іспит;
 • мати не менш ніж 5-річний загальний стаж трудової діяльності, з якого стаж роботи керівником — не менше 2 років, зокрема, не менше року керівником на ринках фінансових послуг (для голови правління кредитної спілки та керівника ломбарду — стаж роботи керівником не менше року);
 • мати бездоганну ділову репутацію. 

Керівник адміністратора, голова ради недержавного пенсійного фонду повинні відповідати Кваліфікаційним вимогам до членів рад недержавних пенсійних фондів та фахівців з питань адміністрування недержавних пенсійних фондів.

Головний бухгалтер, крім підприємств, що становлять суспільний інтерес, повинен відповідати таким вимогам:

 • мати вищу освіту не нижче ступеня бакалавра;
 • пройти підвищення кваліфікації та скласти екзамен на відповідність знань професійним вимогам за типовою програмою підвищення кваліфікації головних бухгалтерів. Тривалість навчання має бути не менше 72 годин. До головних бухгалтерів, у т.ч. підприємств, що становлять суспільний інтерес, встановлюються такі ж строки щодо проходження підвищення кваліфікації, як і до керівників;
 • мати стаж роботи керівником у сфері фінансової та/ або бухгалтерської діяльності або стаж роботи на ринках фінансових послуг на посадах, пов’язаних з фінансовою або бухгалтерською діяльністю, не менше 3 років;
 • мати бездоганну ділову репутацію.

Якщо говорити про підприємства, що становлять суспільний інтерес, то головний бухгалтер такого підприємства повинен мати повну вищу економічну освіту, стаж роботи у сфері фінансів, бухгалтерського обліку та оподаткування не менше 3 років, не мати непогашеної або незнятої судимості за вчинення кримінального правопорушення проти власності та у сфері господарської діяльності.

Варто зауважити, що НБУ уклав договори про співробітництво з навчальними закладами, які уповноважені проводити навчання щодо підвищення кваліфікації керівників та головних бухгалтерів та за їх результатами приймати екзамени. Перелік таких закладів наведений на сайті НБУ за посиланням. Особам, які пройшли навчання за відповідною програмою, навчальний заклад видає сертифікати або свідоцтва про навчання (підвищення кваліфікації).

Додатково Положенням №27 встановлюються вимоги до керівників страховика та головного бухгалтера, які визначають, що займати вказані посади повинні дієздатні фізичні особи. Голова виконавчого органу страховика або його перший заступник повинен мати вищу економічну або юридичну освіту, а головний бухгалтер — вищу економічну освіту.

Надзвичайно важливим питанням є підтвердження бездоганної ділової репутації керівника та головного бухгалтера. П. 21 Положення №27 встановлено конкретні ознаки, за яких ділова репутація керівника та головного бухгалтера є небездоганною. Це, зокрема:

 1. особа позбавлена права займати певні посади або займатися певною діяльністю;
 2. має непогашену або незняту судимість за злочини у сфері господарської та службової діяльності;
 3. була керівником, головним бухгалтером або власником істотної участі у фінансовій установі не менше 6 місяців протягом року, що передує прийняттю рішення відповідним державним органом про застосування заходу впливу.

Перелік заходів впливу визначений у п. 21 Положення №27. Загалом вимоги до керівників та головних бухгалтерів з прийняттям Положення №27 не зазнали суттєвих змін та відповідають вимогам, що були викладені в Ліцензійних умовах №913.

Вимоги до керівників та головних бухгалтерів у перспективі

Якщо говорити про майбутні зміни, які хоче запровадити новий регулятор небанківського фінансового ринку, то варто звернути увагу на оприлюднений на сайті НБУ проєкт Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг (далі — Проєкт). Одним з положень, що регулюватиме вказаний документ, є встановлення вимог до керівників та головних бухгалтерів надавачів фінансових послуг.

Визначається, зокрема, що установа повинна перевіряти керівника та головного бухгалтера на предмет наявності сукупності знань, професійного та управлінського досвіду, необхідного для належного виконання посадових обов’язків з урахуванням особливостей діяльності, бізнес-моделі, профіля ризику, характеру й обсягів фінансових послуг, які надаються, а також функціонального навантаження та сфери відповідальності такої особи.

Відразу варто зауважити, що сфери, в яких здійснюватиметься оцінка особи, котра претендує займати певну посаду, розширюються та охоплюють специфіку діяльності установи.

Загальними вимогами до професійної придатності керівника та головного бухгалтера є:

1) наявність у них:

 • повної цивільної дієздатності;
 • вищої освіти не нижче другого (магістерського) рівня;
 • сукупності знань, професійного та управлінського досвіду в обсязі, необхідному для належного виконання посадових обов’язків з урахуванням типу та розміру установи, особливостей її діяльності та бізнес-моделі, характеру й обсягів фінансових послуг, профіля ризику та діяльності фінансової групи, до якої входить установа, а також функціонального навантаження та сфери відповідальності такої особи;
 • можливості приділяти достатньо часу виконанню покладених на них обов’язків;

2) відсутність у керівника та головного бухгалтера реальних або потенційних конфліктів інтересів, що можуть зашкодити належному виконанню ними своїх посадових обов’язків та не можуть бути врегульовані згідно з внутрішніми процедурами установи щодо управління конфліктами інтересів;

3) дотримання обмежень, визначених ст. 26 Закону України «Про запобігання корупції».

Керівник та головний бухгалтер установи мають відповідати таким додатковим вимогам щодо професійної придатності:

1) голова правління (одноосібний виконавчий орган) установи (крім об’єднаної кредитної спілки, кредитної спілки, страховика) повинен мати досвід роботи у фінансовому секторі в сукупності не менше 3 років;

2) голова правління (одноосібний виконавчий орган) об’єднаної кредитної спілки, страховика повинен мати досвід роботи у фінансовому секторі не менше 5 років у сукупності, включаючи досвід на керівних посадах не менше 3 років;

3) голова правління, члени правління кредитної спілки/об’єднаної кредитної спілки, страховика повинні мати досвід роботи у фінансовому секторі в сукупності не менше 3 років;

4) головний бухгалтер страховика чи об’єднаної кредитної спілки повинен мати досвід роботи за фахом у страховому та/або фінансовому секторі в сукупності не менше 5 років;

5) головний бухгалтер інших, ніж страховики та об’єднані кредитні спілки, установ повинен мати досвід роботи, пов’язаний з фінансовою або бухгалтерською діяльністю, не менше 3 років;

6) голова ради об’єднаної кредитної спілки, страховика повинен мати досвід роботи у фінансовому секторі не менше 3 років.

Установа зобов’язана буде документально оформляти результати оцінки відповідності керівників та головного бухгалтера вимогам щодо професійної придатності та ділової репутації і зберігати результати такої оцінки протягом 2 років з дня завершення її проведення.

НБУ приділяє велику увагу перевірці бездоганної ділової репутації вказаних посадових осіб. Варто зауважити, що він вирізняє сфери, в яких буде здійснюватися перевірка ділової репутації, ознаками яких є:

1. Щодо недотримання закону та публічного порядку

Проєктом чітко визначаються перелік злочинів та наявність судимостей, які є ознакою небездоганної ділової репутації, а саме: наявність у особи судимості за тероризм, корисливі злочини і злочини у сфері господарської діяльності, злочини проти громадської безпеки, проти власності, у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку та у сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, не знятої або не погашеної в установленому законом порядку. Також визначено, що буде перевірятися застосування до особи Україною, іноземними державами (крім держав, які здійснюють збройну агресію проти України), міждержавними об’єднаннями та/або міжнародними організаціями санкцій.

Окремо виділяються такі ознаки небездоганної ділової репутації у сфері публічного порядку, як:

 • надання недостовірної інформації, яка вплинула або могла вплинути на прийняття НБУ рішення;
 • невиконання протягом останніх 3 років взятих на себе особистих зобов’язань і/або гарантійних листів, наданих НБУ.

2. Щодо невиконання фінансових зобов’язань

Його ознаками є суттєве та несуттєве невиконання податкових зобов’язань (поняття визначаються в Проєкті); порушення (невиконання або неналежне виконання) особою зобов’язання фінансового характеру, сума якого перевищує 100 розмірів мінімальної місячної заробітної плати, а строк порушення перевищує 30 днів поспіль; особу визнано банкрутом.

3. Щодо професійної діяльності

До ознак небездоганної професійної діяльності належать звільнення особи протягом останніх 5 років за грубе порушення посадових обов’язків та/або правил трудового розпорядку, порушення законодавства про протидію корупції, вчинення розкрадання, зловживання владою/службовим становищем або іншого правопорушення; обіймання посади/посад керівника, головного бухгалтера установи або керівника підрозділу внутрішнього аудиту (виконання обов'язків за посадою) сукупно понад 6 місяців без погодження НБУ, якщо таке погодження було обов’язковим та/або у разі невідповідності особи вимогам щодо ділової репутації без повідомлення про це НБУ; застосування дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю, анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю або діяльністю арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), позбавлення права на здійснення діяльності приватного виконавця або звільнення особи з посади судді, прокурора, працівника правоохоронного органу, з державної служби або служби в органах місцевого самоврядування.

4. Щодо обіймання посад або володіння істотною участю в установах

Тут ознаками небездоганної репутації є володіння істотною участю в установах, іноземній установі станом на будь-яку дату або перебування сукупно протягом більше 6 місяців у складі органу управління або контролю чи на посаді керівника та/або головного бухгалтера установи, іноземної установи, або керівника підрозділу внутрішнього аудиту/ контролю установи, іноземної установи (або виконання обов’язків за посадою), або можливість незалежно від обіймання посад і володіння участю в установі, іноземній установі надавати обов’язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії установи, іноземної установи станом на будь-яку дату до конкретної визначеної Проєктом події.

5. Наявність правопорушень

Ця ознака вказує на набрання законної сили рішенням суду щодо особи за порушення вимог антикорупційного законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу чи про фінансові послуги. Відомостями, які свідчать про небездоганність ділової репутації особи, є також інформація про істотні та/або суттєві та/або систематичні порушення нею вимог законодавства, невиконання інших фінансових зобов’язань та відкриття провадження про неплатоспроможність/ банкрутство особи. Оцінка ділової репутації керівників та головних бухгалтерів здійснюватиметься НБУ. Таким чином, розроблений НБУ Проєкт встановлює значно суворіші вимоги до професійних навичок та бездоганної ділової репутації керівників та головних бухгалтерів установ, що надають фінансові послуги. Затвердження вказаного документа у наданій редакції внесе суттєві зміни для ринку фінансових послуг та буде вагомим важелем при отриманні статусу фінансової установи та погодженні зміни та призначення осіб на такі посади

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати