06 червня 2022, 12:09

Відшкодування вкладів під час війни: на що чекати українцям?

Олена Сінько
Олена Сінько «Everlegal» юрист

Війна має страшні наслідки та зачіпає всі сфери життя суспільства в країні. У такий надскладний час стабільне функціонування банківської системи є вкрай необхідною умовою для підтримки фінансового сектору та економіки держави в цілому. Слід відзначити, що, незважаючи на всі труднощі, наразі ситуація в банківському секторі є контрольованою.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


На забезпечення функціонування банківської системи в умовах війни 01.04.2022р. Верховною Радою України був прийнятий Закон України № 2180‑IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб» (далі – Закон), який набрав чинності вже 13.04.2022 р.

Які зміни передбачено Законом?

Українцям гарантують 100% відшкодування всіх вкладів під час воєнного стану та трьох місяців з дня його припинення чи скасування.

Передусім зазначимо, що, за загальним правилом, у разі ліквідації банку держава, від імені якої діє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд), відшкодовує вкладникам кошти в межах гарантованої суми.

Як зазначено в пояснювальній записці до Закону, його метою є, зокрема, підвищення рівня захисту прав вкладників, досягнення необхідного рівня забезпеченості системи гарантування вкладів фізичних осіб, покриття прогнозованого обсягу ризиків у банківській системі, збільшення суми граничного розміру відшкодування коштів.

Цей нормативно-правовий акт гарантує відшкодування кожному вкладнику банку коштів у повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку з дня набрання чинності цим Законом протягом дії воєнного стану в Україні та трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

Це положення застосовуватиметься до банків, щодо яких було прийнято рішення про виведення з ринку після набрання чинності цим Законом протягом дії воєнного стану в Україні та трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в країні.

Тобто дія Закону на вкладників банків, які вже проходять стадію ліквідації, не поширюватиметься.

Таким чином, Законом встановлює обов’язок Фонду упродовж вказаного періоду відшкодувати особам 100% усіх вкладів.

Хто може розраховувати на відшкодування вкладів?

Цей Закон гарантує відшкодування вкладів тільки фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Окрім цього, Законом встановлено, що після завершення тримісячного терміну з дня, наступного за днем скасування чи припинення дії воєнного стану в Україні, максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме не менше 600 тис. грн (що втричі перевищуватиме попередній розмір гарантування – 200 тис. грн).

Це стосуватиметься банків, що визнаватимуться неплатоспроможними з дня набрання чинності цією нормою (тобто після завершення тримісячного терміну з дня, наступного за днем скасування чи припинення дії воєнного стану в країні).

Які кошти не підлягатимуть відшкодуванню?

Зауважимо, що Фондом не відшкодовуватимуться кошти, зокрема:

¾ передані банку в довірче управління;

¾ розміщені на вклад у банку особою, яка є пов’язаною з банком особою або була такою особою протягом року до дня прийняття Національним банком України (далі – НБУ) рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних (у разі прийняття НБУ рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, передбачених законодавством, – протягом року до дня прийняття такого рішення;

¾ розміщені на вклад власником істотної участі в банку;

¾ розміщені на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор, оцінювач, у разі якщо з дня припинення надання послуг до дня прийняття НБУ рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік (у разі прийняття НБУ рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених законодавством, – один рік до дня прийняття такого рішення);

¾ за вкладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до ст. 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність», або мають інші фінансові привілеї від банку;

¾ за вкладом у банку, якщо такий вклад використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов’язання перед цим банком, у повному обсязі вкладу до дня виконання зобов’язань;

¾ за вкладами у філіях іноземних банків;

¾ за вкладами у банківських металах;

¾ розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду;

¾ за вкладом, задоволення вимог за яким зупинено відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Крім цього, Закон встановлює, що вкладення в депозитні та ощадні сертифікати банку вкладами не є, а тому вони теж не підлягатимуть відшкодуванню.

Чи відшкодовуватимуть кошти українцям, які мали рахунки у філіалах банків РФ?

Як повідомляється на сайті НБУ, 25.02.2022 р. НБУ ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати українські філії російських банків – Міжнародного резервного банку (100% належить ПАТ Сбєрбанк Росії) та Промінвестбанку (99,77% належить Державній корпорації розвитку ВЕБ РФ).

Зазначено, що виконавча дирекція Фонду 17.03.2022 р. затвердила реєстр відшкодувань вкладникам Промінвестбанку. До реєстру включено інформацію про рахунки вкладників (до 200 тис. грн) на загальну гарантовану суму відшкодування майже 3,4 млн. грн. Уже з 18 березня вкладники Промінвестбанку можуть звертатися за гарантованим відшкодуванням до одного з банків-агентів, підключених до процесингового центру Фонду.

Також із 25.03.2022 р. Фонд розпочав виплату гарантованого відшкодування вкладникам Міжнародного резервного банку. До затвердженого реєстру була включена інформація про рахунки вкладників на загальну гарантовану суму відшкодування майже 1,2 млрд. грн.

Які ще нововведення передбачені Законом?

Додатково слід зазначити, що Законом передбачається вирішення проблем реструктуризації боргових зобов’язань Фонду. Також до загальної системи гарантування вкладів включено Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (далі – Ощадбанк). Відтепер рахунки громадян у цій установі гарантуватимуться на тих самих підставах і в тому самому розмірі, що і в інших банках.

Власники грошових вкладів в Ощадбанку терміном понад 12 місяців після набуття чинності Законом отримають право на дострокове їх отримання разом із відсотками, нарахованими за цим вкладом до дня, що передуватиме його поверненню вкладникові.

Найближчим часом для вкладників «Ощадбанку» нічого не змінюватиметься, оскільки під час війни всі вклади гарантуються в повному обсязі. Проте через три місяці після скасування воєнного стану граничний обсяг компенсації так, як і в усіх інших банках, становитиме 600 тис. грн, тобто будуть створені рівні умови для всіх.

Зауважимо, що при здійсненні виплат за вкладами в іноземній валюті вони перераховуються у гривню за офіційним курсом, встановленим НБУ на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення Фондом банку з ринку та запровадження тимчасової адміністрації.

За даними НБУ, станом на 01.02.2022р. загальна сума вкладів фізичних осіб (зокрема, і фізичних осіб-підприємців) у банках-учасниках Фонду склала 658,3 млрд грн.

Як повідомляється на веб-сайті Фонду, станом на 01.04.2022р. загальна сума вкладів фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців) у банках-учасниках Фонду склала 703,12 млрд грн, що на 57,2 млрд грн більше за показник станом на 01.03.2022 р. і на 27,54 млрд грн перевищує показник станом на 01.01.2022 р.

На підставі викладеного можна дійти висновку, що вказані зміни спрямовані  перш за все на те, щоб надати людям впевненість у завтрашньому дні. Запровадження 100% гарантій за вкладами забезпечує спокій українців щодо збереження їхніх заощаджень, в результаті чого підвищується рівень довіри до банків, що наразі є вкрай необхідним. Тому у випадку, якщо сьогодні банк буде визнано неплатоспроможним, вкладники отримають свої кошти у повному обсязі. Зберегти фінансову стабільність та забезпечити ефективну роботу банківських установ є сьогодні одним із важливих державних завдань і, як бачимо, спрямовані на це законодавчі ініціативи поступово реалізують поставлені цілі.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати